Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Overledenen

Overzicht van recent overleden alumni, donateurs en (oud-) medewerkers van de UvA. Dit overzicht wordt samengesteld op basis van overlijdensberichten in dagbladen en andere media en berichten die de UvA ontvangt van nabestaanden. 

U kunt een overlijdensbericht per e-mail sturen naar relatiebeheer@uva.nl.

Lukas Opzeeland 1935,
Economie 1973 (1 december 2020)    

Annaserena Ferruzzi 1940,    
Taalwetenschap 1981, oud-docent Italiaans, oprichter van Uitgeverij Serena Libri (1 december)  

Dagmar Douven 1996,
Bèta-gamma 2019, AUV-lid (1 december)    

Rob Polak 1925,
Geneeskunde 1954, artsexamen 1957, arts, onderzoeker, kunstenaar, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (7 december)

Martin Ros 1937, 
Geschiedenis, schrijver, hoofdredacteur Arbeiderspers, ontdekker schrijvers Maarten ’t Hart en Boudewijn Büch, boekrecensent bij Tros Nieuwsshow en Radio1, boekrecensent, presentator (8 december)    

Paul George Lodder 1950,    
Nederlands recht (strafrecht) 1976 (9 december)    

Jacques Johan Marie Hubert Rutten 1926,
Wis- en natuurkunde 1954, oud-ziekenhuisapotheker in het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein (10 december)    

Luuk van Etten 1995,
Economie en bedrijfskunde 2019 (11 december)    

Ettina Nieboer 1936,
oud-medewerker Franse letterkunde UvA (11 december)

Cornelis Jacobus Mulder 1922,    
Wis-en natuurkunde 1948, promotie Life and earth sciences 1951 (12 december)

Britta Stefanie Varekamp 1946,
Pedagogische wetenschappen 1973 (13 december)

Peter Christiaan Jansen 1939,    
Geschiedenis en lerarenopleiding 1969, vriend van de Universiteitsbibliotheek, medewerker UvA tot aan pensioen (13 december)

Hans Hoekstra 1949,    
promotie Geneeskunde, oud-kinderarts in 's-Hertogenbosch (14 december)

Coco Snoek 1934,
Andragologie 1979 (14 december)

Boudewijn Heuts 1943,
medewerker Swammerdam Institute for Life Sciences UvA (14 december)    

Han de Roos 1937,
Klassieke taal- en letterkunde (Latijn) en lerarenopleiding 1968, bijzonder hoogleraar Hettitisch en verwante Anatolische talen en culturen, directeur Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, AUV-lid Antieke Cultuur, Officier in de Orde van Oranje-Nassau (16 december)    

Sjaak Molenaar 1942,
Wis- en natuurkunde en lerarenopleiding 1967  (17 december)

Ted Dirkzwager-Driessen 1931,    
Psychologie 1959, AUV-lid Antieke Cultuur (21 december)    

Jan van Mourik 1945,
Fysische geografie 1971, promotie 1986, universitair hoofddocent Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics van de UvA, voorzitter alumnivereniging Lulofs (22 december)

Bernard Roding 1935,    
Geneeskunde 1959, artsexamen 1962, promotie 1967 (23 december)

Mark de Vlam 1944,
Geschiedenis en lerarenopleiding 1978, docent volwassenenonderwijs (27 december)

Wim van Velzen 1938,    
oud-medewerker Arbeidsstudies UvA, leraar Nederlands, gemeenteraadslid en wethouder in Huizen, partijsecretaris Partij van de Arbeid, Europarlementariër, lid adviesraad VARA, voorzitter van het Publiekstheater (28 december)

Rudi Buwalda 1929,
Geneeskunde 1953, artsexamen 1956, apotheekhoudend huisarts (28 december)    

George Blasse 1934,    
Wis- en natuurkunde 1958, promotie Universiteit Leiden 1964, wetenschappelijk medewerker Philips Natuurkundig Laboratorium, hoogleraar Scheikunde Universiteit Utrecht, rustend lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, schrijver Luminescent Materials, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (30 december)

Hans Swaan 1929,
Geneeskunde 1956, artsexamen 1959, promotie 1970 (30 december)    

Frank van Puffelen 1932, 
Economisch-sociologische studie 1961 (30 december)    

Bartholomeus Cuperus 1929,
Psychologie 1971, psycholoog en culinair expert (30 december)

Jan de Meij 1938,
Nederlands recht (publiekrecht) 1964, promotie UU 1975, emeritus-hoogleraar Nederlands en vergelijkend staatsrecht UvA, schrijver studieboek Inleiding tot het staatsrecht, vriend van de Universiteitsbibliotheek, ACC-lid (31 december)

Jan Sagel 1930,
Wis- en natuurkunde 1954, Scheikunde en farmacie 1961 (1 januari 2021)    

Reinier Antoine van Erven Dorens 1938,
Economie 1961 (2 januari)    

Martinus Veltman 1931,
Wis- en natuurkunde 1956,  voormalig hoogleraar Universiteit Utrecht en University of Michigan, honorair hoogleraar Natuurkunde van elementaire deeltjes en velden aan de UvA. In 1999 won Veltman samen met zijn voormalige promovendus Gerard ’t Hooft de Nobelprijs voor Natuurkunde, vanwege de opheldering van de quantum-structuur van de elektrozwakke wisselwerking: een wisselwerking tussen de kleinste bouwstenen van de materie, die onder andere ten grondslag ligt aan het verschijnsel radioactiviteit. Asteroïde 9492 Veltman is naar Martinus Veltman vernoemd (4 januari)

Mary Kapelle-Mohr 1936,
Engelse taal en cultuur en lerarenopleiding 1979, oud-docent Engels op het Pius X College en het Katholiek College Amsterdam (5 januari)    

Annelies Kater 1938,
Klassieke taal- en letterkunde 1968, lerarenopleiding geschiedenis en staatsinrichting, en Griekse en Latijnse taal en cultuur 1968 (7 januari)    

Jan Koetsier 1930,
Sociale geografie 1969, hoofddocent Sociale geografie UvA, bestuurslid Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG), bestuurslid Hervormd Lyceum West, bestuurslid Verzetsmuseum, bestuurslid Protestantse Kerk te Amsterdam en Badhoevedorp/Lijnden, Lid in de Orde van Oranje-Nassau (7 januari)

Bert Kwant 1953,    
Scheikunde 1975 (7 januari)    

Rob Scheerens 1944,        
Onderwijspsychologie, promotie Economie VU, oud-vicevoorzitter College van Bestuur UvA en HvA (8 januari)

Marion Geerlings-Schouteten 1952,
Nederlands recht (privaatrecht) 1989, Fiscaal-juridische opleiding 1991 (9 januari)

Ruud Königel 1942,
Meet- en regeltechniek TUD, Organisatieadviseur PTT, docent en directeur/beheerder Instituut der Wetenschap der Andragogie (IWA) (9 januari)     

Reina Dokter 1953,
Sociale geografie 1975, Slavische talen en letterkunde 1989,  vertaler, ontving voor haar vertalingen van de romans van Danilo Kiš en Aleksandar Tišma de Aleida Schotprijs en voor haar complete oeuvre de Martinus Nijhofprijs (15 januari)    

Jan van Tongeren 1926,
Geneeskunde 1951, promotie 1967 RUN, emeritus hoogleraar Maag-, darm-, leverziekten Radboud UMC (15 januari)

Jan Willem Duijnstee 1923,
Geneeskunde 1948, artsexamen 1950, chirurg (17 januari)

Niek Bakker 1935,
Geneeskunde 1960, tropenarts en oogarts (18 januari)

Jeroen van der Hage 1935,
Wis- en natuurkunde 1966, lerarenopleiding 1968, onderzoeker Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek Utrecht, universitair docent Meteorologie en Fysische Oceanografie (19 januari)    

Maria Bernardina Elizabeth Wassink 1923,
Geneeskunde 1949, longarts bij de Vereniging tot Bestrijding van Tuberculose, AUV-lid (19 januari)

Thomas Gallay 1945,
Arbeids- en organisatiepsychologie 1978, arbeids- en organisatiepsycholoog, directeur Holtkamp & Gallay BV (19 januari)

Loes van Wijngaarden-Bakker 1940,
Biologie 1963, Ecologische Prehistorie 1967 cum laude, promotie 1980, universitair hoofddocent Klassieke Archeologie (20 januari)

Eppo Melle Vroom 1931,
Geneeskunde 1957, artsexamen 1959, chirurg (20 januari)

Joke Drion-Venker 1951,    
Spaanse taal- en letterkunde en lerarenopleiding 1983 (21 januari) 

Wim Balke 1933,
promotie Godgeleerdheid 1973 Universiteit Utrecht, oud-hoogleraar Geschiedenis van de reformatie UvA en Karelsuniversiteit Praag, hoogleraar Geschiedenis van de Reformatie VU, schrijver, vriend van de Universiteitsbibliotheek (21 januari)

Marijke Schepers 1944,
Scheikunde en farmacie 1967 (22 januari)        

Hein Westermann 1931,
Klinische psychologie 1989 (22 januari)

Adrianus Sevenster 1931,
Godgeleerdheid 1960 cum laude (25 januari)

Marjan Schuddeboom 1936,
Sociale geografie en lerarenopleiding1973 (26 januari)        

Hetty Biemond-Kramer 1934,
Nederlands recht (strafrecht) 1978 (26 januari)    

Mariette Höppener 1936,
Geneeskunde 1968, artsexamen 1971, revalidatie-arts (27 januari)    

Jeroen Kager 1945,
Nederlands recht (privaatrecht) 1969, advocaat en procureur (29 januari)

Vincent Kramers 1924,
Nederlands recht (privaatrecht) 1951, oud-ambassadeur, Officier in de Orde van Oranje-Nassau (30 januari)

Jan Staal 1925,
Economie 1960, Geschiedenis Universiteit Gent 1998, Engelandvaarder (30 januari)

Koenraad Claeys 1929,
Geneeskunde 1957, artsexamen 1959, oud-huisarts (30 januari)    

Ernst Kaars Sijpesteijn 1935,
Psychologie 1990, AUV-lid Kring Psychologie (31 januari)

Kees Wansdronk 1926,
Wis- en natuurkunde 1948 en 1953 (2 februari)

Gerard Jacobus Gast 1941,
Godgeleerdheid 1969 (3 januari)

Durk Stegwee, 
Biologie 1951 cum laude, promotie 1955, emeritus hoogleraar Plantenfysiologie UvA, AUV-lid kringen biologie, natuurkunde en FNWI, zie in memoriam Durk Stegwee (4 februari)  

Jan Tegelaar 1929,
Algemene politieke en sociale wetenschappen 1961 (4 februari)

Hilde de Haan 1949,
Persoonlijkheidsleer 1975, architectuurjournalist (8 februari)

Ton Touber 1930,    
Germaanse taal- en letterkunde en lerarenopleiding 1957, hoogleraar Duitse letterkunde, in het bijzonder die van de Middeleeuwen en Duitse taalkunde, AUV-lid Kring Vrienden van de Duitse Taal en Cultuur (Datum onbekend)