Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Personalia

Overzicht van prijzen, nieuwe functies en andere ontwikkelingen rond alumni en wetenschappers van de UvA. Voor de personalia maakt de redactie dankbaar gebruik van uiteenlopende bronnen. Uw eigen tips zijn welkom via SPUI@uva.nl of op Twitter via @alumni_uva.

Editie februari 2021

Daniel Bonn 
Scheikunde 1990, promotie 1993, bijzonder hoogleraar Complexe vloeistoffen, wint de Physicaprijs 2021. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een eminente, in Nederland werkzame natuurkundige. 

Freddy Weima
Politicologie 1996, directeur-bestuurder van Nuffic, is voorgedragen als voorzitter van de PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs. Na benoeming van de ledenvergadering zal hij in april van start gaan met deze functie. 

Lieke Marsman
Onderzoeksmaster Philosophy 2015, is de nieuwe Dichter des Vaderlands. Marsman werd door een comité van negen poëziekenners gekozen als opvolger van Tsead Bruinja. Ze zal dichten bij nationale gebeurtenissen en optreden als ambassadeur van de poëzie.

Philomena Essed 
Culturele antropologie en niet-westerse sociologie 1987, voormalig UvA hoofddocent Geografie, planologie en internationale ontwikkelingsstudies, won de ‘Een leven lang voor de stad 2021’ prijs. Deze werd aan Essed uitgereikt vanwege haar jarenlange werk voor en bijdragen aan de strijd tegen alledaags en institutioneel racisme. De prijs is een initiatief van de Gemeente Amsterdam.

Maroesjka Verhagen
Geschiedenis 2020 cum laude, promovendus aan de UvA, won voor haar masterscriptie over het agrarische ecosysteem van de Beemster de Holland Scriptieprijs, een jaarlijkse prijs voor de beste historische scriptie over de geschiedenis van Noord- of Zuid-Holland.

Mirjam Remie
Mediastudies 2015, redacteur onderwijs NRC Handelsblad, won de nationale prijs voor onderwijsjournalistiek 2021, net als Menno Sedee, Mediastudies 2015, journalist. Samen schreven zij vorig jaar de serie ‘Technologie in de klas’. De prijs werd uitgereikt door de Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek. 

Laura Burgers
Rechtsgeleerdheid 2011, Franse taal en cultuur 2012, Public International Law 2015, promotie Rechtsgeleerdheid 2020 en UvA-docent Privaatrecht is met het boek ‘De stem van de Noordzee’ genomineerd voor de Socratesbeker, samen met Eva Meijer, Filosofie 2012, promotie 2017, schrijver, beeldend kunstenaar, singer-songwriter en Evanne Nowak, freelance programmamaker, curator en moderator. De Socratesbeker wordt ieder jaar uitgereikt aan de auteur(s) van het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek.

Sweder van Wijnbergen
hoogleraar Macro-economie aan de UvA, promotie economie 1980, voormalig hoofdeconoom bij de Wereldbank, voormalig secretaris-generaal op het ministerie van Economische Zaken, heeft de Pierson Penning ontvangen. Deze penning wordt eens in de drie jaar als oeuvreprijs uitgereikt aan een econoom die veel heeft betekend voor de economische wetenschap. 

Jan Lintsen
Bestuurskunde Universiteit Twente cum laude, is door de Raad van Toezicht (RvT) herbenoemd tot lid van het College van Bestuur van de UvA. Lintsen is verantwoordelijk voor de portefeuille financiën en bedrijfsvoering. De RvT heeft veel waardering voor de manier waarop Lintsen zijn eerste termijn invult en voor het in de afgelopen jaren gevoerde financiële beleid. De herbenoeming gaat in per 1 september 2021 en is voor een periode van vier jaar.

Jettie Bont
Geneeskunde 1997, is benoemd tot hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde van de UvA. Daarnaast is Bont benoemd als afdelingshoofd Huisartsgeneeskunde van het Amsterdam UMC, een functie die zij sinds 1 juni al ad interim bekleedde.

Roel Maalderink
Informatierecht 2016, programmamaker, is door de Volkskrant verkozen tot mediatalent van het jaar. Maalderink is vooral bekend van zijn online programma Voxpop, dat hij maakt voor het Algemeen Dagblad. Daarin vraagt hij op een licht satirische manier aan mensen op straat commentaar te geven op actuele onderwerpen.

Frans Stoelinga
Geschiedenis 2012, promoveert op 78-jarige leeftijd aan de Universiteit Leiden op een proefschrift getiteld: Albert Winsemius, de Nederlander achter de BV Singapore.

