De toestand van het brein en neuronale informatieverwerking

Neurowetenschappen

19sep2018 14.00

Promotie

Jeroen Bos onderzoekt hoe de toestand van het brein en de ruimtelijke en sociale context de neuronale informatieverwerking in de perirhinale cortex van invloed zijn op de hippocampus en de sensorische cortex van ratten.

Dhr. J.J. Bos: Walk of Life. How Brain State, Spatial, and Social Context Affect Neural Processing in Rat Perirhinal Cortex, Hippocampus, and Sensory Cortices. Promotor is prof. dr. C.M.A. Pennartz. Copromotor is dr. U. Olcese.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting