Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Deze geplande leergang is afgelast vanwege de corona-situatie en wordt verplaatst naar een later vast te stellen datum.

Detail Summary
Datum 1 april 2020
Tijd 13:00 - 17:00

Gemeenten voeren steeds vaker landelijke wetten uit: de wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Participatiewet, de WEB (wet educatie en beroepsonderwijs), de Bibliotheekwet en vanaf 2020 ook weer de WI (wet inburgering). Zij richten zich primair op zaken die van belang zijn voor hun eigen burgers. Over veel zaken mag de gemeente zelfstandig beslissen. Het maken van keuzes is de belangrijkste taak van het gemeentebestuur. Lokale beleidsmedewerkers spelen hierbij een belangrijke ondersteunende rol. In de praktijk zijn er veel raakvlakken en mogelijkheden om verschillende beleidsterreinen met elkaar te verbinden, maar dit blijkt in de praktijk vaak nog lastig. Deze leergang wil beleidsmedewerkers daarom niet alleen  toerusten op de nieuwe taken en verantwoordelijkheden, maar hen vooral ondersteunen bij  het komen tot een meer integrale benadering van maatschappelijke vraagstukken om daarmee tevens meer sociaal rendement te bewerkstelligen.

Wat biedt de leergang

Wij bieden inzichten en mogelijkheden in hoe u meer integraal beleid kunt ontwikkelen dat bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en ook aan het integraal vormgeven van gemeentelijke verantwoordelijkheden (door het combineren van de mogelijkheden die de verschillende wetten bieden).

Kosten

Prijs voor drie modules € 1350,- en voor elke extra module € 450,-.

Aanmelden

Meer informatie

Voor meer informatie, o.a. over betaling, zie het programma in het downloadbare pdf-bestand. Meer vragen? Neem dan contact op via andragologie@uva.nl.