Hervorming van de woningmarkt

Finance

17jan2019 16.00

Lezing

Het beter laten functioneren van de woningmarkt vergt dat we voortdurend onze kennis over de woningmarkt ter discussie stellen en herijken op basis van nieuwe ontwikkelingen, dit stelt Johan Conijn in zijn afscheidscollege.

Conijn richtte zich als bijzonder hoogleraar aan de UvA op de economische aspecten van de woningmarkt. Het kabinet Rutte/Samson heeft de hervorming van de woningmarkt als speerpunt van zijn beleid gemaakt. Er zijn goede resultaten bereikt zoals de geleidelijke vermindering van de hypotheekrenteaftrek en de beperking van de hypotheekschuld in de koopsector. Er is ook veel misgegaan waaruit lessen zijn te trekken, aldus Conijn. De bouw van nieuwe woningen is verwaarloosd waardoor er nu een woningtekort is. De corporatiesector heeft als gevolg van de invoering van de verhuurderheffing veel investeringscapaciteit verloren, die nu node wordt gemist. De groei van het middensegment in de huursector is onvoldoende van de grond gekomen. Koopstarters worden door particuliere beleggers, die koopwoningen omzetten in huurwoningen, van de markt verdrongen (het zogenoemde ’buy-to-let’).

Conijn stelt dat het hervormingsbeleid per saldo meer problemen heeft gecreëerd dan opgelost. De kennis die we meenden te hebben over de woningmarkt bleek als een fata morgana te verdampen. De belangrijkste oorzaak is dat de gevolgen van het oplopende woningtekort niet zijn voorzien.

Dhr. prof. dr. J.B.S. Conijn, bijzonder hoogleraar Woningmarkt: Hervorming van de woningmarkt: resultaten en lessen voor de toekomst.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting