Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Personalia

Overzicht van prijzen, nieuwe functies en andere ontwikkelingen rond alumni en wetenschappers van de UvA. Voor de personalia maakt de redactie dankbaar gebruik van uiteenlopende bronnen. Uw eigen tips zijn welkom via SPUI@uva.nl of op Twitter via @alumni_uva.

Editie oktober 2021
 

Flavia de Almeida Dias e.a.
heeft, net als Marguerite van den Berg, Jorik van de Groep, Suzanne Jak, Theresa Kuhn, Patty Leijten, Ben Martin, Sofie Remijsen, Matthijs Rooduijn, Verena Schoepf, Silvia Toonen, Alexander Vlaar en Jordy de Vries, allen UvA-onderzoekers, een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend gekregen. Hiermee kunnen zij de komende vijf jaar een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten.

Agnes Akkerman
is benoemd tot hoogleraar Regulation of Labour aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Roel Beetsma
hoogleraar Macro-economie, is benoemd tot decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. De benoeming gaat in per 1 februari 2022 en is voor een periode van vijf jaar. Beetsma volgt Han van Dissel op, van wie de tweede (verlengde) termijn eind januari afloopt.

Daniel Bonn
Scheikunde 1990, promotie 1993, bijzonder hoogleraar Complexe vloeistoffen, is verkozen tot Fellow van de American Physical Society. Het fellowship van de APS is een prestigieuze erkenning voor buitengewone bijdragen aan de natuurkunde.

David Bos
promotie Sociale wetenschappen 1999, UvA-godsdiensthistoricus en -socioloog, is door de UvA gekozen tot Docent van het Jaar.

Philip Brouwer e.a.
heeft, net als Laura Han, Willianne Hoepel, Roos Hopman, Klaas van Leest en Anne Steins, allen UvA-onderzoekers, een Rubicon-subsidie toegekend gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zij krijgen de gelegenheid om tot 24 maanden onderzoek te doen aan een buitenlandse onderzoeksinstelling.

Christian Burgers
is benoemd tot hoogleraar Communication and Organisations aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Huub Dijstelbloem
promotie Geesteswetenschappen 2007 en hoogleraar Filosofie van wetenschap, techniek en politiek, is de nieuwe wetenschappelijk directeur van het Institute for Advanced Study (IAS).

Ronald Does
hoogleraar Industriële Statistiek, is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn verdiensten op het gebied van onderzoek van bedrijfskundige statistiek.

Miša Džoljić
promotie Geneeskunde 1996, is benoemd tot hoogleraar Healthcare Management aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Fenella Fleischmann
is benoemd tot hoogleraar Sociologie aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Marieke de Goede 
hoogleraar Politicologie, in het bijzonder externe betrekkingen van Europa, is benoemd tot decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen. De benoeming gaat in op 1 maart 2022 en is voor een periode van vijf jaar. De Goede volgt Fred Weerman op, die het decanaat sinds 2016 vervulde en aanblijft tot het aantreden van De Goede.

Hans van Goudoever
hoogleraar Kindergeneeskunde, is benoemd tot decaan van de Faculteit Geneeskunde.

Monique de Haan
promotie Economie 2008, is benoemd tot hoogleraar Empirical Microeconomics aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Carina Hoorn
promotie Sciences 1994, heeft de ‘Van Waterschoot van der Grachtpenning’ van de Koninklijke Nederlandse Geologische en Mijnbouwkundige Maatschappij (KNGMG) ontvangen voor haar verdiensten op het gebied van ecosysteem- en landschapsdynamica.

Wim Hupperetz
directeur van het Allard Pierson, is benoemd tot hoogleraar Musea, erfgoedcollecties en digitaal curatorschap aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. Het gaat om een nieuwe leerstoel die is ingesteld in samenwerking met het Allard Pierson. Hupperetz gaat het hoogleraarschap in eerste instantie combineren met het directeurschap van het Allard Pierson en per 1 december met zijn nieuwe functie als Chief Science Officer bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Mayke Kaag
is benoemd tot bijzonder hoogleraar in The Anthropology of Islam in Africa and its Diaspora aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Dikran Kassabian
student Politicologie, is benoemd tot studentassessor door het College van Bestuur.

Katrien Keune
promotie Scheikunde 2005, hoofd Science van het Rijksmuseum, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Moleculaire Spectroscopie aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld namens de Stichting John van Geuns Fonds.

