Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Kring Andragologie organiseert een expert meeting rond het thema vrouwenkiesrecht. Het doel van de bijeenkomst is om vanuit diverse invalshoeken formele en informele rechten én de invloed hiervan op de positie van vrouwen te onderzoeken en perspectieven te ontwikkelen voor een maatschappij waaraan iedereen op gelijkwaardige wijze deelneemt.

Detail Summary
Datum 16 oktober 2019
Tijd 18:00 - 21:00
Locatie Roeterseilandcampus - gebouw B/C/D (ingang B/C)
Ruimte Zaal: REC B3.08
auv

In Nederland hebben we sinds het begin van het vrouwenkiesrecht in 1919 veel bereikt, zowel door het formele vrouwenkiesrecht als door feministische bewegingen. Dat heeft doorgewerkt in regelgeving en in de erkenning van de positie van vrouwen. Maar voor veel vrouwen ligt het toch anders en gaat het eerder om de rechten om je eigen leven en omgeving vorm te geven, zowel in de openbare ruimte als in sociale contacten. 

100 jaar vrouwenkiesrecht is het vertrekpunt van waaruit de emancipatiegroep wil onderzoeken hoe formele, informele democratie en emancipatie samenhangen. In de expertmeeting staan de formele rechten in politieke zin centraal, in ondernemingsraden, wijk- en gemeenteraden, schoolbesturen etc., alsmede de feitelijke zeggenschap over eigen leven en leefomgeving, bijvoorbeeld:

  • Hoe maken vrouwen gebruik van hun rechten om op een gelijkwaardige manier deel te nemen aan de samenleving, wat werkt nog steeds belemmerend in maatschappelijke als in persoonlijke zin? Welke mechanismen zitten daar achter? 
  • Hoe spelen culturele verschillen een rol in emancipatieprocessen. Denken we nog teveel in termen van integratie, waarbij je je aanpast aan de dominante cultuur? Of gaat het veel meer over inclusie en het recht van iedereen om volwaardig in de  samenleving te functioneren, met behoud van eigen levensfilosofie en religie? 
  • Wat heeft 100 jaar vrouwenkiesrecht feitelijk opgeleverd? Hoe kunnen we vanuit de sociale veranderkunde door middel van (actie-)onderzoek bijdragen leveren om een meer volwaardige positie in de samenleving van iedereen te bereiken? 

We streven er naar dat de expertmeeting de start vormt van een kennisnetwerk.

Download de flyer

Deelname

Deelname is gratis, aanmelden verplicht

Aanmelden

Roeterseilandcampus - gebouw B/C/D (ingang B/C)

Ruimte Zaal: REC B3.08

Nieuwe Achtergracht 166
1018 WV Amsterdam