Rol van astrocyten in tubereuze sclerose complex

Geneeskunde

14sep2018 10.00

Promotie

Tubereuze sclerose complex (TSC) is een genetische aandoening die wordt geassocieerd met neurologische symptomen als epilepsie, mentale retardatie en autisme. Jackelien van Scheppingen bestudeert de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan waargenomen veranderingen in TSC, met als doel mogelijk nieuwe behandelstrategieën te vinden. Ook onderzoekt zij door middel van celkweken van astrocyten hoe ontstekingsprocessen kunnen worden beïnvloed.

Mw. J.G.M. van Scheppingen: Astrocytes as Mediators of Inflammation in Epilepsy: Focus on Tuberous Sclerosis Complex. Promotor is prof. dr. E.M.A. Aronica. Copromotor is dr. ing. E.A. van Vliet.

Deelname

Toegang vrij

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting