Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Renée Frissen

‘OpenEmbassy koppelt statushouders aan geëngageerde Nederlanders’

Alumnus Renée Frissen won op 5 november de AUV-alumnusprijs voor belangrijke maatschappelijke initiatieven. Ze kreeg de prijs voor OpenEmbassy, een online helpdesk voor statushouders.

Renée Frissen
Renée Frissen

Hoe kwam je op het idee van een online helpdesk?

‘Ik werkte als vrijwilligerscoördinator in de noodopvang voor vluchtelingen in Amsterdam. Het viel me op dat zodra vluchtelingen een verblijfsvergunning krijgen, de hulp om hen heen wegvalt. Terwijl ze dan juist voor allerlei praktische vragen komen te staan bij het vinden van hun weg in de Nederlandse samenleving. Ze zoeken bijvoorbeeld een stageplek, of snappen niet dat je bij het overmaken van geld een betalingskenmerk moet vermelden, of weten niet hoe ze in hun wijk een huisarts vinden. Zaken die voor ons heel logisch zijn, maar die zij nog moeten ontdekken. Tegelijkertijd viel me op dat er op Facebook duizenden geëngageerde Amsterdammers zijn die vluchtelingen heel graag willen helpen, maar daar weinig tijd voor hebben. Ik bedacht OpenEmbassy om deze twee groepen bij elkaar te brengen.’

Hoe werkt OpenEmbassy?

‘Statushouder stellen hun vraag aan de online helpdesk. Vrijwilligers loggen in en beantwoorden de vragen. De helpdesk is in het Engels en Nederlands, maar we hebben ook tolken die vragen online kunnen vertalen. Iedereen kan tijd- en plaatsonafhankelijk inloggen, zo kan iemand in Maastricht een antwoord geven aan iemand in Groningen. De vrijwilligers hebben van tevoren een instructie gekregen en moderators houden de vragen en antwoorden in de gaten. 

Het mooie is dat het mes aan meerdere kanten snijdt. De statushouders krijgen snel en toegankelijk hulp. Geëngageerde Nederlanders kunnen zich gemakkelijk voor hen inzetten. Én de site levert een schat aan informatie op: waar lopen statushouders nou het meest tegen aan, wat zijn de grootste obstakels? Dat is belangrijke informatie, want uit onderzoek blijkt dat het met deze groep vaak niet goed gaat in Nederland. Veel statushouders zijn werkeloos en leven in armoede, maar wat hen zou kunnen helpen om een beter leven op te bouwen, daar is niets over bekend. Die kennis is heel welkom bij gemeentes en andere instanties die beleid ontwikkelen voor deze doelgroep. OpenEmbassy genereert die kennis op een eenvoudige en privacy-proof manier.’

Op welke manier heeft je studie je beïnvloed?

‘Docente Mieke Kolk zei tijdens mijn studie Theaterwetenschappen tegen me: “Jij moet wetenschappelijk onderzoek doen, dat is echt iets voor jou.” Dat advies heb ik serieus genomen, ik ging de master Cultural Analysis volgen. Een internationale master met studenten uit de hele wereld, en een enorme intellectuele uitdaging. We werden aangezet tot heel veel lezen en nadenken, over de “norm” en hoe die norm bepaald wordt. Maaike Bleeker begeleidde mijn scriptie en stimuleerde me om altijd scherp te blijven en kritisch te durven zijn. Zowel Maaike als Mieke zijn intellectuele rolmodellen voor me geworden, het zijn vrijgevochten vrouwen die hun eigen pad volgen.’

Hoe zit het met het promotieonderzoek dat in je cv staat?

‘Ik ben een buitenpromovenda. Mijn voormalig werkgever FORUM maakte het mogelijk om deels in hun tijd promotieonderzoek te doen. Het onderzoek gaat over hoe we als maatschappij succesvol iets als een dreiging ensceneren, maar het ligt nu stil. Ik heb er met een full time baan en een gezin helaas geen tijd voor. En ik heb gemerkt dat wetenschap toegepast op de praktijk mij meer ligt. Ik vind het bijvoorbeeld vreemd dat wanneer ik als sociaal onderzoeker in opinievormende kranten artikelen publiceer, dat die niet meetellen voor mijn academische prestaties. Daarom voel ik me meer op mijn plek bij het Instituut voor Publieke Waarden, waar ik als actieonderzoeker werk. Wij doen onderzoek vanuit de praktijk en ontwikkelen daar vervolgens de theorieën bij. Ik blijf de komende tijd nog een dag per week verbonden aan het instituut en werk drie dagen per week voor OpenEmbassy. Dat kan doordat OpenEmbassy onder andere de Innovate for Refugees Award won van de Amerikaanse technische universiteit MIT, met een geldprijs van 30.000 dollar.’

Wat ga je doen met de 3.000 euro van de AUV-prijs?

‘Investeren in onze app voor de mobiele telefoon. Of het fysieke kantoortje van OpenEmbassy inrichten dat binnenkort opengaat in een pand in Amsterdam-West. We gaan de software van het platform uitbouwen, zodat het steeds meer vragen en antwoorden aan kan. Op dit moment zijn er een paar honderd statushouders en vrijwilligers aan gekoppeld. Maar er zijn in Nederland in totaal zo’n 200.000 statushouders. Die willen we allemaal kunnen bedienen met OpenEmbassy. En de ambitie stopt hier niet. Uiteindelijk willen we internationaal opschalen.’

Renée Frissen – 1984

2003 - 2006 bachelor Theaterwetenschappen
2006 - 2009 research master Cultural Analysis cum laude
2008 vergelijkende literatuurwetenschap aan New York University
2009 - 2012 medewerker FORUM, instituut voor multiculturele samenleving
2011 aanvang promotieonderzoek ‘De Enscenering van de Dreiging’
2013 - 2014  freelancer voor Society Impact, platform voor sociaal ondernemerschap
2013 - 2014 werken aan promotieonderzoek en een praktijkonderzoek naar sociaal ondernemerschap, in achtereenvolgens Berlijn, Shanghai, San Francisco, Hanoi en Ho Chi Minh City
2014 - heden  actieonderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarden
2016 oprichter OpenEmbassy

renee@openembassy.nlhttp://www.openembassy.nl