Urban en rural education

De sociale kwaliteit van stad, platteland en aarde

21nov2019 18.00 - 21.00

Evenement

De Kring Andragologie organiseert een collegereeks voor een multidisciplinaire, innovatieve en intercollegiale kijk op grote en alledaagse vraagstukken. Tot en met februari 2020.

Sociaal beleid en de invoering daarvan verlopen zowel langs doordachte als toevallige lijnen. Bij het decentralisatiebeleid sinds 2015 is dat zeker het geval. In steden en op het platteland wordt langzamerhand zichtbaar wat de decentralisatie van voorzieningen van Rijk naar gemeenten (de zogeheten transitie) teweeg brengt en hoe het 'sociale', het 'educatieve', de 'zorg' en de lokale 'participatie' (democratie) er uit gaan zien. Bestaande wetten zijn gewijzigd (maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, participatie, omgeving), en de vraag is welke de consequenties en de uitdagingen zijn voor professionals en betrokken burgers (de transformatie). 

De collegereeks biedt hiervoor een analysekader en een instrumentarium.

De opzet

De collegereeks kent twee centrale kaders:

  1. Urban en rural education. Hierbij gaat het om sociale en onderwijs-/educatieve stelsels in steden en op het platteland;
  2. Sociale kwaliteit. Sociale kwaliteit verwijst naar de kruising van maatschappelijke en indi-viduele determinanten: van micro naar macro en van systeem naar leefwereld. Een krach-tenveld dat te kennen, te monitoren én te beïnvloeden valt.

Kosten

€ 540,- per persoon.
€ 480,- voor leden van de Kring Andragologie en AUV-leden.

Meer informatie

Voor meer informatie, o.a. over betaling, zie het programma in het downloadbare pdf-bestand. Meer vragen? Neem dan contact op via andragologie@uva.nl.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds