Voordrachtsformulier AUV-alumnusprijs

De AUV-alumnusprijs is een aanmoedigingsprijs voor talent dat iets op het maatschappelijke vlak heeft bereikt en anderen weet te inspireren.

-------------------------------------------------------------------------------------

Gegevens voorgedragene


Informatie over het project


Gegevens voordrager


Referentie

Ter onderbouwing van de voordracht dient een professionele referentie bijgevoegd te worden van iemand die het project, de maatschappelijke bijdrage van het project, het draagvlak en de rol van de voorgedragene beoordeelt. De referentiebrief mag apart en per e-mail (auv@uva.nl) worden aangeleverd.


Akkoordverklaring