NIEUW: De wereld van de mens: inleiding in de geesteswetenschappen

Open UvA-College

30okt2018 12dec2018

Evenement

In "De wereld van de mens" worden thema’s uit het leven van de mens behandeld, zoals familie, liefde, natuur en burgerschap. Deze thema’s worden besproken aan de hand van allerlei soorten teksten, van Griekse tragedies tot Darwin. Verschillende docenten geven gastcolleges bij dit vak, waarin belangrijke theorieën, methoden en denkers uit de Geesteswetenschappen aan bod komen.

De universiteit concentreert zich op de mens, haar faculteiten bestuderen verschillende aspecten van de mens – denk aan gezondheid, juridische, politieke of economische samenhangen. Geesteswetenschappen zijn uniek in hun fascinatie voor de mens per se: geesteswetenschappers bestuderen het leven, van groots tot alledaags, van tijdgebonden tot tijdloos, van individueel tot collectief. Aan de hand van zeven thema’s, die de mens volgen van de wieg tot (voorbij) het graf en in zijn (soms moeizame) relaties met de omgeving, bestuderen we in deze collegereeks:

  • hoe de mens in de loop der eeuwen het leven heeft ervaren en erover heeft verhaald (in taal, literatuur, kunst, ideologie, etcetera); en
  • hoe wij als geesteswetenschappelijk onderzoekers die cultuuruitingen kunnen analyseren, duiden en vertalen naar actuele vraagstukken.
Irene Zwiep

Irene Zwiep

Literatuur als springplank

Naast het koppelen van belangrijke ideeën en denkers aan algemene maatschappelijke kwesties, worden er uitstapjes gemaakt naar andere vakgebieden, zoals biologie, hersenonderzoek en rechten. ‘In dit vak zit bijvoorbeeld ook een college van een antropoloog over het thema gender’, vult Gerbrandy aan.

Daarbij heeft ‘De Wereld van de Mens’ een oriënterende functie, stelt Zwiep. ‘Omdat er veel verschillende academische invalshoeken en thema’s voorbijkomen, leer je ook met welk deel van de Geesteswetenschappen je de meeste affiniteit hebt, zoals bijvoorbeeld een liefde voor taalkunde of juist voor geschiedenis.’

Piet Gerbrandy

Piet Gerbrandy

Gerbrandy: ‘Sommige ideeën vind je altijd terug in literatuur. In dit vak maak je alvast kennis met enkele belangrijke namen, die je later in je studie ongetwijfeld ook weer tegenkomt. Daarbij leer je tijdens dit vak goed te lezen, begrippen toe te passen en ontwikkel je een kritische blik. Vaardigheden die essentieel zijn in de academische wereld – en daarbuiten.’ 

Wat is de kern van het vak?

Laten zien dat Geesteswetenschappen een centrale plaats innemen in de maatschappij. Zwiep: ‘Uiteindelijk leer je wat Geesteswetenschappen te zeggen hebben over de wereld, maar vooral ook wat jij hebt te zeggen over de wereld. Wat heb je precies aan jouw kennis? De manier waarop je in dit vak met lesmateriaal omgaat en kennis opdoet verschilt enorm van de middelbare school.'

Data, tijd(en), locatie en prijs

  • Data: 30 oktober - 12 december 2018
  • Tijd(en): dinsdagen en woensdagen 17.00 - 19.00 uur
  • Locatie: Oudemanhuispoort D1.08
  • Prijs: 190 / 171 (kortingsprijs voor AUV-leden)

Studiemateriaal

De definitieve literatuurlijst wordt in de week voorafgaand aan het eerste college via Canvas bekendgemaakt.

Belangrijk om te weten

Cursustype Open UvA-College
Onderwijsvorm Hoorcolleges
Semester/blok Semester 1, blok 2 en 3
Voertaal Nederlands
Overige informatie U volgt het OUC als toehoorder. Dit betekent dat u alleen de hoorcolleges mag volgen en geen werkcolleges (tenzij hierboven anders is aangegeven), geen tentamen mag doen en geen studiepunten mag behalen. 
Uiterste aanmelddatum 21 oktober 2018 (op basis van beschikbaarheid)

 

CANVAS

Canvas is de (nieuwe) digitale leeromgeving van de Universiteit van Amsterdam en wordt gebruikt door alle docenten en (reguliere) studenten van de UvA. Ook toehoorders mogen gebruik maken van Canvas. Voor meer informatie klikt u op de link hieronder.

Gepubliceerd door  Illustere School