Verduurzamen vanuit een sociaal veranderkundig perspectief

Symposium Kring Andragologie

28nov2019 09.30 - 17.30

Evenement

Veel wetenschappers en politici, maar in toenemende mate ook vele anderen in onze samenleving maken zich zorgen over de klimaatsverandering, de CO2 uitstoot en de aantasting van de natuur. Hoe houden we de aarde leefbaar?

Velen van ons zijn op de een of andere manier bezig met verduurzamen: door politieke acties te voeren, door duurzame productieprocessen te ontwerpen, door onderzoek te doen, door onderwijsprogramma’s te ontwikkelen en door goederen te hergebruiken, afval te scheiden, woningen te isoleren, minder te vliegen, te carpoolen en meer te fietsen. 

Velen van ons beseffen dat verduurzamen vraagt om een verandering in de manier waarop we met de natuur omgaan en in onze wijze van produceren en consumeren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de belangen en waarden van natuur, mens en maatschappij meer met elkaar in balans zijn, zodat de wereld ook voor toekomstige generaties nog leefbaar is?

Kosten

Standaardprijs: € 70,-.
Leden van de Amsterdamse Universiteits Vereniging en de Kring Andragologie: € 60,-. 
Studenten: € 10,-. 

Locatie CREA

Meer informatie

Voor meer informatie, o.a. over betaling, zie het programma in het downloadbare pdf-bestand. Meer vragen? Neem dan contact op via andragologie@uva.nl.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds