Representativiteit van vakbonden het cao-recht

Rechtsgeleerdheid

16jan2019 13.00

Promotie

Niels Jansen onderzoekt welke rol de representativiteit van vakbonden speelt in het huidige cao-recht. Ook kijkt hij of de juridische vormgeving daarvan aanpassing behoeft met het oog op een mogelijk (toenemend) gebrek daaraan en zo ja, welke aanpassingen moeten worden doorgevoerd?

Dhr. N. Jansen: Een juridisch onderzoek naar de representativiteit van vakbonden in het arbeidsvoorwaardenoverleg. De promotor is prof. mr. E. Verhulp.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting