Normatieve professionaliteit & moreel beraad in de veranderende verzorgingsstaat

03sep2019 19.00 - 21.00

Evenement

De Kring Andragologie biedt met deze cursus sociale professionals denkgereedschap en vaardigheden om met normatieve / ethische vragen en dilemma’s reflectief beter en praktisch adequater om te kunnen gaan binnen hun praktijken. Vijf bijeenkomsten.

Sociale professionals binnen het sociaal domein, waarvan velen werkzaam zijn in sociale wijkteams, worden in hun werk regelmatig geconfronteerd met vragen en dilemma’s die niet zomaar met ‘technisch-instrumentele’ middelen en ‘evidence-based practice (EBP)’ standaarden, procedures of protocollen professioneel zijn op te lossen. Het gaat hier om morele of ethische vragen die ook aanspraak doen op normatieve en persoonlijke professionaliteit. Deze vragen spelen zowel in het directe uitvoerend werk, als op organisatie- en beleidsniveaus.

Docenten

Met als sprekers drs. Marc Hoijtink, dr. Mariël Kanne en dr. Marcel Spierts. De cursusbegeleiding ligt in handen van: drs. Henk van den Brink (cursusleider & red.),  Kitty Felix en drs. Dick de Korte. 

Kosten

€ 210,- per persoon.
€ 190,- voor leden AUV.

Data en tijden

3 sept inleidend college
10, 17, 24 sept sprekers
1 ok workshop

18.30-19.00 uur: inloop 
19.00-21.00 uur: bijeenkomst

Meer informatie

Voor meer informatie, o.a. over betaling, zie het programma in het downloadbare pdf-bestand. Meer vragen? Neem dan contact op via andragologie@uva.nl.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds