De impact van stikstof en fosfaat op fytoplankton in de Noordzee

Ecologie

17okt2018 10.00

Promotie

De hoeveelheid voedingsstoffen (of nutriënten) die de Noordzee en andere kustwateren instromen, wordt sterk beïnvloed door menselijke activiteiten. Amanda Burson onderzoekt of en hoe de verschuiving in de nutriëntenbelasting het fytoplankton in de Noordzee heeft beïnvloed. Ze kijkt in het bijzonder naar de effecten van de afname in stikstof- en fosfaatbelasting op het fytoplankton in kustwater. Haar onderzoek voerde ze onder meer uit tijdens vaartochten met een onderzoeksschip langs delen van de Noordzeekust.

Mw. A.M. Burson: A Sea of Change: Impacts of Reduced Nitrogen and Phosphorus Loads on Coastal Phytoplankton Communities. Promotor is prof. dr. J. Huisman. Copromotor is dr. M. Stomp.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting