Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Deze geplande colleges zijn afgelast vanwege de Corona-situatie. Ze worden verplaatst naar later vast te stellen data.

Detail Summary
Datum 24 maart 2020
Tijd 18:30 - 21:15

De Kring Andragologie organiseert deze reeks van twee avondcolleges. Topexperts prof. dr. Sawitri Saharso en dr. Jeroen Gradener gaan in op actuele ontwikkelingen binnen het werkveld van het sociale domein. Het thema voor deze Capita Selecta is: 'Engagement en Solidariteit in het Sociaal Domein'. Is politieke actie weer terug in het Sociaal Domein? Binnen de opleidingen aan de hogescholen wordt hier weer aandacht aan besteed. Maar hoe zit het met de praktijk en hoe kan politisering en solidariteit vorm krijgen in het werk binnen het Sociaal Domein?

We bekijken dit thema vanuit twee invalshoeken. Dr. Jeroen Gradener wil ingaan op de uitdagingen van het sociaal werk om zichzelf als mensenrechten- en sociaalrechtvaardigheidsberoep opnieuw  uit te vinden. Prof. dr. Sawitri Saharso bespreekt wat er moet gebeuren om goed samen te leven in morele diversiteit. Wat vraagt dit van de burgers? Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zal ze laten zien hoe zij haar eigen denken over cultuurgebonden moreel conflict op z’n kop hebben gezet.

College 24 maart: naar democratiserende sociaal werk praktijken

Dr. Jeroen Gradener is cultuurpsycholoog en werkt als Hoofddocent Social Work aan de Hogeschool van Amsterdam. Zijn focus ligt hier op de combinatie van onderwijs, onderzoek en praktijkontwikkeling in het sociaal werk rondom politiserend werken, mensenrechten, lokale democratie en sociale rechtvaardigheid.

College 2 april: gloedvol samenleven in morele diversiteit

Prof. dr. Sawitri Saharso is Hoogleraar Burgerschap en morele diversiteit aan de Universiteit voor Humanistiek Utrecht/Afdeling Sociologie VU Amsterdam.

Tijd

18.30 - 19.00 Inloop en ontvangst met koffie en thee

19.00 - 21.15 College

Kosten

Prijs per college

€60 reguliere prijsreguliere prijs
€50 leden Kring Andragologie en leden AUV

€30

studenten en leden studieverenigingen FMG (beperkt aantal plaatsen)

Totaalprijs voor twee colleges

€100 reguliere prijs

€80

leden Kring Andragologie en leden AUV

€50

studenten en leden studievereniging FMG (beperkt aantal plaatsen)

Aanmelden

Meer informatie

Voor meer informatie, o.a. over betaling, zie het programma in het downloadbare pdf-bestand. Meer vragen? Neem dan contact op via andragologie@uva.nl.