Grote teksten: Martin Heidegger

Open UvA-College

06sep2018 13dec2018

Evenement

Martin Heidegger is allereerst de schrijver van Sein und Zeit (Zijn en tijd) (1927), inmiddels een klassiek werk. Sein und Zeit is een mooi boek en een grootse constructie. Pas tegen het eind bereikt het zijn hoogtepunt: een schets van de manier waarop de mens toekomst, verleden en heden heeft, en in dat tijdsgebeuren de keuze houdt zijn eigen zijn te koesteren dan wel te verwaarlozen. Op het spel staat daarbij de mogelijkheid een vrij en verantwoordelijk mens te zijn.

Men heeft Heidegger verweten dat hij dat abstracte ‘zijn’ te zeer voorop laat gaan, en daardoor tekort doet aan het concrete leven, de ethiek en de relatie tot de ander, om van erger euvel (Heideggers politieke stellingname) nog even te zwijgen. Nauwgezette bestudering van Sein und Zeit maakt de zin en de onzin van deze bezwaren duidelijk. ‘Zijn’ biedt de mens intussen zowel een reeds ingevuld perspectief als een vooralsnog open ruimte. ‘Tijd’ moet het één met het ander verenigen.

In het college gaan we het hele boek door. Dat is geen kleinigheid. In het voorbijgaan zal blijken dat de Nederlandse vertaling hier en daar ernstig tekort schiet. Bestudeer zo mogelijk (tevens) de Duitse versie!

Data, tijd(en), locatie en prijs

  • Data: 6 september - 13 december 2018
  • Tijd: donderdagen 18.00 - 21.00 uur
  • Locatie: Oudemanhuispoort, C0.17
  • Cursusprijs: 190 / 171 (kortingsprijs voor AUV-leden)

Studiemateriaal

  • Martin Heidegger / Sein und Zeit (Niemeyer Tübingen)
  • Martin Heidegger / Zijn en tijd (SUN Nijmegen)

Belangrijk om te weten

Cursustype Open UvA-College
Onderwijsvorm Hoorcolleges
Semester/blok Semester 1, blok 1 en 2
Voertaal Nederlands
Overige informatie U volgt het OUC als toehoorder. Dit betekent dat u alleen de hoorcolleges mag volgen en geen werkcolleges (tenzij hierboven anders is aangegeven), geen tentamen mag doen en geen studiepunten mag behalen. 
Uiterste aanmelddatum 23 augustus 2018 (op basis van beschikbaarheid)

 

CANVAS

Canvas is de (nieuwe) digitale leeromgeving van de Universiteit van Amsterdam en wordt gebruikt door alle docenten en (reguliere) studenten van de UvA. Toehoorders mogen ook gebruik maken van Canvas. De Illustere School stuurt u per mail codes waarmee u kunt inloggen op Canvas. Voor meer informatie klikt u op de link hieronder.

Gepubliceerd door  Illustere School