Agneta Fischer wordt waarnemend decaan FMG

11 juli 2018

Prof. dr. Agneta Fischer, hoogleraar Emoties en affectieve processen en voorzitter van de afdeling Psychologie, is door het College van Bestuur van de UvA benoemd tot decaan van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG). Fischer begint op 1 september 2018 en zal de functie van decaan vervullen tot een opvolger is gevonden voor Hans Brug.

De huidige decaan, Hans Brug, verlaat de UvA in september om directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te worden. ‘Ik ben ontzettend blij dat Agneta Fischer – met haar uitgebreide ervaring binnen de UvA – bereid is het decanaat op zich te nemen totdat een nieuwe decaan aantreedt’, aldus Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur.

Over Fischer

Agneta Fischer (1958) is sinds 1991 werkzaam aan de UvA. Vanaf 2012 was zij onderzoeksdirecteur van het Psychology Research Institute van de UvA en bestuurslid van het zwaartepunt Amsterdam Brain and Cognition. Eerder, van 2006 tot 2012, was Fischer ook al afdelingsvoorzitter Psychologie en van 2001 tot 2005 leidde zij de programmagroep Sociale psychologie. Ook buiten de UvA bekleedt zij bestuurlijke functies. Zo is Fischer voorzitter van de Associatie van Sociaal-Psychologische onderzoekers (ASPO) en was zij bestuurslid van het Kurt Lewin Instituut, de interuniversitaire onderzoekschool voor sociale psychologie. Zij is tevens co-director van het Consortium of European Emotion Researchers (CERE) en van 2005 tot 2009 was ze voorzitter van de International Society of Research on Emotions (ISRE).

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam