Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Alumnus Artificial Intelligence Sindy Löwe is de winnaar van de UvA-scriptieprijs 2020. In haar scriptie beschrijft zij een origineel en innovatief concept binnen Artificial Intelligence, dat zij zelfstandig heeft bedacht en ontwikkeld.

Online uitreiking van de UvA-scriptieprijs 2020, met links onderaan winnaar Sindy Löwe

De facultaire prijzen zijn gewonnen door Dieuwke Zwier (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen), Amira Francesca Freeman (Faculteit der Geesteswetenschappen), Thomas Engelsma (Faculteit der Geneeskunde), Benjamin Hattemer (Faculteit Economie en Bedrijfskunde),  Eva Kuijpers (Faculteit der Tandheelkunde) en Philipp Günther (Faculteit der Rechtsgeleerdheid).

De winnaars ontvingen de prijzen op maandag 5 oktober tijdens een online bijeenkomst, die werd gepresenteerd door schrijver en programmamaker Abdelkader Benali. Uit de 120 inzendingen voor de UvA-scriptieprijs waren er zeven genomineerd, één voor elke faculteit. Normaliter wordt de scriptieprijs uitgereikt tijdens de jaarlijkse Universiteitsdag. Vanwege de coronamaatregelen kon dit evenement in april 2020 niet doorgaan. De uitreiking van de scriptieprijs werd hierdoor verplaatst naar het najaar.

De winnende scriptie

In haar winnende scriptie beschrijft Sindy Löwe een origineel en innovatief concept binnen Artificial Intelligence, dat zij zelfstandig heeft bedacht en ontwikkeld. Het betreft een nieuw algoritme voor het trainen van neuronale netwerken en geeft een betere verklaring voor en goed inzicht in de wijze waarop cerebrale neuronale netwerken leren.

De jury is van mening dat Löwe er blijk van geeft op hoog academisch niveau een baanbrekend en vernieuwend idee op een wetenschappelijk onderbouwde manier te kunnen ontwikkelen.

De facultaire winnaars

Dieuwke Zwier schreef een scriptie met de titel Fatherhood and men’s working hours: the household and organization context. De jury kwalificeert het onderwerp als maatschappelijk en politiek relevant. De manier van het gebruik en de combinatie van beschikbare data van openbare databases in het onderzoek zijn inventief, vernieuwend en zeer overtuigend. 

Amira Francesca Freeman schreef een scriptie met de titel Winning Battles versus Winning the War: a Multi-Level Analysis of Rescuing during the Rwandan Genocide. De jury is van mening dat er sprake is van een uitvoerige en zeer gestructureerde dataverzameling en -analyse met een relevante vraagstelling. De scriptie is zeer genuanceerd geschreven, met voldoende distantie.

Thomas Engelsma schreef een scriptie met de titel Identifying key factors of decision-making for older adults with cognitive impairment and their family caregivers regarding transitions in care to inform the development of a discrete choice experiment. De jury ziet de scriptie als een excellent werk met praktische aanwijzingen voor een ouder wordende bevolking.

Benjamin Hattemer schreef een scriptie met de titel Climate Change and the European Economy: Evidence of the Effect of Temperature Shocks on European Output. De jury kwalificeert de scriptie als een zeer competent uitgevoerd en goed geschreven onderzoek over een maatschappelijk zeer relevant thema. 

Eva Kuijpers schreef een scriptie met de titel Associations between the oral microbiome and blood pressure in obese elderly diabetes type 2 patients. De jury is van mening dat in de scriptie een belangrijk onderwerp aan de orde komt, met een heldere en originele vraagstelling, gedegen wetenschappelijke analyse en overtuigend research design.

Philipp Günther schreef een scriptie met de titel Groupthink Bias in International Adjudication. De scriptie is volgens de jury een overtuigende analyse van groepsdenken en de bias die dit kan veroorzaken bij besluitvorming in internationale tribunalen en rechtszalen. De scriptie excelleert in een begrijpelijke discussie en laat zelfreflectie zien.

Het juryrapport en de publiekssamenvattingen van de scripties van alle winnaars zijn op te vragen via scriptieprijs-alumni@uva.nl.