Archief overledenen

2019

Jurriaan Stephanus Meulenhoff 1930,

Scheikunde en farmacie 1960, voormalig ziekenhuisapotheker (1 januari)

Maria Hamer-Plomp 1928,

Godgeleerdheid 1990, predikante in de Nederlandse Hervormde Kerk (2 januari)

Karl-Ernst Heinrich Hesser 1941,

Andragologie 1976 (3 januari)

Henk Hietink 1924,

Economie  (5 januari)

Aart Spitz 1959,

Sociale geografie 1989 (8 januari)

Cecilia Odé 1946,

doctoraal Slavische taal- en letterkunde, 1983, voormalig senior onderzoeker taalwetenschap aan de UvA, vastlegger van bedreigde talen, zoals Joekagier en Mpur, videocineast, fotograaf (9 januari)

Gerrit Lely 1940,

Farmacie 1976 (10 januari)

Anna de Casparis 1923,

Geneeskunde 1948, arts in ruste (11 januari)

Florrie Gehrels 1928,

Wis- en natuurkunde 1952 (11 januari)

Geertje Groot 1943,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1989 (12 januari)

Hans Eendebak 1966,

Wijsbegeerte 1991 (12 januari)

Hederik de Vries 1986,

Privaatrecht 2014, consultant bij Strategy& (12 januari)

Ido Abram 1940,

Wijsbegeerte 1980, bijzonder hoogleraar holocauststudies UvA, 1990-1997, directeur van Stichting Leren sinds 1996, wiskundedocent, onderwijsonderzoeker aan het Kohnstamm Instituut, educatief adviseur van APS Utrecht (14 januari)

Félice Polak 1933,

Biologie 1961, onderscheiden voor het hoofdbestuur van de VDD met de D.U. Stikker plaquette, voormalig fractievoorzitter en lid van verdienste van de VVD-afdeling Wageningen, voormalig docente biologie op het Wagenings Lyceum (16 januari)

Gerrit-Jan Koomen 1941,

Scheikunde en farmacie 1965, officier in de Orde van Oranje-Nassau, Scheikundige, emeritus hoogleraar bio-organische chemie (16 januari)

Wim Hendriks 1945,

Geneeskunde 1968, medisch microbioloog, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (17 januari)

Dick Dolman 1935,

Economische wetenschappen 1959, promotie 1964, Kamervoorzitter, 1979-1989, Lid van de Raad van State, 1990-2003 (23 januari)

Piet Hein Hillen 1929,

Geneeskunde 1959, Internist (24 januari)

Cornelis Haas 1930,

Wis- en natuurkunde 1953, emeritus hoogleraar vaste stof chemie (24 januari)

Frits Vegter 1926,

Scheikunde en farmacie 1961,  chemicus (25 januari)

Frits de Roy van Zuydewijn 1930,

Nederlands recht, publiekrechtelijke richting 1954 (26 januari)

Geertje Budding 1939,

Persoonlijkheidsleer 1983 (26 januari)

Tiede Jan Bijlsma 1943,

Geneeskunde 1970, voormalig huisarts te Wageningen (28 januari)

Fred Delpeut 1953,

Sociale psychologie 1984, algemeen directeur NOVA bij Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (29 januari)

Jaap Peters 1931,

Economische wetenschappen 1957, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, voormalig bestuursvoorzitter Aegon (29 januari)

Bandi Mallant 1963,

Nederlands recht 1990, adviseur Politie Landelijke Eenheid (29 januari)

Willem Dijkstra 1925,

Godgeleerdheid 1949 (30 januari)

Wim Ringe 1945,

Sociale geografie 1974, tot 2013 werkzaam bij de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam (30 januari)

Marc Molenaar 1963,

Economische wetenschappen 1986 (31 januari)

Jan Gerbrandy 1918,

Geneeskunde 1946, emeritus hoogleraar Erasmus Universiteit interne geneeskunde (1 februari)

Margriet Gaastra-Meursing 1941,

Franse taal- en letterkunde 1972 (4 februari)

Dick Blok 1925,

Promotie geesteswetenschappen 1960, naamkundige, mediëvist, voormalig directeur van het Meertens Instituut, voormalig hoogleraar naamkunde en nederzettingsgeschiedenis aan de UvA 1980 (6 februari)

Hendrik Boom 1925,

Geneeskunde 1956 (6 februari)

Klaus Siegel 1934,

Vertaalwetenschap 1934 (6 februari)

Liesbeth Witteman-van Meerwijk 1929,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1975 (8 februari)

Fons Vrolijk 1967,

Economische wetenschappen 1990, hoofd bedrijfsvoering bij de directie personeel en organisatie UMC Utrecht, bestuurslid personeelsvereniging UMC Utrecht, hoofd rekengroep voor de Nederlandse Federatie van UMC’s, lid van het Verantwoordingsorgaan ABP (8 februari)

Ton Kool 1938,

Actuariële wetenschappen 1963 (8 februari)

Dion Richardson 1985,

Biomedical sciences 2012, biomedisch onderzoeker en medewerker communicatie activiteiten bij Sanquin (10 februari)

Tom Lenders 1942,

Kunstgeschiedenis en archeologie 1987 (11 februari)

Peter Schey 1929,

Nederlands recht, publiekrechtelijke richting 1958 (11 februari)

Rob Snepvangers 1937,

Geologie 1964, geoloog (11 februari)

Willem van Benten 1931,

Duitse taal- en letterkunde 1965 (13 februari)

Loes Klein 1952,

Engelse taal- en letterkunde 1986 (15 februari)

Johannes Schijf 1942,

Farmacie 1973 (16 februari)

Jacques van der Zaag 1961,

Promotie tandheelkunde 2012, tijdens zijn werkzame leven verbonden aan ACTA, gedreven pleitbezorger van kwaliteit in de mondzorg (18 februari)

Henny ten Dam 1947,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1980 (18 februari)

Suzan van Nieuwkuyk 1964,

Fiscaal-juridische opleiding 1989, secretaris van de Vereniging Aegon, juridisch adviseur bij ICT Group, voorzitter van Secretarissen-gespreksgroep van NIVE, lid van het algemeen bestuur van Stichting Casa Academica (21 februari)

Johan van Gogh 1922,

Politicologie 1956, oud-voorzitter Vincent van Gogh Stichting, erelid dispuut M.A.R.N.I.X., drager van de Gouden Wulp, erevriend Nuenen Village (21 februari)

Wil Grose 1937,

Scheikunde en farmacie 1962, doctor in chemie (21 februari)

Lilian Hamre 1929,

Scandinavische talen en culturen 1999 (22 februari)

Frans Pieters 1956,

Farmacie 1983, medewerker Radboud Translational Medicine, bedrijfsleider afdeling nucleaire geneeskunde afdeling radiologie, directeur RTM BV (22 februari)

Maarten Sleutelberg 1975,

Biological sciences 2006 (25 februari)          

Jan Frans Spierdijk 1932,

Fiscaal-juridische opleiding 1965, oud-vennoot van Loyens & Loeff (1 maart)

Maarten van Dijk 1940,

Nederlands recht, strafrechtelijke richting 1969 (5 maart)

Janna Westerhuis 1952,

Geneeskunde 1979, abortusarts (5 maart)

Anne Troelstra 1939,

promotie Sciences 1966, emeritus-hoogleraar Zuivere Wiskunde en de Grondslagen van Wiskunde, lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, hoogleraar aan de UvA 1970-2000. Zie ook de in memoriam Anne Troelstra.

2018

Herman Tammo Wallinga 1925,

emeritus hoogleraar Oude geschiedenis en de Griekse en Romeinse antiquiteiten UvA en emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht (1 januari)  

Dolf Bier 1923,

Wis- en natuurkunde 1951, chemicus (2 januari)

Hans Arnoldy 1932,

Wis- en natuurkunde 1959, Officier in de Orde van Oranje-Nassau,  manager bij Akzo Nobel (3 januari)

Ans Fidder 1940,

Scheikunde 1970 (3 januari)

Evert Herman Vink 1940,

Economische wetenschappen 1970 (10 januari)

Nico Speckamp 1933,

emeritus hoogleraar Synthetisch Organische Chemie, zie ook in memoriam Nico Speckamp (10 januari)

Bert Alfred Roosendaal 1951,

Scheikunde 1980 (3 januari)

Johan Plasman 1929,

Godgeleerdheid 1966, emeritus predikant in de Nederlands Hervormde kerk (6 januari)

Ellen de Looze 1930,

Biologie 1973, medewerker Zoölogisch Museum Amsterdam (8 januari)

Bram Asscher 1943,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1967 (8 januari)

Anne Postma-Bosch 1931,

Wis- en natuurkunde 1957, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, dirigent van het Klein gemengd koor Vocalei (10 januari)

Marnix Veldhuyzen van Zanten 1954,

Geneeskunde 1981, huisarts te Gouda (10 januari)

Henrica Magchelina Louisa Backer 1939,

Kunstgeschiedenis en archeologie 1982, danseres en actrice (10 januari)

Ivy Philips 1928,

Economische wetenschappen 1960, econoom, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (10 januari)

Clara Klein 1935,

Klassieke taal- en letterkunde 1982 (11 januari)

Guido Fedder 1938,

Geneeskunde 1964 (11 januari)

Jan ten Bokkel Huinink 1931,

Geneeskunde 1958, internist, maritiem historicus (12 januari)

Eddy Beugels 1944,

Nederlands recht 1987, beroepswielrenner van 1967-1970 (12 januari)

Jannigje Oostra-Roos 1939,

Scheikunde en farmacie 1962 (13 januari)

Peter aan de Kerk 1947,

Gedragsleer 1979 (16 januari)

Pieter Zwaan 1930,

Geneeskunde 1959, oud-huisarts (16 januari)

Coos Janse 1927,

Geneeskunde 1955 (17 januari)

Hans Grande 1944,

Scheikunde en farmacie 1966, Scheikunde 1970 (januari)

Hans Coltof 1925,

Economische wetenschappen 1952 (19 januari)

Annetje Winter - de Bree 1946,

Nederlands recht, strafrechtelijke richting 1977, lid studentensociëteit Olofspoort (20 januari)

Oscar Estévez Uscanga 1936,

Wis- en natuurkunde 1979, emeritus hoogleraar Medische informatiekunde (22 januari)

Henk Borst 1930,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1958 (22 januari)

Joris Verrips 1954,

Geneeskunde 1980 (22 januari 2018)

Clementine Dalderup 1931,

Geneeskunde 1956 (23 januari)

Ad Jansen 1923,

Wis- en natuurkunde 1948, emeritus hoogleraar klinische chemie, grondlegger kwaliteitssysteem klinische chemie in Nederland, Gorter en de Graaf prijs 1985 (24 januari)

Fred Hoogsteder 1938,

Kosmografie 1967, Wis- en natuurkunde 1967, oud-rector Zaanlands Lyceum, bestuursvoorzitter Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen 1997-2015 (25 januari)

Han Verhoeff 1934,

Romaanse taal- en letterkunde (Frans) 1956, promotie 1962, universitair hoofddocent Franse taal- en letterkunde, 1985-1995 (26 januari)

Corine Mast 1960,

Privaatrecht 2011, juridisch medewerker gerechtshof Amsterdam (26 januari)

Els Korteweg 1931,

Geschiedenis 1959 (27 januari)

Henk Brand 1927,

Wis- en natuurkunde 1954, Scheikunde 1956 (30 januari)

Bert Bouma 1959,

Nederlandse taal- en letterkunde 1986 (30 januari)

Menno Wigman 1966,

Nederlandse taal- en letterkunde 1992, dichter, vertaler, bloemlezer  en oud-stadsdichter (1 februari)

Durk van der Mei 1924,

Economische wetenschappen 1956, oud-Tweede Kamerlid CHU en CDA, oud-staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, vertrouwensman oud-militairen Indiëgangers, Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Teken van Orde en Vrede met de vier Gespen (2 februari)

Cornelia Hendrika Kuyper-Jansen 1932,

Germaanse taal- en letterkunde (Engels) 1959 (3 februari)

Edwin Bracke 1970,

Economische wetenschappen 1997 (3 februari)

Maria Koch 1923,

Sociale geografie 1948, Vrije studierichting aardrijkskunde 1952 (3 februari)

George Vis 1934,

Nederlandse taal- en letterkunde 1960 (4 februari)

Johannes James 1928,

Geneeskunde 1956, emeritus hoogleraar Histologie, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (5 februari)

Bert Sunter 1937,

Rechtsgeleerdheid, Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw (7 februari)

Arend Hendrik Jan Vijge 1926,

Economische wetenschappen 1961, Econoom, oud-directeur ISW, docent Nijenrode, docent Revius (8 februari)

Ruud Visser 1948,

Geneeskunde 1985, arts Algemene geneeskunde, homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde (8 februari)

Luc Wagt 1944,

Algemene politieke en sociale wetenschappen 1972 (9 februari)

Onno Mensink 1946,

Muziekwetenschap 1976, musicoloog (9 februari)

Serge Daan 1940,

Biologie 1973 cum laude, wetenschappelijk hoofdmedewerker Rijksuniversiteit Groningen, 1975-1994, bijzonder hoogleraar Chronobiologie, 1994-1996 (9 februari)

Wim Groeneveld 1928,

Geneeskunde 1960, anesthesioloog VUmc (9 februari)

Geertruida Christina Krouwels 1919,

Vrije studierichting geografie 1946 (9 februari)

Michel Korzec 1945,

Wis- en natuurkunde 1972, Sociologie 1976, promotie Economie 1988, natuurkunde, socioloog, politicoloog, schrijver en journalist, was betrokken bij de oprichting van de Dolle Mina's (10 februari)

Liesbeth Koning 1953,

Franse taal- en letterkunde 1985 (10 februari)

Alida Maria Wijker 1945,

Psychologie 2003 (10 februari)

Christiane Hartman 1959,

Spaanse taal- en letterkunde 1989 (11 februari)

Cees Veeger 1929,

Wis- en natuurkunde 1958, biochemicus, emeritus hoogleraar Biochemie te Wageningen, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (13 februari)

Nico van Hasselt 1924,

Geneeskunde 1956, oudste huisarts van Nederland, 1956-2018, drager van verzetsherdenkingskruis, tot het laatste moment huisarts met hart en ziel (14 februari)

Joris Vogelaar 1947,

Economische wetenschappen 1977 (14 februari)

Willy Boegem 1947,

Pedagogische wetenschappen 1987 (15 februari)

Vera Ebels-Dolanova 1948,

Psychologie 1983 (15 februari)

Wim Bergmans 1940,

promotie Biologie 1998, bioloog en natuurbeschermer (16 februari)

Ulrica Maria Korpershoek 1922,

Romaanse taal- en letterkunde (Frans) 1950 (17 februari)

Jules van Ogtrop 1919,

Handelswetenschappen 1946, bankier en publicist, Officier in de Orde van Oranje-Nassau (17 februari)

Ig Snellen 1933,

promotie Sociale wetenschappen 1975, bestuurskundige, emeritus hoogleraar Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam (17 februari)

Marc Goovaerts 1946,

promotie Wiskunde 1971 Universiteit Gent, promotie Mathematische fysica 1975 Universiteit Gent, bijzonder hoogleraar Actuariële leer der schadeverzekering (18 februari). Zie ook In memoriam Marc Goovaerts 

Rene Jaring Nooteboom 1958,

Natuurkunde 1988 (18 februari)

Ria ten Have-Spierings 1931,

Klassieke letteren (hoofdrichting Grieks) 1961 (18 februari)

Maja Eleonora Pellikaan-Engel 1937,

Klassieke letteren 1967 (18 februari)

Johan Kortenray 1950,

oud-hoofd communicatie AMC (19 februari)

Dirk Jansen 1924,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1950, voormalig directeur bij Ministerie van OCW (18 februari)

Charles Marres 1935,

Economische wetenschappen 1964 (19 februari)

Joëtta Honnebier-Borggreve 1934,

Nederlands recht, publiekrechtelijke richting 1959, wetenschappelijk hoofdmedewerker, 1972-1997 (21 februari). 

Jan Pielage 1925,

Geneeskunde 1954, kinderarts (23 februari)

Jan Wisselink 1938,

Economische wetenschappen 1964 (25 februari)

Johannes Groen 1925,

Geneeskunde 1953 (25 februari)

Guus Wolleswinkel 1941,

Wis- en natuurkunde 1969 (26 februari)

Albert Benschop 1949,

docent Sociologie & Antropologie, 1988-2014 (27 februari).

Peter Hans van Westendorp 1928,

Sociale psychologie en pedagogiek 1959 (28 februari)

Fred Fischer 1921,

Wis- en natuurkunde 1952, mathematicus en filosoof (28 februari)

Wil Kroeze 1948,

Opvoedkunde 1974 (2 maart)

Rob Vinke 1955,

Planologie 1984, directeur Tilburgse Bouw Sociëteit (2 maart)

Hans Attevelt 1947,

Ontwikkelingsleer 1977, psycholoog,  gepromoveerd op onderzoek naar paranormale genezers aan de UU 1988 (2 maart)

Daniela Wullers 1977,

medewerker Geografie,  Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies (GPIO), 2016-2017 (6 maart)

Joan Westenberg 1929,

Economische wetenschappen 1959 (7 maart)

Aad Pfeifer 1924,

Sociale geografie 1947 (8 maart)

Klaas Groeneveld 1926,

Wis- en natuurkunde 1959 (8 maart)

Charlotte Brakema-Prinsen Geerligs 1926,

Germaanse taal- en letterkunde (Engels) 1952 (9 maart)

Maarten Brands 1933,

promotie Geschiedenis 1965, emeritus hoogleraar Nieuwe geschiedenis, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, oprichting Duitsland Instituut (12 maart). In memoriam Maarten Brands

Ton Jacobs 1938,

Scheikunde en farmacie 1966 (12 maart)

Jacobus Piet Willemse 1947,

Economische wetenschappen 1974 (12 maart)

Ida Bettie Marie Wiener 1929,

Sociale psychologie en pedagogiek 1956 (15 maart)

Marieke Bouvy-Verbeeten 1938,

Geneeskunde 1965, jeugdarts en hoofd afdeling jeugdpsychiatrie aan de GG&GD te Amersfoort (16 maart)

Ferdinand Ruhwandl 1946,

Psychologie 1972 (16 maart)

Jean-Michel Kerkhoff 1984,

Communicatiewetenschap 2010, zie ook de in memoriam Jean-Michel Kerkhoff  (18 maart)

Rob van Zoest 1953,

Kunstgeschiedenis en archeologie 1986, kunsthistoricus, medeoprichter en directeur Kunsthistorisch Advies- en Organisatiebureau D'ARTS, Ridder in de orde van Oranje Nassau, Andreaspenning van de stad Amsterdam, 2013 (19 maart)

Koos Verhoeff 1927,

Wis- en natuurkunde 1952, promotie 1969, wiskundige en beeldend kunstenaar, hoogleraar informatica aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, 1971-1988 (19 maart)

Pavel Liska 1951,

Engelse taal- en letterkunde 1991 (19 maart)

Jan Michiel Schoo 1925,

Geneeskunde 1958 (20 maart)

Paul Cahen 1932,

promotie Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1964 cum laude, emeritus hoogleraar privaatrecht, 1972-1997 (23 maart)

Channa de Jong 1943,

oud-medewerker College voor Promoties/Bestuursstaf-Bestuursondersteuning UvA., eerst als assistent secretaris, later als secretaris, 1975-2004 (25 maart)

Alex Morreau 1931,

Economische wetenschappen 1959 (25 maart)

Derk Albert Jan Hoogenkamp 1938,

Fiscaal-juridische opleiding 1967 (26 maart)

Hanny van Lakwijk-Najoan 1930,

Wis- en natuurkunde 1956, Scheikunde en farmacie 1962, apotheker, Officier in de Orde van Oranje Nassau (26 maart)

Paul van der Veen 1944,

Geneeskunde 1981, huisarts in ruste (27 maart)

Lon Koning-Uitterhoeve 1949,

promotie Geneeskunde 2007, medewerker radiologie Oncologie Nederlands Kankerinstituut, 1975-1979, medisch specialist radiotherapie AMC, 1979-2018 (27 maart)

Bernard Aulbers 1926,

Geneeskunde 1951, voormalig huisarts te Delft, 1954-1990  (28 maart)

Hein Kupfer 1961,

Geneeskunde 1987, uroloog (29 maart)

Hannie Smit-Vis 1932,

promotie Biologie 1962,  universitair hoofddocent UvA van 1962 tot 1998 (30 maart)

Bernardus Johannes Maria Gudde 1929,

Notarieel recht 1967 (31 maart)

Michael van der Vlis 1944,

Economische wetenschappen 1969, wetenschappelijk medewerker Econometrie UvA 1970-1978, wethouder in Amsterdam 1978-1990, voorzitter van de Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) 2004-2010 (3 april)

Jaap van Balen 1939,

Economische wetenschappen 1965, tot 1995 algemeen directeur van Aero Groundservices B.V., organisatie-adviseur De Galan & Voigt 1995-2005 (4 april)

Philippus Pieter Meerburg 1920,

Godgeleerdheid 1960, promotie 1964, predikant Verenigde Protestantse Gemeente op Curaçao, 1956-1967, van 1967 tot zijn pensionering werkzaam in het onderwijs (4 april)

Nick van der Lijn 1963,

promotie Economie 1997, cum laude, deelnemer Nederlands jeugdkampioenschap schaken 1980, co-winnaar Noteboomtoernooi 1984 (5 april)

Marijke Verhagen-Teulings 1926,

Geneeskunde 1953, arts, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, ontvanger van de Muntendamprijs van het KWF (8 april)

Hans Schoemaker 1952,

Scheikunde 1975, chemicus (9 april)

Dorine Mignot 1944,

Kunstgeschiedenis en archeologie 1988, Vrije studierichting letteren 1988, conservator Stedelijk Museum Amsterdam, 1974-2006 (9 april)

Leonie Janssen-Jansen 1975,

onderzoeker Geografie en planologie aan de UvA, 2004-2015, hoogleraar Planologie te Wageningen (11 april)

Ger de Visser 1944,

Politicologie 1986, voormalig voorzitter Dagelijks Bestuur stadsdeel Amsterdam-Noord, 1990-1994, voormalig voorzitter Dagelijks Bestuur stadsdeel Amsterdam-Zuid, 1998-2002  (11 april)

Joep Meijsing 1946,

Nederlands recht, strafrechtelijke richting 1980 (11 april)

Louis Bienfait 1931,

Geneeskunde 1960, huisarts in ruste te Nagele, oud-Inspecteur voor de Volksgezondheid, Officier in de Orde van Oranje-Nassau (12 april)

Wibo van Rossum 1961,

promotie Rechtsgeleerdheid 1998, universitair hoofddocent rechtssociologie Erasmus Universiteit Rotterdam (13 april)

Jan Gunning 1931,

Godgeleerdheid 1966, Andragologie 1985 (13 april)

Wil Hamelijnck 1926,

Economische wetenschappen 1988 (13 april)

Cor Tuijn 1943,

promotie Natuurwetenschappen 1997 (13 april)

Sándor Aron Kibédi Varga 1930,

hoogleraar Franse Taal en Letterkunde UvA 1966-1971, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, lid van de Hongaarse en Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (13 april)

Johannes Cornelis Antonius Hageman 1926,

Geneeskunde 1951 (14 april)

Miki Zeehandelaar 1953,

medewerker capaciteitsgroep UvA (17 april)

Joris van der Borch tot Verwolde van Vorden 1980,

Wijsbegeerte 2006 cum laude, International and European Law 2011, data-analist Gemeente Amsterdam, migratie-analist (17 april)

Theodoor van Oosten 1952,

Opvoedkunde 1976, plaatsvervangend directeur en bestuurssecretaris Oranje Fonds (18 april)

C. Hofstee 1971,

Geneeskunde 1997 (19 april)

Ellen Pieterse - van Strien 1957,

Vrije studierichting letteren 1989 (19 april)

Paul Popelier 1959,

Economische wetenschappen 1986 (19 april)

Karel Musch 1926,

Economische wetenschappen 1954, Officier in de Orde van Oranje-Nassau (20 april)

Jan Steven ten Brinke 1929,

Nederlandse taal- en letterkunde 1954, emeritus hoogleraar Didactiek aan de Universiteit Utrecht, eerste hoogleraar-directeur van het Instituut Voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden (IVLOS) (26 april)

Co van der Zwet 1943,

Algemene cultuurwetenschappen 2008 (12 april)

Rieuwert Kok 1946,

Nederlands recht 2000 (20 april)

Han Pierrot 1939,

Biologie cum laude 1971 (22 april)

Hans Balner 1925,

Geneeskunde 1954, bijzonder hoogleraar Universiteit Leiden, 1979-1984  (29 april)

Cornelis Frans Kessler 1936,

Sociale geografie 1967 (30 april)

Ethy Dorrepaal 1966,

Geneeskunde 1993, psychiater en specialismeleider trauma en dissociatie (mei)

Albert Bogaard 1957,

onderzoeker UvA, lid Raad van Advies – Economie en Bedrijfskunde UvA (1 mei)

Alexander Jan Otto 1929,

Geneeskunde 1960, doctoraat geneeskunde 1991, emeritus hoogleraar, voormalig directeur Interuniversitair Oogheelkundig Instituut te UvA, hoogleraar VU (onbezoldigd) (1 mei)

Johannes Boendermaker 1925,

Godgeleerdheid 1949, predikant 1951-1969, hoogleraar aan het Evangelisch Luthers Seminarium, 1969-1995, emeritus-hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit, bijzonder hoogleraar liturgiewetenschap aan de Vrije Universiteit, 1990-1995 (3 mei)

Hendrik Vonk 1926,

Geneeskunde 1954, voormalig huisarts te Amsterdam (6 mei)

Erik Endert 1951,

Scheikunde 1975, Klinisch chemicus-endocrinoloog, hoofd van Laboratorium voor Endocrinologie van AMC, 1981-2017 (8 mei)

Sonja van der Gaast - Bakker Schut 1928,

Vrije studierichting aardrijkskunde 1952, vredesactiviste (10 mei)

Hajee van Houten 1943,

Andragologie 1976 (10 mei)

Jakob Reinder Louwes 1931,

Culturele antropologie en niet-westerse sociologie 1996 (11 mei)

Pierre Lamping 1931,

Geneeskunde 1961, gynaecoloog verbonden aan de Deventer Ziekenhuizen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (11 mei 2018)

Wouter Hogervorst 1946,

promotie Geneeskunde 2008, huisarts te Amsterdam(13 mei)

Gerda Rika Lamkje ten Ewoldt 1942,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1968 (14 mei)

Reynier Flaes 1935,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1964, oud-ambassadeur, Officier in de Orde van Oranje-Nassau (14 mei)

Judith Sluiter 1962,

promotie Geneeskunde 1999 (14 mei)

Niesje Peeterman-van der Graaf 1930,

Theaterwetenschap 1998 (14 mei)

Dirk Jitze Prins 1925,

Psychologie 1949, Sociologie en sociografie 1957 (15 mei)

Alexander Hugo Marie Cavadino 1937,

Economische wetenschappen 1965 (16 mei)

Abraham Hasselt 1922,

Geneeskunde 1950 (16 mei)

Reinier Frederik Reeling Brouwer 1930,

Economische wetenschappen 1959, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (17 mei)

Charles Boissevain 1934,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1961 (19 mei)

Duco van Weerlee 1939,

Taalwetenschappen 1973 (20 mei)

Lambertus Ramackers 1934,

Wis- en natuurkunde 1964 (20 mei)

Hub Peeters 1949,

Geneeskunde 1975, oud-huisarts (21 mei)

Jan Wieten 1940,

Algemene politieke en sociale wetenschappen 1970, docent en onderzoeker bij de afdeling Communicatiewetenschap aan de UvA (21 mei). Zie ook de in memoriam Jan Wieten.

Leonardus Jacobus Maria Nederstigt 1947,

Godgeleerdheid 1973, R.K.-priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam, pastoor van het parochiële samenwerkingsverband Clara en Franciscus (22 mei)

René Konrad Marti 1939,

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, emeritus hoogleraar Orthopedie AMC-UvA, 1976-2002 (22 mei)

Wilhelmus Gerardus Franciscus Mol 1943,

Klinische psychologie 1986 (23 mei)

Freerk Jans Kampstra 1931,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1960 (26 mei)

Batara Simatupang 1932,

promotie Economie 1991 (27 mei)

Aleida Maria Verheus-Holtzappel 1928,

Godgeleerdheid 1951 (27 mei)

Heinrich Johan Adam Haan 1924,

Godgeleerdheid 1947, Luthers predikant in Alkmaar, Purmerend, Leiden, Amsterdam, Naarden-Bussum en Zeist-Utrecht (28 mei)

Susanne Hoogendijk-Deutsch 1924,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1949, van 1971 tot 1982 werkzaam bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid voor de leeropdracht Milieurecht en ruimtelijke ordening (30 mei)

Margaretha Klappe 1956,

Nederlands recht 1986 (31 mei)

Karel Lodewijk de Bruin 1934,

Algemene politieke en sociale wetenschappen 1961 (31 mei)

Jaap Hemelrijk 1925,

Archeologie en prehistorie 1953, hoogleraar Klassieke Archeologie en Kunstgeschiedenis van de Oudheid, directeur Allard Pierson Museum. In memoriam Jaap Hemelrijk (1 juni)

Ruud van der Rol 1946,

Sociologie 1974 (1 juni)

Ammo Lantinga 1963,

Sociale geografie 1991 (2 juni)

Egon Zoeter 1941,

Notarieel recht 1971, oud-docent Rechten aan de Hogere Economische School (HES) te Amsterdam (4 juni)

Rianne Breuer-Reijn 1991,

Nieuw Griekse taal en cultuur 2017 (6 juni)

Wim den Hartog Jager 1951,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1979, raadsheer gerechtshof 's-Hertogenbosch, voorzitter Stichting Geschillencommissies Onderwijs, gastdocent familieprocesrecht Universiteit Leiden, vicepresident rechtbank Utrecht (10 juni)

Robbert Wetselaar 1934,

Sociologie 1966, Officier in de Orde van Oranje-Nassau (10 juni)

Lydius Jan Azings Nienhuis 1936,

Romaanse taal- en letterkunde (Frans) 1965 (juni)

Rianne Breuer-Reijn 1991,

Nieuwgriekse taal en cultuur 2017 (6 juni)

Hendrikus Johannes Maria van der Zee 1941,

Psychologie 1971 (9 juni)

Samuel Segal 1933,

Biologie 1960, bioloog en kunsthistoricus, gastonderzoek verbonden aan het RKD-Nederlands Instituut voor kunstgeschiedenis, 2008-2011 (11 juni)

Ansje Grotendorst 1949,

Opvoedkunde 1982, onderwijskundige (11 juni)

Huib Veringa 1948,

Wis- en natuurkunde 1971, fysicus, deeltijdhoogleraar bio-energie aan de Technische Universiteit Eindhoven, 2007-2011 (11 juni)

Jan Aarts 1938,

Wis- en natuurkunde 1963, doctoraat wiskunde en natuurwetenschappen 1966, emeritus hoogleraar wiskunde Technische Universiteit Delft (14 juni)

Jaap Hollenberg 1943,

Wis- en natuurkunde 1971 (15 juni)

Maurtis van den Brandeler 1966,

Accountancy 1995 (16 juni)

Ruud Block 1934,

Wis- en natuurkunde 1964 (16 juni)

Johannes de Marez Oyens 1928,

Romaanse taal- en letterkunde (Spaans) 1962 (19 juni)

Anne Rietmeijer 1959,

Nederlands recht 1984 (19 juni)

Anouk Hoogenboom 1995,

Psychologie 2017 (21 juni)

Evert Schoorl 1940,

promotie economie 1980 (24 juni)

Martijn Roelant Bijlsma 1968,

Wijsbegeerte 2006 (25 juni)

Marjan Unger-de Boer 1946,

Kunstgeschiedenis en archeologie 1986, kunsthistorica, docent aan de Gerrit Rietveld Academie vanaf begin jaren 80, hoofd afdeling vrije vormgeving Sandberg Instituut 1995-2006, verzamelaar en schenker collectie Nederlandse sieraden aan het Rijksmuseum 2009 en 2018 (27 juni)

Frans Kurek 1955,

Geneeskunde 1984, orthopedisch chirurg Flevoziekenhuis, bestuurslid Vereniging Medische Staf (29 juni)

Erik Jansma 1972,

Politicologie 1997 (29 juni)

Constant Busch 1937,

Economische wetenschappen 1962 (1 juli)

Jan Buijs 1928,

Economische wetenschappen 1956 (2 juli)

Maarten van der Cammen 1973,

Theaterwetenschap 2002, theaterproducent, docent op de Academie voor Theater en Dans (2 juli)

Maria Johanna van Rijswijk 1924,

Psychologie 1961 (2 juli)

Ruud Schutgens 1939,

Scheikunde en farmacie 1968, doctoraat wiskunde en natuurwetenschappen 1973 (3 juli)

Dianca Schipper 1961, 

Culturele antropologie en niet-westerse sociologie 2009, gespecialiseerd verpleegkundige Obstetrie, gynaecologie en Critical care obstetrie (4 juli)

Herman Schoordijk 1926,

promotie rechtsgeleerdheid 1959, emeritus hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit van Tilburg, emeritus hoogleraar Anglo-Amerikaans privaatrecht aan de UvA, 1987-1987, bijzonder hoogleraar bijzondere aspecten van het privaatrecht aan de UvA, 1995-1997, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Koninklijke Shell-prijs, 1984 (5 juli)

Eric de Marez Oyens 1945,

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied 2006, leraar Frans en Filosofie (5 juli)

Hella Kroon 1953,

Nederlandse taal- en letterkunde 1979, trainer en adviseur in het onderwijs (9 juli)

Robert Sordam 1955,

Psychologie 1990, Pleitbezorger van de Surinaamse cultuur (1 juni)

Johanna Hams 1955,

Geneeskunde 1996 (15 juni)

Hendrik Oosterhuis 1928,

Economische wetenschappen 1958 (27 juni)

Rob Geerdink 1944,

Economische wetenschappen 1970, Accountancy 1974 (29 juni)

Henny Staalstra 1929,

Geneeskunde 1954 (1 juli)

Dianca Schipper 1961,

Culturele antropologie en niet-westerse sociologie 2009, gespecialiseerd verpleegkundige Obstetrie en Gynaecologie en Critical Care Obstetrie  (4 juli)

Rudolf Horstmeier 1938,

Sociale geografie 1965, oud-directeur PTT Post Apeldoorn (5 juli)

Rudolf Horstmeier 1938,

Sociale geografie 1965, oud-directeur PTT Post Apeldoorn (5 juli)

Jansje Gelske Martens-Wartena 1928,

Psychologie 1953 (9 juli)

Menno Heeresma 1963,

Nederlands recht 1991, Advocaat 1990-1996, Stafjurist Raad van State 1996-1998, voorzitter maatschap en lid dagelijks bestuur bij Kupperman van der Wiel, 1999-2005, Advocaat en eigenaar Advocatemkantoor Heeresema, 2005-2010 (9 juli)

Wim Hubert 1929,

promotie Geneeskunde 1967 (11 juli)

Dirk Martien van Lieshout 1950,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1978 (13 juli)

Geertruida Enge Leeuwenkamp 1953,

Pedagogische wetenschappen 1996 (15 juli)

Martinus Hendrikus Antonius Peet 1929,

Sociale geografie 1961 (15 juli)

Maarten Leendert de Heer 1929,

Algemene politieke en sociale wetenschappen 1959 (17 juli)

Evelien Gans 1951,

Geschiedenis 1989, promotie Geesteswetenschappen 1999, Historica Bijzonder hoogleraar Hedendaags Jodendom aan de UvA, 2002-2016. Onderzoeker voor NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust-, en Genocidestudies. In memoriam Evelien Gans.  (19 juli)

Sabine Ruitenbeek 1952,

Duitse taal- en letterkunde 1983, Adjunct-directeur Teaching Hospital OLVG sinds 2004, Onderwijsdirecteur UvA, 1998-1999 (20 juli)

Gerrit Lang 1934,

Psychologie 1959, emeritus hoogleraar Psychologie RUG (20 juli)

Boudewijn Oremus 1942,

Andragologie 1983 (20 juli)

Gerard Mom 1950,

Rechtsgeleerdheid 1990, Verbonden aan de faculteit Rechtsgeleerdheid UvA, 1974-2003. Medewerker Instituut Informatierecht UvA (21 juli)

Mient Jan Faber 1940,

Economische wetenschappen 1966 (21 juli)

Ashok Jadnanansing 1944,

Geneeskunde 1971 (21 juli)

Jaap Wilke Kronemeijer 1964,

Politicologie 1988 (22 juli)

David Claessen 1972,

Biologie 1996, onderzoeker in het eco-evolutionaire wiskunde-team van IBENS en ENS, directeur van CERES (23 juli)

Lex Lammen 1938,

Geschiedenis 1975, radiopresentator KRO, 1963-1993, jazzdrummer, historicus, geschiedenisleraar (24 juli)

Hans Waalwijk 1923,

Geneeskunde 1956, huisarts in ruste (25 juli)

Maarten van Nierop 1939,

Wijsbegeerte 1969, promotie Geesteswetenschappen 1989, emeritus hoogleraar Wijsbegeerte UvA, hoogleraar Filosofie, 1993-2003 (27 juli)

Floris Gras 1946,

Nederlands recht, staatsrechtelijke richting 1974 (27 juli)

Paul Seebregts 1941,

Geneeskunde 1973 (29 juli)

Ton Levelt 1932,

Wis- en natuurkunde 1956, emeritus hoogleraar Wiskunde Radboud Universiteit Nijmegen (29 juli)

René Willem Wokke 1961,

Psychologie 2003, wereldreiziger, psycholoog (29 juli)

Alice Konijnenberg 1964,

Geneeskunde 1988 (30 juli)

Frank Zeiss 1946,

Biologie 1976, hogeschooldocent Biologie bij Hogeschool Utrecht, 1976-2018 (31 juli)

Ferdinand Albert Eekels 1939,

Economische wetenschappen 1968 (3 augustus)

Klaas Koster 1939,

Fiscale economie 1976 (3 augustus)

Gerard Schulten 1936,

promotie Wiskunde en Natuurwetenschappen 1968, UvA medewerker, 2004-2012, bioloog, entomoloog (3 augustus)

Arnold Kreps 1926,

Geneeskunde 1955 (4 augustus)

Anja Moons 1957,

Geneeskunde 1984 (7 augustus)

Erik Lukács 1935,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1962, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, oud-raadadviseur ministerie van Justitie, oud-raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Amsterdam (8 augustus)

Wendy van Rooij 1987,

Culturele antropologie en niet-westerse sociologie 2008, leerkracht St. Jozefschool Amsterdam (9 augustus)

Wim Severin 1940,

Geneeskunde 1969, arts-microbioloog (9 augustus)

Paul Ribourdouille 1938,

Economische wetenschappen 1962, lid raad van bestuur ABN AMRO, 1985-1998 (9 augustus)

Cobi Ooteman 1950,

Geneeskunde 1980 (11 augustus)

Rokus de Groot 1936,

Wis- en natuurkunde 1957, promotie Scheikunde en farmacie 1969 (11 augustus)

Ophir Naamani 1953,

Methodenleer 1985 (12 augustus)

Martijn Blazer 1949,

Arbeids- en organisatiepsychologie 1985 (12 augustus)

Andre Laffort 1951,

Culturele studies 1992 (12 augustus)

Myrna Blocks-Goetheer 1947,

Notariële opleiding 2002, notaris, bestuurslid Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (13 augustus)

Folkert Waardenburg 1944,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1968 (14 augustus)

Mathilde Alkemade-van Kalmthout 1924,

Geneeskunde 1955, voormalig huisarts (15 augustus)

Arie Verberk 1943, 

Emeritus hoogleraar UvA, 1991-1995, plaatsvervangend Secretaris-Generaal Ministerie van Economische Zaken, 1995-2001, financieel directeur Martinair, 2002-2007, president en CEO Martinair, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (16 augustus)

Nel Verduin 1924,

Geneeskunde 1956, voormalig oogchirurg in het Franciscus Gasthuis en het Oogziekenhuis te Rotterdam (19 augustus)

Arnaud Schulte Fischedick 1952,

Economische wetenschappen 1984, eigenaar Studio Korte Leidse (19 augustus)

Klaas Jacobus Eigenhuis 1948,

Geneeskunde 1977 (20 augustus)

Dirk Swets 1943,

Geneeskunde 1971 (23 augustus)

Thierry Brander 1978,

Psychologie 2004 (23 augustus)

Dirk Simon Nierop 1947,

Psychologie 1970 (23 augustus)

Engbertha Loman 1926,

Nederlands recht, publiekrechtelijke richting 1953 (24 augustus)

Jos van Meurs 1925,

Germaanse taal- en letterkunde (Engels) 1955 (25 augustus)

Lisa Joanna barones van Tuyll van Serooskerken-Dubbelaar 1982,

Filosofie 2013 (26 augustus)

Jan Kapoen 1947,

Economische wetenschappen 1972 (28 augustus)

Chris Dijkhuis 1936,

Scheikunde en farmacie 1960, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (1 september)

Abdelghani Belkhou 1967,

LVHO scheikunde 2008, scheikundeleraar Haarlemmermeer Lyceum (1 september)

Kees Mout 1942,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1968, advocaat bij NautaDutilh, 1986-2001, advocaat en adviseur bij De Nederlandsche Bank, 2001-2005 (4 september)

Margot Marsman 1932,

Psychologie 1953, kinderpsychologe (5 september)

Nicole Herzberg 1962,

promotie Geneeskunde 1992 (5 september)

Wim Koomen 1938,

Sociale psychologie en pedagogiek 1963, psychiater Provinciaal Ziekenhuis te Santpoort, 1972, emeritus buitengewoon hoogleraar psychotherapie Universiteit Utrecht (6 september)

Peter Janus 1946,

Economische wetenschappen 1971 (9 september)

Truus van Wesemael-van Staalen 1931,

Romaanse taal- en letterkunde (frans) 1958 (10 september)

Jos Hesp 1947,

Economische wetenschappen 1973, lid raad van bestuur Achmea, 2000-2003, directievoorzitter Business Unit Achmea Bank (10 september)

Miklós Rácz 1937,

Algemene politieke en sociale wetenschappen 1969 (12 september)

Wim Kurris 1935,

Franse taal- en letterkunde 1966, leraar Frans Blariacumcollege 1968-1996 (12 september)

Martin Smid 1947,

Economische wetenschappen 1971, PvdA-bestuurder Landsmeer, docent fiscaal recht 1969-2012 (12 september)

Ton Driessen 1927,

Fysische geografie 1954, oud-docent op het Montessori Lyceum Amsterdam (13 september)

Bram van Slijpe 1944,

Econometrie 1970, voormalig coördinator in het wiskundeonderwijs aan de UvA, bestuurssecretaris van de examencommissie, de vakgroep en het faculteitsbestuur (14 september)

Pieter Elte 1958,

Geneeskunde 1975, arts (14 september)

Lex Barnaart 1952,

Geneeskunde 1980, Orthopedisch chirurg en opleider in het Deventer Ziekenhuis, 2004-2017, lid Gorssels Cyclistisch Genootschap (14 september)

Marc Bonsel 1950,

Economische wetenschappen 1978 (16 september)

Trees Kroon 1953,

Nederlandse taal- en letterkunde 1981 (16 september)

George Karel David 1933,

Geneeskunde 1960, cardioloog, een van de grondleggers van interventie cardiologie in Nederland (18 september)

Niek van der Ben 1939,

Klassieke taal- en letterkunde 1966, classicus (19 september)

Hendrik Golterman 1928,

Wis- en natuurkunde 1953, erelid van The Freshwater Biological Association, erelid van de Asociacion Iberica de Limnologia, Officier in de Orde van Oranje-Nassau (19 september)

Wim Fieggen 1932,

promotie Natuurwetenschappen 1970 (21 september)

Hans Rudolf Manuel 1938,

Geneeskunde 1966, dermatoloog (23 september)

Lony Nielsen Gerlach-Kruijsse 1925,

Wis- en natuurkunde 1952 (23 september)

Aloysius de Rijk 1946,

Geneeskunde 1973, anesthesioloog (26 september)

Erwin van Rooijen 1963,

Arbeids- en organisatiepsychologie 1989 (27 september)

Rita Witkamp 1938,

Wis- en natuurkunde 1968 (28 september)

Klaar Valkhoff 1956,

Politicologie 1988, kunstenaar (1 oktober)

Margreet Wijnstroom 1922,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1954, Nederlands detectiveschrijfster en juriste, algemeen secretaris van de Centrale Vereniging voor Openbare Bibliotheken en directeur van de Centrale Dienstverlening voor Openbare Bibliotheken 1958-1970, Secretaris-Generaal van de International Federation of Library Associations, 1971-1987,  aanvoerder van het Nederlandse dameselftal hockey (1 oktober)

Wim Put 1941,

Opvoedkunde 1973 (1 oktober)

Liesbeth Klaij 1943,

Andragologie 1988 (2 oktober)

Anne Marie de Loor-Everts 1934,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1966, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, voormalig kinderrechter te Groningen, vicepresident van de rechtbank Zwolle-Lelystad (2 oktober)

Hélène Levy 1940,

Geneeskunde 1971, dermatoloog (5 oktober)

Conny Kristel 1955,

promotie Geesteswetenschappen 1998, senior onderzoeker aan het NIOD, directeur European Holocaust Research Infrastructure, directeur SOTO Foundation (6 oktober)

Peter IJkelenstam 1924,

Geneeskunde 1953, oud-chirurg (6 oktober)

Aagte Verheul-van Rees 1932,

Godgeleerdheid 1962 (9 oktober)

Rien Kanaar 1953,

Maatschappijleer 1994 (11 oktober)

Auke de Jong 1933,

Godgeleerdheid 1961, doopsgezind predikant, hoogleraar Wijsbegeerte, godsdienst en zedekunde UvA (11 oktober)

Louis Johan Samson 1925,

Economische wetenschappen 1962 (14 oktober)

Erik Bennink Bolt 1932,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1959 (14 oktober)

Henk Pfaltzgraff 1939,

Wis- en natuurkunde 1967, wiskundige (16 oktober 2018)

Wilbert Cornelissen1958,

Wijsbegeerte 1988, secretaresse bij de afdeling Acasa van de Faculteit der Geesteswetenschappen, sinds 1992 werkzaam aan de UvA. Zie ook de in memoriam Wilbert Cornelissen (19 oktober)

Jan Carrière 1944,

Natuurkunde 1969, Wis- en natuurkunde 1970 (20 oktober)

Jan Wildeboer 1928,

Sociale geografie 1954 (21 oktober)

Hein Jaanus 1937,

Psychologie 1968 (22 oktober)

Ellen Hoefnagel 1954,

Culturele antropologie en niet-westerse sociologie 1988, Social scientific researcher Wageningen University and Research (25 oktober)

Jan Korte 1928,

Geneeskunde 1956, voormalig huisarts te Boxmeer (27 oktober)

Frans Boon 1943,

Geneeskunde 1971 (27 oktober)

Ton Visser 1943,

Scheikunde 1969, oprichter van de Microspectroscopy Research Facility WUR, emeritus hoogleraar aan de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen VU Amsterdam (28 oktober)

Paul Kuyper 1932,

promotie Wis- en natuurwetenschappen 1969 (28 oktober)

Kees Waterman 1962,

Geschiedenis 1987 (30 oktober)

Dick de Jong 1942,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1969 (31 oktober)

Rubertus August de Bray 1929,

Nederlands recht, publiekrechtelijke richting 1959 (31 oktober)

Rudolf Kraaijenhof 1940,

Biologie 1966, emeritus hoogleraar van de Faculteit Biologie aan de VU Amsterdam, leider van de sectie plantenfysiologie/fysiologie en biochemie van planten (oktober)

Judith Zwartz 1925,

promotie Wis- en natuurwetenschappen 1967, oud-wetenschappelijk hoofdmedewerker Wageningen University and Research, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (1 november)

Niek Seller 1931,

Germaanse taal- en letterkunde (Engels) 1959 (7 november)

Jacob ten Veen 1940,

promotie geneeskunde 1973, internist (10 november)

Marijke Rem 1957,

Slavische taal- en letterkunde (Russisch) 1984, werkzaam bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2011-2018 (11 november)

Joop Hueting 1927,

Psychologie 1960, promotie Wiskunde en natuurwetenschappen 1968, Indië-veteraan die met zijn bekentenis over aard van misstanden tijdens dekolonisatieoorlog het beeld over Nederlandse politionele acties in Indonesië kantelde, hoogleraar experimentele psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel, 1970-1992 (11 november)

Anna Catharina de Kok 1947,

Roemeense taal- en letterkunde 1971 (november)

Hendrik Jan Visser 1940,

Godgeleerdheid 1966 (12 november)

Bastiaan de Melker 1960,

Geschiedenis 1987, oprichter van de Stichting Middeleeuwse Archieven Amsterdam, voormalig hoofd Archief en Collectiebeheer bij het Stadsarchief, 2008 (16 november)

Edward van den Worm 1931,

Wis- en natuurkunde 1964 (17 november)

Hetty de Gruil 1946,

Geneeskunde 1974 (18 november)

Annemarie Scholte-Eigenhuis 1982,

Promotie sociale wetenschappen 2017, onderzoeker en docent van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen UvA (19 november)

Liesbeth Lentink 1954,

Duitse taal- en letterkunde 1984 (20 november)

Mathijs Ruisbroek Jetten 1941,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1970 (23 november)

Hans van Lijf 1936,

Geneeskunde 1964, internist endocrinoloog, oncoloog, grondlegger van de wekelijkse Van Lijf bespreking bij het Medisch Spectrum Twente, Ridder in de orde van Oranje Nassau (23 november)

Jacqueline de Savornin Lohman 1933,

Rechtsgeleerdheid 1975, voormalig advocaat, voormalig Eerste Kamerlid D66, 1993-1995, emeritus hoogleraar andragologie en pedagogische- en onderwijskundige wetenschappen UvA, oudste cabaretier van Nederland, Officier in de Orde van Oranje-Nassau (24 november)

Frans Carel de Rover 1946,

Nederlandse taal- en letterkunde 1974, literatuurcriticus (26 november)

Gerard Versterre 1928,

Economische wetenschappen 1971 (26 november)

Anneke Vrugt 1947,

Sociale wetenschappen 1983, oud-docent UvA  (30 november)

Theo Janssen 1948,

Promotie sciences 1983, voormalig universitair docent UvA (december)

Hans Maier 1916,

Economische wetenschappen 1942, lid van het Nederlands waterpoloteam Olympische Spelen 1936, financieel manager van chemische tak Shell, 1946 (1 december)

Ali Reza Soltani 1962,

Sociologie 1994 (december)

Johannes Frederik Keus 1948,

Muziekwetenschap 1983 (1 december)

Theodoor Aalbers 1971,

Economische wetenschappen 2001 (2 december 2018)

Antoon Burgers 1922,

Geneeskunde 1953 (5 december)

Reinier Kalmijn 1961,

International and European law 2009, teamleider inkoop UvA (5 december)

Maarten Wildschut 1944,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1974, oud-advocaat en procureur te Amsterdam (7 december)

Ben Ansink 1931,

Promotie geneeskunde 1960, neuroloog, emeritus hoogleraar neuropedagogiek AMC, Membre d'Honneur de la Société Française de Neurologie (7 december)

Anne van 't Haaff 1928,

Economische wetenschappen 1954, auteur van Saurashtra and Surasena silver punchmarked coinage, 2004, Catalogue of Elymaean coinage, 2007, Catalogue of the Coins of Persis Crica 280 BC-AD 224, 2019 (8 december)

Tiemen Wind 1994,

Nederlandse Taal en Cultuur 2017, acteur bij Studenten Toneelvereniging Amsterdam, docent op het Amstelveen College, zie ook de in memoriam Tiemen Wind  (8 december)

Miek Hoffman 1928,

Klassieke taal- en letterkunde (Grieks) 1978 (9 december)

Sjoerd Siewertsz van Reesema 1923,

Economische wetenschappen 1953 (10 december)

Frank Insinger 1965,

Economische wetenschappen 1995, directeur Trescon Groep  (10 december)

Elisabeth Stoett 1925,

Nederlands recht, publiekrechtelijke richting 1953, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (11 december)

Marianne Spierings 1949,

Ontwikkelingsleer 1978 (12 december)

Anna Brouwer 1939,

Sociale geografie 1962 (12 december 2018)

Karel Asberg 1923,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1951, voormalig jurist bij een verzekeringsmaatschappij (12 december)

Ronni van den Heuvel 1947,

Opvoedkunde 1971 (13 december)

Ben Ketting 1931,

Geneeskunde 1956 (14 december)

Herman François Waller 1931,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1961 (14 december)

Eric-Jan Carol 1950,

Geneeskunde 1976, voorzitter van de Schijndelse IJsclub Thialf (18 december)

Jaap Koning 1943,

Economische wetenschappen 1969, directielid De Nederlandsche Bank, 1992-2004 (19 december)

Willie Driessen 1934,

Scheikunde en farmacie 1960 (21 december)

Wim Strubbe 1928,

Geneeskunde 1956, zenuwarts, psychoanalyticus, kinderpsychiater (22 december). Zie ook het interview met Wim Strubbe van vlak voor zijn overlijden. 

Antoon Kasdorp 1940,

Nederlands Recht, publiekrechtelijke richting 1966 (26 december)

Matthieu Eichholtz 1949,

Economische wetenschappen 1984 (27 december)

Jan Ligthart 1953,

Wijsbegeerte 1990 (28 december 2018)

Leo Vollbracht 1928,

Promotie sciences 1962 (30 december 2018)

2017

Joop Bruinsma 1927,

Wis- en natuurkunde 1952 cum laude, emeritus hoogleraar Plantenfysiologie van 1968 tot 1989 aan de Landbouwhogeschool (later universiteit) in Wageningen (1 januari)

Dirk Jan Schuursma 1933,

Staatsinrichting 1963, Geschiedenis 1963 (3 januari)

Jaap Bethlem 1924,

Geneeskunde 1951, emeritus hoogleraar Neurologie, Binnen Gasthuis en AMC 
(3 januari)

Liesbeth Kraaijpoel 1953,

Nederlands recht, staatsrechtelijke richting 1980, schilderes en pianiste 
(9 januari)

Bo Nagel 1964,

Economische wetenschappen 1989, Bedrijfskunde 1989 (9 januari)

Geertruida Johanna Dijkshoorn 1927,

Wis- en natuurkunde 1956 (9 januari)

Peter Boomgaard 1946,

Economische en sociale geschiedenis 1987, voormalig directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), bijzonder hoogleraar Economische en ecologische geschiedenis van Zuid-Oost Azië, in het bijzonder van Indonesië, 1994-2011 (10 januari)

Guus Mathijsen 1930,

Wis- en natuurkunde 1957, Biologie 1965, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, voormalig bibliothecaris van de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht (11 januari)

Yneke Schaaper-Berkhout 1941,

Dramaturgie 1973, Nederlandse taal- en letterkunde 1973 cum laude (11 januari)

Wil Oud 1950,

Opvoedkunde 1985 (11 januari)

Ger Bouten 1937,

Grieks, Latijn en oude geschiedenis 1969, Klassieke letteren 1969, classicus en leraar (12 januari)

Jaap van Hasselt 1927,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1958, oud-coördinerend Vice-President Gerechtshof 's Gravenhage (12 januari)

Joannes Bernardus van der Schoot 1927,

Geneeskunde 1953, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw,  emeritus hoogleraar Nucleaire geneeskunde aan het AMC-UvA, eerste hoogleraar Nucleaire geneeskunde in Nederland en decaan van de Faculteit der Geneeskunde van de UvA tot de oprichting van het AMC (16 januari)

Diederik Wijffels 1983,

Geneeskunde 2009, interventieradioloog   (16 januari)

Tyl van Norden-Overmeer 1934,

Opvoedkunde 1986, Pedagogische wetenschappen 1990 (17 januari)

Bart Leijnse 1925,

Wis- en natuurkunde 1950, oud-rector magnificus van de Erasmus Universiteit, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, klinisch chemicus, emeritus hoogleraar Chemische pathologie aan het ErasmusMC te Rotterdam (18 januari)

Robert Anker 1946,

Nederlandse taal- en letterkunde 1976, schrijver en dichter (20 januari)

Frans Bus 1949,

Fiscaal-juridische opleiding 1990 (21 januari)

Linda Bosma 1969,

Geneeskunde 1992 (21 januari)

Wybe Zijlstra 1937,

Scheikunde 1971 (22 januari)

Rob Veenis 1931,

Nederlands recht, publiekrechtelijke richting 1957 (24 januari)

Saskia Post 1960,

Vrije studierichting vrouwenstudies 1989, stond aan de wieg van Landmark Education in Nederland, zwarte band karate, trainer en coach persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en samenwerking (25 januari)

Marc François Michel 1926,

Geneeskunde 1953, emeritus hoogleraar Klinische icrobiologie en Antimicrobiële Therapie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, afdelingshoofd van de afdeling Klinische Microbiologie en Antimicrobiële Therapie Erasmus MC 1968-1991 (25 januari)

Kees ten Hagen 1944,

Nederlands recht, staatsrechtelijke richting 1970 (27 januari)

David Tammes 1960,

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie 2015, oud-masterstudent Culture Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam (27 januari)

Els Buwalda 1925,

Geneeskunde 1954 (29 januari)

Piet Winkel 1935,

Wis- en natuurkunde 1959 (29 januari)

Toon de Gee 1942,

verbonden aan de vakgroep Tandheelkundige materiaalwetenschappen van de Faculteit Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam (later ACTA) als universitair hoofddocent van 1973 tot 2004, tevens secretaris van het eerste faculteitsbestuur van ACTA (29 januari)

Roelof Jan Veltkamp 1956,

Vrije studierichting letteren 1984, neerlandicus en decaan aan De Vrije School in Den Haag, grondlegger van vrijeschoolbeweging.nl, medebestuurslid van de stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie (30 januari)

Annie Hennephof 1926,

Franse taal- en letterkunde 1954 (1 februari)

Harrie Leenders 1950,

Nederlandse taal- en letterkunde 1980, docent aan het Bernardinuscollege in Heerlen van 1979 tot 2014 (4 februari)