Helma Koomen
is benoemd tot hoogleraar Professionele pedagogische relaties, op de Kohnstammleerstoel, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Silvia Kouwenberg
promotie Taalwetenschap 1991, Andragologie 1985, is benoemd tot decaan van de Faculty of Humanities & Education aan de University of the West Indies, Mona Campus in Jamaica.

Kasper Krzemiński
is benoemd tot bijzonder hoogleraar Executie- en beslagrecht, met bijzondere aandacht voor de positie van de gerechtsdeurwaarder, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Yasmine Liu e.a.
heeft net als Joyce Man, Iris Pit, Dragana Stojmenovska, Josephine Tan en Vera Wiersma, allen UvA-onderzoekers, een Rubicon-subsidie toegekend gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hiermee kunnen zij onderzoek doen aan een onderzoeksinstelling in het buitenland en zo internationale ervaring opdoen.

Dees Melsen
Planologie 2010, is geïnstalleerd als wethouder (VVD) in de gemeente Oosterhout.

Virág Molnár
is benoemd tot hoogleraar Sociologie, in het bijzonder Culturele Sociologie, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Hans Mulder
Conservator natuurlijke historie van het Allard Pierson, de collecties van de UvA, heeft de Jan Wolkers Prijs gewonnen voor zijn boek De ontdekking van de natuur.

Willem van Oers
Wis- en natuurkunde 1959, emeritus hoogleraar University of Manitoba, Winnipeg (Canada) heeft de Henri Abraham Award ontvangen van de International Union of Pure and Applied Physics voor zijn langdurige verdiensten binnen dit vakgebied.

Samera Ouchene
Nederlands Recht 2004, is benoemd tot ombudsfunctionaris van de UvA. De benoeming is voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid aansluitend voor eenzelfde periode tweemaal te worden herbenoemd.

Harm Pinkster
emeritus hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde, is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij ontving de koninklijke onderscheiding vanwege zijn exceptionele wetenschappelijke verdiensten.

Frans Plötz
is benoemd tot bijzonder hoogleraar Zorgevaluatie algemene kindergeneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde.

Maarten de Rijke
Wiskunde 1993, heeft financiële steun gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ter waarde van 25 miljoen euro. Een onderzoeksconsortium onder zijn leiding zal zich richten op de ontwikkeling van betrouwbare AI-systemen.

Edo Richard
promotie Geneeskunde 2010, is benoemd tot hoogleraar Neurologie, in het bijzonder klinisch wetenschappelijk onderzoek naar de vasculaire component van dementie vanuit het populatie perspectief, aan de Faculteit der Geneeskunde.

Anna-Rose Shack e.a.
ontvangt net als Jasmijn Leeuwenkamp en Heleen de Vries, allen UvA-promovendi, via het NWO-programma Promoties in de geesteswetenschappen financiering voor hun promotieonderzoek.

Arnold Smeulders e.a.
heeft net als Wil van Zijl-Barbe, Tom Verhoek, Arne Brentjes, Willem Bouten en Marcel Levi, een UvA Erepenning ontvangen. Hiermee worden de buitengewone inzet en prestaties van hen voor iedereen zichtbaar gemaakt.

Daniël Smit
is benoemd tot bijzonder hoogleraar Belastingheffing digitale economie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Marc van der Valk
promotie Geneeskunde 2003, is benoemd tot hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder de behandeling van hiv-infectie, aan de Faculteit der Geneeskunde.

Pernette Verschure
Medische biologie 1990, promotie Biomedische wetenschappen Radboud Universiteit 1995, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Functionele Dynamiek van het Epigenoom aan de Faculteit der Geneeskunde. In het onderzoek van Verschure staat de dynamiek en veranderlijkheid van epigenetische regulatie centraal.

Liffert Vogt
is benoemd tot hoogleraar Inwendige geneeskunde, in het bijzonder klinische nefrologie en nierfysiologie, aan de Faculteit der Geneeskunde.

Bart Wallet
promotie Geesteswetenschappen 2012, is benoemd tot hoogleraar Joodse studies: vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis, in het bijzonder in Amsterdam, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Michael Wise
is benoemd tot bijzonder hoogleraar Observational High-Energy Astrophysics, in het bijzonder Black-Hole Feedback, aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Marten Zwanenburg
is benoemd tot hoogleraar Militair Recht, in het bijzonder het recht tijdens militaire operaties, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.