Gundy van Dijk
Culturele studies 1997, is per 1 november 2020 benoemd als hoofd Educatie & Interpretatie bij het Van Gogh Museum.

Lisa Wiersema
onderzoeksmaster Kunstgeschiedenis 2012, gaat als kunstschilder aan de slag in het nieuwe seizoen van het succesvolle programma Het geheim van de Meester. In dit AVROTROS-programma reconstrueert een vierkoppig team van experts de werken van Nederlands grootste kunstenaars. 

Jac Lemmens
Communicatie- en informatiewetenschappen 2003, is sinds 1 januari de nieuwe gemeentearchivaris van Roermond.

Lara en Luisa Solms
beiden promovendus Work and Organizational Psychology aan de UvA, wonnen de NWO Synergy Award voor hun podcast die het welzijn van PhD-studenten wil bevorderen. NWO wil met deze prijs promovendi stimuleren om wetenschappelijke inzichten in te zetten voor de samenleving. 

Martin van Hees
hoogleraar Filosofie aan de VU, is benoemd tot Dean van het Amsterdam University College van de UvA en de VU. 

Luca Capaldo
promovendus aan het Van ’t Hof Institute for Molecular Science van de UvA, heeft een Marie Curie-fellowship ontvangen van de Europese Commisie om onderzoek te kunnen doen aan de UvA, net als Ivana Burić, promovendus aan Coventry University and Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Akash Jain, postdoctoraal onderzoeker University of Victoria, Department of Physics and Astronomy, Tobias Kappé, promotie Computer Science, University College of London 2020, Gediminas Lesutis, promotie Politics, University of Manchester 2018, Tomer Shenar, promotie Physics, Universiteit van Potsdam 2016. Doel van de subsidie is het bevorderen van de mobiliteit van veelbelovende, ervaren onderzoekers over de landsgrenzen binnen en buiten de Europese Unie.

Barbara Baarsma
promotie Economie 2000, hoogleraar toegepaste Economie UvA en directievoorzitter Rabobank Amsterdam, start per 1 maart van de CEO Rabo Carbon Bank. De Rabo Carbon Bank ontwikkelt samen met boeren projecten voor CO2-opslag in bomen en de bodem. Daarnaast bemiddelt de bank tussen partijen die CO2 opslaan en bedrijven die hun uitstoot willen terugbrengen of compenseren. Onder leiding van Baarsma gaat de Rabobank dit initiatief versnellen en uitbouwen.

Guido Schäfer
is per 1 februari benoemd tot bijzonder hoogleraar Algorithms, Optimisation and Game Theory aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. 

Kurano Bigiman
Griekse en Latijnse taal en cultuur 2013, is verkozen tot Amsterdammer van het Jaar 2020. Bigiman kreeg de titel voor zijn inzet bij het opzetten van een gymnasiumafdeling op het Ir. Lely Lyceum, het eerste gymnasium in Amsterdam-Zuidoost.

Pieter Willem Kamphuisen
is benoemd tot bijzonder hoogleraar Vasculaire Geneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde. Kamphuisen doet onderzoek naar de preventie van hart- en vaatziekten en de wisselwerking tussen kanker en hart- en vaatziekten.

Ilker Birbil
is benoemd tot hoogleraar Artificial Intelligence & Optimisation Techniques for Business and Society aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. 

Elizabeth von Hauff
is benoemd tot bijzonder hoogleraar Non-Equilibrium Thermodynamics in Energy Conversion aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. 

Frank Pijpers
is benoemd tot bijzonder hoogleraar Complexiteit voor Officiële Statistiek aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. 

Timothy Noël
hoogleraar Flow Chemistry aan het Van ’t Hof Institute for Molecular Science van de UvA, ontvangt de 2020 IUPAC-ThalesNano prijs voor flowchemie. De breed gewaardeerde prijs is ingesteld door het Hongaarse technologiebedrijf ThalesNano als erkenning van de sleutelrol van flowchemie bij de verbetering van chemische processen.

Fenne Pinkster
Sociale geografie 2001, promotie 2009, universitair hoofddocent Urban Geographies, is namens de UvA benoemd tot lid van de Programmaraad van het Kenniscentrum Ongelijkheid, een gezamenlijk initiatief van de Gemeente Amsterdam en de vier kennisinstellingen UvA, VU, HvA en Inholland.

Rivke Jaffe
hoogleraar Urban Geography, is benoemd tot lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, net als Bram Orobio de Castro, Psychologie 1994, hoogleraar Developmental Psychopathology en Tom van der Meer, universitair hoofddocent Politicologie.