Letty Kosterman 1935,

Spaanse taal- en letterkunde 1977, televisie- en radiopresentatrice, schrijfster van liedjes voor Kinderen voor Kinderen. Zij presenteerde toonaangevende VARA-programma's als Vroege Vogels, Z.O., Koning Klant en Dit is uw leven. Ivo de Wijs noemde haar 'het boegbeeld en het geluid van de VARA' (5 februari)

Jack Fahner 1954,

onderhield van 1994 tot 2005 een eigen tandheelkundige informatierubriek op internet, was vanaf 2005 chef de clinique ACTA-Den Haag en daarna secretaris van de klachtencommissie ACTA Amsterdam (5 februari)

Willem Frederik de Vos 1922,

Geneeskunde 1953 (6 februari)

Willem Aerts 1926,

Klassieke letteren 1951, emeritus hoogleraar Middel- en Nieuw-Grieks en Byzantinologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, vertaler, componist, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (8 februari)

Catharina Maria Muller 1934,

Engelse taal- en letterkunde 1964 (10 februari)

Cornelis Louis Hofman 1930,

Economische wetenschappen 1963 (14 februari)

Zytse Sieuwert Stadt 1927,

Geneeskunde 1955, Kolonel-arts b.d., Officier in de Orde van Oranje-Nassau, oud-chef Militair Hospitaal Utrecht, oud-directeur en geneesheer ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten, begiftigd met de zilveren legpenning van de KMA en KNMG, erelid van de LAD en het KNGF (14 februari)

Hans Klomp 1925,

Economische wetenschappen 1953 (14 februari)

Channah Zwiep 1962,

Pedagogische wetenschappen 1998, ontwikkelingspsycholoog en UvA-docent, specialist op het gebied van seksuele ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen (14 februari)

Jacob Jan Egmond 1949,

Geneeskunde 1976, psychiater en psychoanalyticus (15 februari)

Emmeke Hugenholtz 1935,

Germaanse taal- en letterkunde (Engels) 1959 (17 februari)

Ernst Gulian Boissevain 1924,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1952, archeoloog, bankier, officier (17 februari)

Henk Heeren 1922,

Vrije studierichting Geografie 1946, emeritus hoogleraar Sociologie van de bevolkingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht, prominent demograaf, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Demografie, 1984-1990 (17 februari)

Jan Imholz 1948,

Nederlands recht, staatsrechtelijke richting 1976, directeur van achtereenvolgens de gemeentelijke dienst Onderwijs Cultuur Sport Welzijn en de Dienst Informatie en Administratie Gemeente Groningen, 2002-2013 (17 februari)

Loes Deen-van Leeuwen 1933,

Geneeskunde 1974 (18 februari)

Ed Harenberg 1941,

Geschiedenis 1970, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (18 februari)

Fokko Obbema 1944,

Natuurkunde 1977 (19 februari)

Jim Baas 1958,

Geneeskunde 1984, werkte sinds 1988 als nucleair geneeskundige voor het Amphia Ziekenhuis Breda (20 februari)

Loet Manassen 1924,

Nederlands recht, publiekrechtelijke richting 1952 (21 februari)

Paul Venekamp 1922,

Economische wetenschappen 1951, emeritus hoogleraar statistiek (22 februari)

Mies Vreeken-van Brink 1929,

Zweedse taal- en letterkunde 1956, weduwe van prof. dr. Johan Vreeken, emeritus hoogleraar Algemene Inwendige Geneeskunde in het Academisch Medisch Centrum, Amsterdam (22 februari)

Maarten Trompert 1967,

Communicatiewetenschap 1994, presentator Radio Noord-Holland (22 februari)

Erika Foest 1926,

Engelse taal- en letterkunde 1983 (23 februari)

Carl Ebeling 1924,

Slavische talen en letterkunde 1947, hoogleraar Slavische taal- en letterkunde aan de UvA, 1955-1960, hoogleraar Slavische en Baltische taalkunde, 1960-1985, rustend lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (24 februari)

Lies Mulder-van Dijck 1928,

Geneeskunde 1955 (24 februari)

Bart Schafrat 1963,

Tandheelkunde 1998, tandarts (25 februari)

Marcel Huismans 1930,

Andragogische wetenschappen 1982 (25 februari)

Wiro Bossewinkel 1951,

Andragogische wetenschappen 1982, schrijver, pas zijn tweede boek geschreven en gesigneerd in Oldenzaal, zijn geboorteplaats, lange tijd succesvol als organisatieadviseur (26 februari)

Christiaan van der Hout 1925,

Algemene politieke en sociale wetenschappen 1961 (26 februari)

Katja Blok 1976,

Werkte vanaf 2008 bij de afdeling Algemene economie van de UvA (27 februari)

Hanneke Post-Schuit 1943,

Franse taal- en letterkunde 1969, grafisch kunstenaar (27 februari)

Leo Visch 1945,

Tandheelkunde 1973 (28 februari)

Jan van Hoorn 1951,

Nederlands recht, staatsrechtelijke richting 1976, vanaf 1981 werkzaam voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, laatstelijk als permanent vertegenwoordiger bij de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons en het International Criminal Court, penningmeester Nekbakht Stichting (3 maart)

Thijs Chanowski 1930,

producent van de eerste tien afleveringen van het kinderprogramma 'de Fabeltjeskrant', winnaar Prix d'Italia voor de film Camping, bijzonder hoogleraar Multimedia Interactie aan de Universiteit van Amsterdam, 1995-2000 (7 maart)

Paul Engelfriet 1927,

voormalig Nederlands kampioen kunstschaatsen, emeritus hoogleraar immunohematologi, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (7 maart)

Ilse Kamphuis 1973,

Actuariële wetenschappen 2000, senior actuaris (7 maart)

René Franquinet 1947,

vertaler en eindredacteur van Spirou/Robbedoes, docent Nederlands en Informatica, erelid en voorzitter van de docentenvakvereniging i&i, voorzitter Vakinhoudelijke Verenigingen Voorgezet Onderwijs (7 maart)

Dik Kwekkeboom 1958,

Geneeskunde 1985, hoogleraar Nucleaire geneeskunde aan het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (8 maart)

Jos van Manen 1947,

Persoonlijkheidsleer 1977 (9 maart)

Vincent Cliteur 1963,

Geneeskunde 1992, patholoog-anatoom, arts-assistent in opleiding bij de afdeling Pathologie bij het Leids Universitair Medisch Centrum, 2005-2010 (9 maart)

Agaath Ludwig-van Hemert 1925,

Geneeskunde 1953 (9 maart)

Kees Joosse 1945,

Nederlandse taal- en letterkunde 1975, bevlogen roeier, oud-rector Stedelijk Gymnasium Arnhem, oud-directeur Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (11 maart)

Leslie d'Huy 1969,

Politicologie 1994, sinds 1997 werkzaam voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, laatstelijk als Raadadviseur Europa bij het Kabinet van de Minister-President (11 maart)

Dick de Groot 1932,

Wis- en natuurkunde 1957, Scheikunde 1957 (13 maart)

Henk Knuvers 1946,

Fiscaal-juridische opleiding 1979, erelid vrij dispuutgezelschap V.V.A.T. (13 maart)

Maurice Russel 1928,

Geneeskunde 1955 (14 maart)

Jan Atsma 1925,

Economische wetenschappen 1952, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier in de Orde van Oranje-Nassau (19 maart)

Kees Degenaar 1943,

Scheikunde 1972 (20 maart)

Lex Dorgelo 1930,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1961 (20 maart)

Sjef Bakker 1950,

Economische wetenschappen 1980, sinds 2010 penningmeester van de VVD afdeling Nieuwkoop (22 maart)

Herbert Gallé 1954,

Nederlandse taal- en letterkunde 1987, docent Nederlands Berlage Lyceum Amsterdam (22 maart)

Jaap Schermerhorn 1925,

Natuurkunde 1954, Wiskunde 1954, promotie Natuurwetenschappen 1959, emeritus hoogleraar Geochemie (24 maart)

Jan van Enter 1930,

Klassieke letteren (hoofrichting latijn) 1961, oud-docent Frans en classicus aan het gemeentelijk Gymnasium Hilversum (25 maart)

Riet Engelgeer 1926,

Sociale geografie 1951 (25 maart)

Ernst Abma 1924,

Sociale geografie 1948, Vrije studierichting aardrijkskunde 1952, hoogleraar Sociologie aan de Universiteit Leiden (25 maart)

Piet Vlaar 1927,

Klassieke letteren (hoofdrichting Latijn) 1963 (27 maart)

Diderika Arida Vis 1937,

Geneeskunde 1965 (29 maart)

Paul de Sonnaville 1950,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1975 (1 april)

Jan van Dingstee 1922,

Economische wetenschappen 1952 (2 april)

Emile Johan Valère Joseph Christ 1931,

Wis- en natuurkunde 1957, Scheikunde en farmacie 1961 (3 april)

Noor Bouwman 1943,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1967, advocaat, oud-partner NautaDutilh N.V., gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht, met in het bijzonder een voorliefde voor het auteursrecht (3 april)

Harm de Jonge 1919,

Geneeskunde 1949, oud-huisarts (5 april)

Jolanthe de Tempe 1947,

Sociologie 1973, socioloog en systeemtherapeut (6 april)

Paul Vehmeyer 1942,

Wis- en natuurkunde 1970 (11 april)

Antonius Johannus Maria Kuijper 1928,

Geneeskunde 1957, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, van 1957 tot 1991 huisarts te Bovenkarspel (11 april)

Johannes Marie Brand 1922,

Algemene politieke en sociale wetenschappen 1953, Kapitein der Mariniers KMR, Kruis van Verdienste, Oorlogsherinneringskruis, Ereteken Orde en Vrede (12 april)

Kees Kooijmans 1929,

Geschiedenis 1959, historicus, oud-directeur van het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis te 's Gravenhage (13 april)

Philo de Leeuw-Krekel 1926,

Psychologie 1948 (14 april)

Piet Kimmel 1931,

Opvoedkunde 1975, oud-directeur en titularis Sint Bonifatiusschool Haaksbergen (7 april)

Bert Arisz 1935,

Geneeskunde 1961, emeritus hoogleraar Inwendige Geneeskunde AMC (17 april)

Emma Raaymakers 1920,

Psychologie 1947 (12 april)

Ton Viersma 1938,

Andragologie 1989, andragoloog (13 april)

Aad van Duijn 1951,

afdelingshoofd leiding en stafbureau acquisitie en metadatadiensten aan de UvA (17 april)

Diny Hololtcheff-van Booma 1930,

Psychologie 1959, psychologe (19 april)

Fried Geldorp 1927,

Geneeskunde 1957, huisarts in ruste, universitair docent VU, SCEN arts (19 april)

Ina Weldink 1928,

Geneeskunde 1954, arts en psychotherapeut (20 april)

Ad Oele 1923,

emeritus hoogleraar Ontwikkelingen in het democratisch socialisme in relatie tot wetenschap en samenleving, oud-tweede kamerlid voor de PvdA, lid Europees Parlement, lid Raad van Commissarissen Koninklijke DSM N.V., Commissaris van de Koningin in Drenthe (20 april)

Wubbo de Boer 1948,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1971, voormalig directeur-generaal Ministerie van Economische Zaken in verschillende functies, directeur-generaal personenvervoer Ministerie van Verkeer en Waterstaat en directeur-generaal van de Rijksluchtvaartdienst (20 april)

Adriaan Goedhart 1916,

Nederlands recht, publiekrechtelijke richting 1942, oud-raadsadviseur bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (20 april)

Hetty Swemle-van Veen 1940,

Psychologie 1966 (26 april)

Evert Christiaan Graaf 1929,

Geneeskunde 1955, Officier in de Orde van Oranje-Nassau (27 april)

Fekke Bijlsma 1933,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1959, dichter en oud-redacteur studentenblad Kaas & Brood, Officier in de Orde van Oranje-Nassau (27 april)

Otto Boetes 1923,

Psychologie 1948, pacifistisch-socialistisch politicus, oud-Eerste Kamerlid voor de PSP, 1967-1969 (29 april)

Dagobert Twice Steenis 1925,

Geschiedenis 1954, historicus en filosoof (30 april)

Martien van der Leij-Assies 1928,

Germaanse taal- en letterkunde (Engels) 1953 (1 mei)

Paul Vehmeyer 1941,

Economische wetenschappen 1965 (1 mei)

Roelof van der Heide 1920,

Geneeskunde 1946, internist (2 mei)

Felix Kalb 1922,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1962 (6 mei)

Joseph Buschbach 1928,

Vrije studierichting 1970 (2 mei)

Dirk Latzko 1924,

emeritus hoogleraar Energievoorziening TU Delft, 1965-1988, lid K.N.A.W. (4 mei)

Jos Ceha 1931,

Geneeskunde 1959, zenuwarts (4 mei)

Quirinus Olsthoorn 1946,

Nederlands recht, staatsrechtelijke richting 1978 (7 mei)

Bram Bakker 1931,

Economische wetenschappen 1961 (9 mei)

Jan Vrolijk 1943,

Economische wetenschappen 1982 (9 mei)

Andre Mommen 1945,

informatiespecialist Universiteitsbibliotheek, 1977-2010 (12 mei)

Jan Vink 1953,

Geneeskunde 1980 (15 mei)

Jan Pool 1931,

Geneeskunde 1958, emeritus hoogleraar Cardiologie Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, lid Faculteitsraad Medische Faculteit Rotterdam, lid college van bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam, gedeputeerde en statenlid Provincie Zuid-Holland (16 mei)

Johan Hoogenraad 1951,

Geneeskunde 1979, huisarts, Nobelprijs voor de Vrede 1988 (18 mei)

Mia Lagerberg 1964,

Vertaalwetenschap 1988 (18 mei)

Siem Deen 1956,

Wijsbegeerte 1986 (19 mei)

Peter Diderich 1942,

Culturele antropologie en niet-westerse sociologie 1979 (20 mei)

Willem Jan Rikkers 1959,

vrije studierichting letteren 1988 (20 mei)

Jeanny van Lippe-Sedee 1922,

Engelse taal- en letterkunde 1955 (21 mei)

Andrea Scheele 1957,

Engelse taal- en letterkunde 1994 (21 mei)

Niny van Oerle-van der Horst 1934,

Andragologie 1986, voormalig lid Tweede Kamer, 2002-2006, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (22 mei)

Nanny Klaasen 1931,

Godgeleerdheid 1952 (22 mei)

Lief Keteleer 1950,

beleidsmedewerker, 1992-2016, oud-voorzitter redactieraad Folia, 2005-2011 (23 mei)

Raymond Etmans 1965,

Europese studies 1991 (24 mei)

Gerard Hersbach 1954,

Culturele antropologie en niet-westerse sociologie 1987 (24 mei)

Elisabeth Veltman 1919,

Psychologie 1964 (25 mei)

Ko Huson 1937,

Sociale geografie 1968 (26 mei)

Karel Dibbets 1947,

Geschiedenis 1982, promotie Letteren 1993, sinds 1983 verbonden aan de Faculteit der Geesteswetenschappen als universitair docent filmgeschiedenis. In memoriam Karel Dibbets (28 mei)

Annek Jager-Kubbe 1937,

Geneeskunde 1966 (29 mei)

Eco Haitsma Mulier 1942,

Geschiedenis 1969, emeritus hoogleraar Geschiedenis van de geschiedenisschrijving en van de politieke ideeën, in het bijzonder in de vroeg-moderne tijd, 1989-2007 (30 mei)

Pier Bosch 1924,

Economische wetenschappen 1952, econoom (30 mei)

Frederik Willem Steutel 1931,

Wis- en natuurkunde 1961, promotie Wiskunde 1971, emeritus hoogleraar Wiskunde (1 juni)

Johannes Jacobus Broerse 1934,

Scheikunde 1959, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, fysicus-radiobioloog, emeritus buitengewoon hoogleraar Medische Stralenfysica Universiteit Leiden (2 juni)

Chris Crasborn 1939,

Vrije studierichting rechtsgeleerdheid 1970 (2 juni)

Jan Kornelis Franx 1929,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1954, cassatieadvocaat (5 juni)

Willem van Dijk 1943,

Economische wetenschappen 1980 (23 mei)

Frank Peter Nochem 1943,

Geneeskunde 1969 (6 juni)

Jan-Kees Breek 1960,

Geneeskunde 1987, vaatchirurg (9 juni)

Meeus Snoep 1925,

Germaanse taal- en letterkunde (Engels) 1961 (10 juni)

Harm Jan Mulder 1939,

Economische wetenschappen 1967 (12 juni)

Jan Valkestijn 1928,

Muziekwetenschap 1982 cum laude, emeritus priester van het Bisdom Haarlem-Amsterdam, erekapelaan van Zijne Heiligheid de Paus, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (16 juni)

Jannet van Donselaar 1955,

Nederlandse taal- en letterkunde 1987, oud-docent Taalbeheersing, argumentatietheorie & retorica, 2006-2011 (18 juni)

Saskia Swart-Kramer 1949,

Opvoedkunde 1976 (19 juni)

Rob Dinkelaar 1951,

Geneeskunde 1979, specialist in het Albert Schweitzer ziekenhuis (20 juni)

Philip Coppens 1930,

Wis- en natuurkunde 1956, promotie Scheikunde 1960, scheikundige en kristallograaf (21 juni)

Herman Diederik de Vries Robbé 1926,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1953, notaris (23 juni)

Johanna Hubertha Bijtel 1924,

Godgeleerdheid 1948 (25 juni)

Hans Diesbergen 1924,

Economische wetenschappen 1954, oud-medewerker Universiteitsbibliotheek (27 juni)

Denis Mc Quail 1935,

emeritus hoogleraar Communicatiewetenschappen, 1977-1997, auteur Mass Communication Theory (28 juni)

Rob Erenstein 1939,

Dramaturgie 1969, promotie 1978, emeritus hoogleraar Theaterwetenschap, zie ook de In memoriam Rob Erenstein (1 juli)

Roelf Reinder Siebinga 1928,

Geneeskunde 1956, oud-huisarts (4 juli)

Petrus Joseph Schrickx 1937,

Wis- en natuurkunde 1959 (5 juli)

Jacques van Hoof 1942,

Sociologie 1969, Hoogleraar bij de afdeling Sociologie van de Universiteit Leiden (5 juli)

Jos Scholten 1927,

Wis- en natuurkunde 1953 (7 juli)

Jan Apers 1939,

Economische wetenschappen 1966, Accountancy 1970 (7 juli)

Rob van Acht 1943, 

Muziekwetenschap 1972 (7 juli)

Frank Braun 1937,

Wis- en natuurkunde 1964 (8 juli)

Alex Reinders 1944,

Nederlands recht, staatsrechtelijke richting 1972 (9 juli)

Eduard Aloysius Marie Santen 1928,

Nederlands recht, publiekrechtelijke richting 1952, advocaat (11 juli)

Jan Losekoot 1928,

Wis- en natuurkunde 1954 (11 juli)

Maarten Hullenaar 1953,

Geneeskunde 1979, huisarts (12 juli)

Frans Spit 1930,

oud-lid College van Bestuur (14 juli)

Maarten van Beveren 1992,

Psychobiologie 2014, masterstudent Life Sciences (14 juli)

Harald Nielsen 1939,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1964 (18 juli)

Martijn Mastman 1944,

Economische wetenschappen 1975 (19 juli)

Paul Ruijsenaars 1950,

Andragologie 1988, andragoog, oud-basketbal international (21 juli)

Edwin Bouw 1936,

promotie Economie 1967, mede-oprichter van de alumnikring van de HES: Hou' en Trouw (22 juli)

Thea van Meerten 1953,

Geologie en geofysica 1982 (23 juli)

Dick van Waardenburg 1926,

Economische wetenschappen 1955, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (23 juli)

Edo Dooijes 1936,

Wis- en natuurkunde 1965, promotie 1984, vanaf 2001 conservator UvA computermuseum (24 juli)

Pik Sin Thé 1927,

promotie Sterrenkunde Case Institute of Technology Ohio 1960, emeritus hoogleraar Astronomie (25 juli)

Ernst Barten 1970,

Fiscaal-juridische opleiding 1997, fiscalist (25 juli)

Tijn Hogeweg 1942,

Tandheelkunde 1976 (26 juli)

Mirjam Beerse 1946,

Spaanse taal- en letterkunde 1982 cum laude, vertaalster van bioscoopfilms (28 juli)

Claire Nolte 1986,

Geneeskunde 2012, aios anesthesiologie in het AMC te Amsterdam (30 juli)

Lex Dokkum 1932,

Geneeskunde 1958 (1 augustus)

Ko van Harn 1949,

bestuurs- en wetenschapsvoorlichter Universiteitsbibliotheek, 1978-2005 (3 augustus)

Rutger Roelof Wijnen 1934,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1964 (3 augustus)

Agatha Geertruida Antonia Maria Vriend 1958,

Psychologie 1988 (4 augustus)

Maayke Stomp 1976

promotie Biologie 2008 cum laude, voormalig onderzoeker IBED UvA, zie ook in memoriam Maayke Stomp (4 augustus)

Egbert Haverkamp Begemann 1923,

Kunstgeschiedenis 1949 (5 augustus)

Inga Jurida 1960,

Biologie 1989 (6 augustus)

Joke Meijerink 1961,

Taalwetenschappen 1992, taalspecialist (9 augustus)

Maria Johanna van der Brug-Kanters 1930,

Vertaalwetenschap 1990, Amerikanistiek 1992 (9 augustus)

Emanuel Josuel Joëls 1918, 

emeritus hoogleraar Bestuurlijke informatieverzorging en informatietechnologie (9 augustus)

Yvo Gale van der Veen 1925,

Geneeskunde 1956, oud-geneesheer-directeur Bedrijfsgeneeskundige Dienst Delft (10 augustus)

Gerard Weel 1942,

Nederlands recht, staatsrechtelijke richting 1970 (11 augustus)

Do Lampe-Hintzen, 1926

Geneeskunde 1952 (11 augustus)

Milie Scholten 1928, 

Wis- en natuurkunde 1955 (12 augustus)

Sander Daselaar 1973,

Psychologie 1997, universitair docent Neuro- en revalidatiepsychologie Radboud Universiteit Nijmegen (16 augustus)

Freerk Polter 1923,

Politicologie 1984 (16 augustus)

Diny Meijman 1945, 

Fysische geografie 1971 (17 augustus)

Cecile Wedershoven 1953, 

Algemene literatuurwetenschap 1984 (17 augustus)

Anton Sinot 1936, 

Klassieke letteren 1967, classicus (18 augustus)

Alberto Cohen 1951,

Scheikunde 1976 (19 augustus)

Henri Themans 1938,

promotie Geneeskunde 1970, KNO-arts in ruste, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (21 augustus)

Peter Vroom 1933, 

Economische wetenschappen 1959 (21 augustus)

Peter Luttikhuizen 1973,

Geneeskunde 1996 (22 augustus)

Willem van den Berg 1934, 

emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde, 1985-1999, zie ook in memoriam Willem van den Berg  (23 augustus)

Jacqueline Klomp-Verhoeven 1939, 

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1964 (24 augustus)

Ad Aerts 1958,

medewerker Bijzondere Collecties UvA, onder meer voor de  Theatercollectie (25 augustus)

Pieter Michael Kroon 1956, 

Juridische bestuurswetenschap 1987 (26 augustus)

Henny Helmich 1956, 

Politicologie 1986 (26 augustus)

Reinoud Buis 1944,

Biologie 1969, studiecoördinator opleiding Dierwetenschappen Wageningen Universiteit, 1987-2005 (27 augustus)

Charles Henri Furstner 1931, 

Godgeleerdheid 1955 (29 augustus)

