‘Sexy’ geuren bij mens en dier

19sep2018 16.00

Oratie

Chemische communicatie vervult een kernfunctie in de interacties tussen organismen in de natuur, stelt Astrid Groot in haar oratie. Fundamentele kennis hierover kan praktische, natuurvriendelijke oplossingen bieden om plaaginsecten in gewassen te bestrijden en kan inzicht geven in effectieve natuurbehoudsmaatregelen. Groot bepleit daarom een sterkere integratie tussen de biologie en de chemie, zowel in onderwijs als in onderzoek.

Geuren spelen bij mensen vaak een onbewuste rol, terwijl geuren overal in de natuur zijn en chemische communicatie de oudste vorm van communicatie op aarde is. De wetenschappelijke fascinatie van Groot richt zich op de evolutie van chemische communicatie tussen de seksen. Centrale vraag is hoe deze communicatie  heeft bijgedragen aan het ontstaan van biologische diversiteit op aarde, in het bijzonder hoe nieuwe soorten ontstaan. Groot doet onderzoek naar nachtvlinders, die hun partners vinden door middel van soortspecifieke seksferomonen. De chemische samenstelling bepaalt de specificiteit. Kleine veranderingen hierin kunnen leiden tot aantrekking van andere paringspartners, wat waarschijnlijk heeft bijgedragen aan het feit dat nachtvlinders met circa 130.000 soorten een van de soortenrijkste diergroepen op aarde zijn.

Groot geeft een overzicht geven van wat inmiddels bekend is over ‘sexy’ geuren bij zowel dieren als  mensen, en gaat in op de rol van deze geuren in de evolutie van de nachtvlinderdiversiteit. Tevens schetst zij hoe de onderzoekresultaten bijdragen aan behoud van biodiversiteit en insectenplaagbestrijding.

Mw. prof. dr. A.T. Groot, hoogleraar Population and Evolutionary Biology: De tijdelijkheid van sexy geuren.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting