Niet-westerse en vergelijkende wijsbegeerte

Open UvA-College

05sep2018 12dec2018

Evenement

Een Open UvA-College waarin u kennismaakt met Chinese, Indiase en Islamitische wijsgerige tradities, met een klein uitstapje naar het moderne Russische denken.

U krijgt inzicht in niet-westerse denktradities, met name de Chinese, Indiase en Islamitische filosofie. Onder leiding van de docent, Michiel Leezenberg, buigt u zich over bredere vragen van comparatieve en intercultureel-filosofische aard, en wordt de discussie over het al dan niet universele karakter van de moderniteit aan de hand van hedendaagse stromingen in India, China en de islamitische wereld besproken. Inleidende informatie zal gecombineerd worden met nauwgezette lectuur van vertaalde tekstfragmenten uit de betreffende tradities. De laatste bijeenkomsten zullen gewijd zijn aan het ontstaan van moderne denkvormen binnen de diverse oosterse tradities; daarbij zal ook een college worden gewijd aan het moderne Russische denken.

Data, tijd(en), locatie en prijs

  • Data: 5 september - 12 december 2018
  • Tijd: woensdagen 15.00 - 18.00 uur
  • Locatie: Oudemanhuispoort, C0.17
  • Cursusprijs: 190 / 171 (kortingsprijs voor AUV-leden)

Studiemateriaal

  1. 25 Eeuwen Oosterse filosofie. Eindredactie Jan Bor en Karel van der Leeuw. Boom/Meppel, 2003.
  2. Wereldfilosofie. Eindredactie Hans van Rappard en Michiel Leezenberg (niet langer in de handel; wordt als pdf beschikbaar gesteld).
  3. Aanvullende teksten over comparatieve filosofie, en van en over niet in de bundel opgenomen denkers, zullen via Canvas beschikbaar worden gemaakt.

Belangrijk om te weten

Cursustype Open UvA-College
Onderwijsvorm Hoorcolleges
Semester/blok Semester 1, blok 1 en 2
Voertaal Nederlands
Overige informatie

U volgt het OUC als toehoorder. Dit betekent dat u alleen de hoorcolleges mag volgen en geen werkcolleges (tenzij hierboven anders is aangegeven), geen tentamen mag doen en geen studiepunten mag behalen. 

Uiterste aanmelddatum 23 augustus 2018 (op basis van beschikbaarheid)

 

CANVAS

Canvas is de (nieuwe) digitale leeromgeving van de Universiteit van Amsterdam en wordt gebruikt door alle docenten en (reguliere) studenten van de UvA. Toehoorders mogen ook gebruik maken van Canvas. Voor meer informatie klikt u op de link hieronder.

Gepubliceerd door  Illustere School