Maria Geertruid Ledeboer 1931, 

Kunstgeschiedenis en archeologie 1970, schrijfster over keramiek, galeriehoudster, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (29 augustus)

Peter Elverding 1948, 

Nederlands recht, staatsrechtelijke richting 1973, oud-topman chemiebedrijf DSM, in 2005 uitgeroepen tot topman van het jaar, Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau (31 augustus)

Valerija Josephina Koster - Burghardt 1926, 

Slavische taal- en letterkunde (Russisch) 1983, oud-docent Slavische talen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (4 september)

Tineke Greuter 1955,

medewerker Studenten Services, afdeling Shortstay Housing, zie ook de in memoriam Tineke Greuter (5 september)

Raphaëlle-Anne Kok 1980,

promovendus Archeologie, veldarcheoloog, zie ook de in memoriam Raphaëlle-Anne Kok (6 september)

Pieter Cornelis van Voorst Vader 1946, 

Geneeskunde 1973, oud-dermatoloog Universitair Medisch Centrum Groningen, 1980-2001, Officier in de Orde van Oranje-Nassau (8 september)

Els van der Kallen 1943, 

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1967, oud vice-president rechtbank Zutphen, oud raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch (9 september)

Ton Marinkelle 1935, 

Psychologie 1962 (10 september)

Edgard Vreuls 1947, 

Godgeleerdheid 1973 (10 september)

Leen Ruitenberg 1938, 

Economische wetenschappen 1969 (12 september)

Piet Eduard Baaij 1928,

Geneeskunde 1961, oud-huisarts (16 september)

Fons van Wieringen 1946,

Onderwijskunde 1975, emeritus hoogleraar Onderwijskunde, oud-voorzitter Onderwijsraad, Officier in de Orde van Oranje-Nassau (16 september)

Henk Verhoeff 1925,

Wis- en natuurkunde 1954 (16 september)

Luitgard Freeman 1958,

Ontwikkelingsleer 1986 (18 september)

Wim van Schaik 1924,

Economische wetenschappen 1952, Officier in de Orde van Oranje-Nassau (19 september)

Herber van de Minkelis 1954,

Sociologie 1989 (19 september)

Willem Zeegers 1945,

Geneeskunde 1973, orthopedisch chirurg  (20 september)

Janneke Blankevoort 1962,

Engelse taal- en letterkunde 1989, kinderboekenredacteur (21 september)

Caroline van der Kooi 1958,

Tandheelkunde 1984 (21 september)

Erik Roskam 1954,

Tandheelkunde 1979 (23 september)

Arend Hermans 1929,

Geneeskunde 1959 (24 september)

Eddie Cohen 1923,

Wis- en natuurkunde 1952, emeritus hoogleraar Rockefeller University (VS), Officier in de Orde van de Nederlandse Leeuw (24 september)

Hans Wichers 1934,

Economische wetenschappen 1964 (25 september)

Victor Pollé 1936,

Sociale geografie 1967, (25 september)

Wouter Meurs 1946,

Nederlands recht, staatsrechtelijke richting 1972 (2 oktober)

Ernst Willem Veenemans 1940,

Economische wetenschappen 1966, Tandheelkunde 1979 (2 oktober)

Fred Foppen 1935,

Geneeskunde 1968 (5 oktober)

Maria Luyendijk-Steur 1927,

Geneeskunde 1956, voormalig huisarts te Smilde en bedrijfsarts te Deventer (5 oktober)

Jacques van de Ven 1944,

voormalig universitair (hoofd)docent Geografie en Planologie (5 oktober)  

Jan Lodewijk Fontijn 1927,

Wis- en natuurkunde 1958, apotheker, oud-directeur VSM (6 oktober)

Kees Jonk 1952,

Sociale geografie 1978 (8 oktober)

Ton Zwaan 1930,

Geneeskunde 1958, chirurg (8 oktober)

Henk Freie 1929,

Wis- en natuurkunde 1956 (8 oktober)

Hans van der Spek 1940,

Psychologie 1972, Tandheelkunde 1979, binnenvaartschipper en tandarts (10 oktober)

Wiebe Postema 1940,

Geneeskunde 1971, psychiater (12 oktober)

Margaretha Catharina Schipper 1952,

Opvoedkunde 1981 (13 oktober)

Laurens Buis 1933,

Nederlands recht (privaatrecht) 1963 (15 oktober)

Bert Middelhoff 1937,

Economie 1968 (16 oktober)

Eric Wesdorp 1947,

Geneeskunde 1972, maag-darm-leverarts en opleider VUmc (17 oktober)

Alida Hermanna Johanna Zweers-Schuurman 1943,

Geneeskunde 1970 (17 oktober)

Marianne Gerhards 1942,

oud-medewerker Gebouwbeheer UvA (18 oktober)

Romé Bader 1928,

Geneeskunde 1955, arts (23 oktober)

Jacob Spaans 1939,

Godgeleerdheid 1973 (23 oktober)

Henri Meuwissen 1968,

Geneeskunde 1996, huisarts (24 oktober)

Kees Klinkhamer 1931,

Geneeskunde 1957, voormalig radioloog en hoogleraar-directeur Radiologie UMC Utrecht (24 oktober)

Jan Jansen 1923,

Wis- en natuurkunde 1948, actuaris, Officier in de Orde van Oranje-Nassau (25 oktober)

Dick van Engelenburg 1928,

Nederlands recht (privaatrecht) 1957 (27 oktober)

Gerard van de Ven 1941,

emeritus bijzonder hoogleraar Waterstaatgeschiedenis vanaf 1500 tot heden, in het bijzonder het Ancien Régime (28 oktober)

Dik Grasmaijer 1932,

voormalig hoofd accountantsdienst en financiële zaken UvA, Middelgrote sta-penning 1994 (28 oktober)

Dorke Bloemgarten 1924,

Geschiedenis 1953, historicus, oud-medewerker Bijzondere Collecties UvA (29 oktober)

Laurens van der Meij 1929,       

Geneeskunde 1960 (30 oktober)

Ynto de Wit 1933,

Economie 1960, ontwikkelingseconoom, Officier in de Orde van Oranje-Nassau (30 oktober)

Donald Düren 1935,

Geneeskunde 1965, cardioloog, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (1 november)

Berto van den Bergh 1926,

Wis- en natuurkunde 1959 (2 november)

Lambert Smit 1936,

Klassieke letteren 1962, uitvoerend musicus altviool 1987 Conservatorim Groningen, Bach-onderzoeker (5 november)

Tom de Booij 1924,

Geologie 1951, promotie 1954, voormalig wetenschappelijk medewerker UvA en bergbeklimmer (8 november)

Rolf Loeber 1942,

Psychologie 1969, emeritus hoogleraar, Honorary member Royal Irish Academy en lid Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (6 november)

Joop Joosten 1926,

hoofdconservator Wetenschappelijke Documentatie in het Stedelijk Museum, 1969-1991, eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam (6 november)

Jacqueline Wittebrood 1966,

Engelse taal- en letterkunde 1991 (7 november)

Anna Brons 1963,

Nederlands recht 1990 (8 november 2017)

Robert Hengstmangers 1930,

Godgeleerdheid 1960, emeritus predikant, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (10 november)

Anton Goudsmit 1939,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1963, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (11 november)

Yvonne Konijn 1949,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1981 (15 november)

Gerardus Theodorus Maria Rutte 1962,

Politicologie 1989, supermarktdeskundige en columnist (15 november)

Anna Sophia Stratman 1928,

Nederlands recht, publiekrechtelijke richting 1954, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (15 november)

Aristides Petrus Witlox 1927,

Sociale geografie 1956 (19 november)

Oen Liang Oei 1930,

Geneeskunde 1961, internist in ruste (20 november)

Lucas Jansen 1948,

Geneeskunde 1977, oud-cardioloog (21 november)

Wieb Dorsman 1923,

Vrije studierichting geografie 1949 (22 november)

Tjin Hwa Kwee 1931,

Geneeskunde 1959 (24 november)

Tine van der Horst 1921,

Geneeskunde 1969, longarts en geriater (25 november)

Cobie Kuné 1936,

promotie Geesteswetenschappen 1979 (25 november)

Paul van Schie 1942,

Nederlands recht 1970, voormalig vice-president en voorzitter van de belastingsector in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (25 november)

Henri Cornelis Schipper 1923,

Geneeskunde 1963, huisarts in ruste (26 november)

Theodora Maria Theresia de Vaan 1928,

Geneeskunde 1959, arts (1 december)

Johan Marius Andreus Kole 1926,

Geneeskunde 1958,  huisarts in ruste (2 december)

Caroline Hulsman 1964,

Communicatiewetenschap 1989 (3 december)

Heinz Neudecker 1933,

emeritus hoogleraar wiskundige economie, econometrie en statistiek aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (5 december), zie ook de in memoriam Heinz Neudecker

Marijke Romijn-Wildschut 1941,

Psychologie 1969 (8 december)

Thom Snels 1936,

Geneeskunde 1965, oud-huisarts (8 december)

Corlien Varkevisser 1937,

Sociale geografie 1961, Sociologie 1964, Antropoloog, oud-medewerker UvA (8 december)

Berto de Graaf 1945,

Godgeleerdheid 1972 (11 november)

Igor van Krogten 1935,

Psychologie 1967, Sociale wetenschappen 1979, voormalig docent Persoonlijkheidsleer UvA, zie ook in memoriam Igor van Krogten  (16 november)

Freddy Staal 1924,

Romaanse taal- en letterkunde (Frans) 1950, lerares Frans en conrector (21 november)

Stephan Lorenz Radt 1927,

Klassieke letteren 1953, emeritus hoogleraar Griekse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, 1967-1987 (22 november)

Anna Maria Kruyste 1930,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1955 (25 november)

Hendrik Jan Vink 1926,

Economische wetenschappen 1953 (8 december)

Albert Schuurs 1938,

docent ACTA (10 december)

Leo Ruyg 1955,

Opvoedkunde 1977, Pedagogische wetenschappen 1983, docent Nederlands en Rekenen (12 december)

Gerda Polman 1938,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1974 (13 december)

Maurits Velsink 1954,

Nederlands recht 1983 (16 december)

Truus Dwars-Pijl 1932,

Wis- en natuurkunde 1953 (18 december)

Cornelis Gerrit van Leeuwen 1917,

Handelswetenschappen 1946, voormalig adjunct-directeur Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, 1958-1963, en directeur RET, 1963-1979 (18 december)

Bob Donker 1936,

tekenaar in dienst van het Instituut voor Prae- en Protohistorie (IPP), de voorloper van archeologisch instituut ACASA, zie ook in memoriam Bob Donker (13 december)

Marjoke Cornelissen 1959,

Engelse taal- en letterkunde 1984 (19 december)

Ineke Dam 1930,

Germaanse taal- en letterkunde (Engels) 1957 (21 december)

Warren Lee 1944,

medewerker UvA Bijzondere Collecties, drijvende kracht achter boekhandel Nijhof & Lee, 2011-2016, zie ook in memoriam Warren Lee (22 december)

Heleen van Meurs 1930,

Geneeskunde 1997, regisseur, omroepster, interviewster, actrice en presentatrice (23 december)

Maarten Beukers 1946,

Geneeskunde 1974, KNO-arts in ruste (24 december)

Jan Willem Croese 1951,

Geneeskunde 1982, huisarts (24 december)

Edmund Siegfried Werners 1929,

Nederlands recht, publiekrechtelijke richting 1961 (26 december)

Lex Muller 1930,

emeritus hoogleraar Epidemiologie, buitengewoon hoogleraar Tropische gezondheidsleer, 1982-1987, hoogleraar Tropische gezondheidsleer, 1987-1995 (29 december)

Herman Mücher 1935,

Fysische geografie 1967, micromorfoloog, voormalig universitair docent UvA  (30 december)

Jef Koster 1943,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1969, advocaat en procureur te Rotterdam (31 december)

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

17 april 2019