Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Een jaar later: Alice Grasveld, Rutger Bults en Ottilia Kasbergen

De Amsterdamse Universiteits-Vereniging reikt ieder jaar de AUV-alumnusprijs uit, een aanmoedigingsprijs voor jong talent. De drie prijswinnaars van 2017 hebben mede dankzij het prijzengeld hun projecten het afgelopen jaar verder weten uit te breiden en nieuwe stappen gezet.

winnaar AUV-alumnusprijs
Alice Grasveld

Alice Grasveld

1e prijs Healthy Teeth Challenge

Alice Grasveld (1981, bachelor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie 2013 en master Medische Antropologie en Sociologie 2014) zet zich met Healthy Teeth Challenge in voor een verbetering van de mondhygiëne van kinderen in Kaapstad. Meer dan 80% van de scholieren in Mfuleni Township in Kaapstad heeft last van een ernstige vorm van tandbederf. Het is een van de meest voorkomende redenen voor schoolverzuim. Met het project wordt zowel hun gezondheid bevorderd als hun schoolverzuim verminderd. Grasveld laat hiermee zien dat het mogelijk is om een prangend en tastbaar vraagstuk op een wetenschappelijke manier te benaderen (actieonderzoek) en hiermee direct maatschappelijk invloed uit te oefenen. 

Hoe gaat het een jaar later?

'Ik ben Alice Grasveld en de gelukkige winnaar van de 1e prijs van de AUV-Alumnusprijs 2017 met mijn actie-onderzoek en project ‘Healthy Teeth Challenge’ naar mondhygiëne bij schoolkinderen in een sloppenwijk in Kaapstad (https://youtu.be/2vdQKlj8chM). Met het prijzengeld ben ik in 2018 teruggekeerd naar Kaapstad en heb ik een follow-up van mijn project gedaan. Mijn onderzoeksteam heeft vorig jaar een tandenpoetsproject opgezet voor 2000 schoolkinderen. Ik heb dit programma tijdens de follow-up geëvalueerd, opnieuw aangescherpt, heb nieuwe poetsvrijwilligers aangetrokken om de kinderen dagelijks te begeleiden en 1.000 nieuwe kinderen aan het programma toegevoegd. Verder heb ik geëvalueerd wat er van het actieplan, dat we samen met de community hebben opgesteld, terecht is gekomen en bij welke punten men nog hulp nodig heeft. Echter, het allermooiste wat deze prijs mij heeft gebracht, is niet het prijzengeld, maar de publiciteit en belangstelling vanuit verschillende disciplines en onverwachte hoeken voor mijn werk. Deze prijs heeft het project een soort ‘kwaliteitskeurmerk’ gegeven. Er zijn veel deuren open gegaan en ik overweeg nu zelfs om mijn eigen stichting op te richten die dit soort projecten kan blijven uitvoeren.'

Rutger Bults
Rutger Bults

Rutger Bults

2e prijs Grounded Madagascar

Rutger Bults (1981, master Politicologie 2007heeft met Grounded Madagascar het initiatief genomen voor een project dat gericht is op sociaal, ecologisch, cultureel en financieel kapitaal. Bults wil boeren in Madagascar stimuleren om essentiële en plantaardige oliën te producren voor de (voornamelijk Europese) cosmetica-industrie, waarmee ze enerzijds hun geld kunnen verdienen en anderzijds het milieu in Madagascar behouden en beschermen. Hiermee zal Grounded Madagascar impact hebben op het ecosysteem.

Hoe gaat het een jaar later?

'Afgelopen jaar heb ik met mijn bedrijfje Grounded Madagascar de tweede prijs en de publieksprijs gewonnen, waar ik nog steeds erg trots op ben. Met het bedrag dat hoorde bij deze prijs hebben we met ons team de laatste hand kunnen leggen aan de eerste iteratie van onze business case. Met dit plan hebben we vervolgens onze eerste investeerder weten te overtuigen. Samen met kleine boeren produceren en verwerken we gewassen die zowel een bijdrage leveren aan biodiversiteitsherstel als een waarde vertegenwoordigen in de markt. Ons uiteindelijke doel is om een duurzame productieketen op te zetten voor natuurlijke ingrediënten voor cosmetica en voedingsmiddelen (zoals essentiële en plantaardige oliën), met een direct positief effect op de prachtige natuur in Madagascar. En, om dat doel te bereiken hebben we met het winnen van de tweede prijs en de publieksprijs van de AUV-alumnusprijs een belangrijke stap gezet!'

Ottilia Kasbergen
Ottilia Kasbergen

Ottilia Kasbergen

3e prijs Vluchteling voor de Klas

Met het project Vluchteling voor de Klas begeleidt Ottilia Kasbergen (1989, bachelor Wiskunde 2012 en master Logic 2017) twintig statushouders met relevante werkervaring in het land van herkomst naar een baan als docent Engels in het beroepsonderwijs. Hiermee combineert Kasbergen verschillende vraagstukken in één oplossing: het docententekort op het mbo wordt aangepakt, leerlingen krijgen een diverser docentaanbod voor de klas en statushouders komen aan het werk, dit laatste is zowel voor zichzelf als voor de maatschappelijke beeldvorming positief.

Hoe gaat het een jaar later?

'Het eerste traject van Vluchteling voor de Klas is succesvol afgerond. De 18 kersvers bijgeschoolde docenten gaan nu solliciteren naar een baan als docent Engels aan een mbo, nog meer stage lopen of een vervolgopleiding volgen. De eerste deelnemer is inmiddels aangenomen bij het ROC Amsterdam, en zal daar bij de Horeca-opleidingen Engels onderwijzen. Ammar heeft ervaren dat het helpt om stage te hebben gelopen in Nederland: voorheen solliciteerde hij al vele malen op een onderwijspositie, maar hij werd altijd afgewezen. Na zijn stage lukte het direct. Hoewel de mbo-instellingen positief zijn over het werken met de statushouders, vinden de meeste deelnemers na het traject niet zo eenvoudig een baan. Daarom hebben de initiatiefnemers besloten hen nog langer te begeleiden. Het prijzengeld van de AUV-alumnusprijs à 1.000 euro biedt daarin ondersteuning. De deelnemers ontvangen via Vluchteling voor de Klas uitnodigingen tot solliciteren, krijgen persoonlijke hulp bij het solliciteren en worden gefaciliteerd in het uitwisselen van ervaringen en kansen onder de oud-deelnemers. Daarnaast zijn de initiatiefnemers in gesprek met Gemeente Amsterdam om te inventariseren of de training nogmaals aan een nieuwe lichting kan worden gegeven.'