Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Personalia

Overzicht van prijzen, nieuwe functies en andere ontwikkelingen rond alumni en wetenschappers van de UvA. Voor de personalia maakt de redactie dankbaar gebruik van uiteenlopende bronnen. Uw eigen tips zijn welkom via SPUI@uva.nl.

Editie augustus 2022

Vanessa van Ast e.a.
docent Clinical Psychology, ontvangt een Vidi-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Ook Bert Bakker, hoofddocent Political Communication & Journalism, Mark Boukes, hoofddocent Corporate Communication, Eddie Brummelman, hoofddocent Developmental Psychopathology, Corentin Coulais, hoofddocent Van der Waals-Zeeman Instituut (WZI), Sonja Cox, docent Korteweg-de Vries Instituut, Fenella Fleischmann, hoogleraar Sociologie, Lotte Haverman, onderzoeker Amsterdam Public Health, Janet MacNeil Vroomen, programmaleider Amsterdam Public Health, Edwin van der Pol, onderzoeker Amsterdam UMC, en Vincenzo Sorrentino, onderzoeker Amsterdam UMC, ontvangen een Vidi-subsidie. Zij krijgen ieder 800.000 euro toegekend om een vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep op te zetten.

Roderick Beijersbergen
is benoemd tot bijzonder hoogleraar Functional Genomics aan het Swammerdam Institute for Life Sciences van de Universiteit van Amsterdam (SILS-UvA).

Eduard Bobylev e.a.
promotie Sciences 2022, ontvangt een Rubicon-financiering van NWO en ZonMw. Ook Ines Pastor-Marazuela, onderzoeker Anton Pannekoek Instituut, en Alex Thinius, promotie Geesteswetenschappen 2021, ontvangen een Rubicon-financiering. Het programma Rubicon is bedoeld om jonge, veelbelovende wetenschappers de mogelijkheid te geven internationale onderzoekservaring op te doen. Bobylev gaat 24 maanden onderzoek doen aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in de Verenigde Staten, Marazuela gaat 24 maanden onderzoek doen aan de University of Manchester in het Verenigd Koninkrijk en Thinius gaat 12 maanden onderzoek doen het GenderSci Lab van Harvard University in de Verenigde Staten.

Yvonne Donders
hoogleraar Internationale mensenrechten en culturele diversiteit, is gekozen voor het mensenrechtencomité van de Verenigde Naties. Haar termijn loopt van 2023 tot en met 2026. Donders controleert samen met zeventien andere onafhankelijke deskundigen of landen het VN-verdrag over burgerrechten en politieke rechten naleven.

Merel Geerlings e.a.
Algemene cultuurwetenschappen 2011, wint de F.J. Duparcprijs 2022 voor het zoeken en vinden van archiefstukken en haar studie ‘Records in Context’. Ook Wietse Bakker, Mediastudies 2020, ontvangt de prijs voor zijn onderzoek ‘The case of records as Networked Digital Objects’.

Joyeeta Gupta
Hoogleraar Governance and Inclusive Development, wint de Piers Sellers Prijs voor haar toonaangevende bijdrage aan oplossingsgericht klimaatonderzoek. Haar werk richt zich op de noodzaak om fossiele brandstoffen op een rechtvaardige manier af te bouwen.

Mikhail Hlushchanka e.a.
ontvangt, net als James Pearson en Francesca Zantedeschi, allen onderzoekers, een Marie-Curie Fellowship van de Europese Commissie om onderzoek te komen doen aan de UvA.

Rivke Jaffe
hoogleraar Stadsgeografie aan de UvA, ontvangt een Advanced Grant van de European Research Council (ERC). Met de beurs, die 2,5 miljoen euro bedraagt, gaat zij onderzoek doen naar de rol die dieren spelen bij de totstandkoming van stedelijke ongelijkheid.

Gabriele Klein
is benoemd tot bijzonder hoogleraar Ballet en Dans, op de Hans van Manen-leerstoel, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Torsten Kleinow
is benoemd tot hoogleraar Actuarial and Economic Aspects of Longevity Risk aan de UvA Amsterdam School of Economics (ASE).

Peter van der Krogt
hoofddocent Historische cartografie en conservator bij de Universiteitsblibliotheek, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt deze onderscheiding onder andere voor zijn grote bijdrage bij de ontwikkeling van het vak Historische cartografie in binnen- en buitenland. Eerder dit jaar heeft hij ook de Planciusmedaille ontvangen van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap.

Niels Kuil
Privaatrecht 2020, wint de M.H. Bregsteinprijs voor zijn privaatrechtelijke scriptie ‘The Leveraged Buyout’. Zijn scriptie gaat over de risicoafwenteling op en compensatie voor ongesecureerde schuldeisers.

Joep Lange
hoogleraar infectieziekten, kwam om het leven tijdens de MH17-ramp in 2014. Een brug aan de Amsterdamse Beethovenstraat is vernoemd naar deze internationaal bekende aidsdeskundige.

Sarah de Lange
is benoemd tot hoogleraar op het gebied van Politiek pluralisme aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Marcel Levi
promotie Geneeskunde 1991, hoogleraar Geneeskunde en internist, krijgt een vaste column in maandblad HP/De Tijd.

Stefania Milan
hoogleraar Critical Data Studies, heeft van het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Scienes (NIAS-KNAW) een fellowship beurs ontvangen voor onderzoek naar de vraag hoe burgers zich verzetten tegen de implementatie van gezichtsherkenningstechnologie in de samenleving. Met de beurs kan zij zich gedurende het studiejaar 2022-2023 volledig wijden aan dit onderzoek.

Izanna Mulder
Erfgoedstudies 2019, ontving de 21e Prix de Paris uit handen van de Franse ambassadeur in Nederland, M. Luis Vassy. Laureaat Mulder is kunsthistoricus. Ze is gespecialiseerd in de prentkunst en in het bijzonder geïnteresseerd in de invloed die de Parijse vader en zoon Auguste en Eugène Delâtre hebben gehad op de ontwikkeling van de prentkust. Ze zal dan ook verder onderzoek doen naar hun werk en dat van hun tijdgenoten tijdens haar verblijft in Parijs.

Samaya Nissanke
hoofddocent Gravitational Wave Astrophysics and Multi-Messenger Astronomy, wordt Jacques Solvay International Chair in Physics in 2024.

Brenda Penninx
is met ingang van 1 september de nieuwe vicepresident van de KNAW. Zij combineert dit met haar functie als hoogleraar Psychiatrische epidemiologie aan Amsterdam UMC. Ze volgt Marileen Dogteron op, die per 1 juni is begonnen als president van de KNAW.

Mattijs van de Port
Culturele antropologie en niet-westerse sociologie 1989, hoofddocent Globalising Culture and the Quest for Belonging, won meerdere prijzen op antropologische filmfestivals voor zijn essayistische film The Body Won’t Close.

Daan Rademaekers
student Future Planet Studies, is door het College van Bestuur benoemd tot studentassessor van de Universiteit van Amsterdam. Rademaekers volgt daarmee vanaf 1 september Dikran Kassabian op voor een periode van een jaar.

Lucienne Reichardt
promotie Geneeskunde 2019, is per 1 augustus manager vrouwenvoetbal bij de KNVB. Ze ontwikkelt hier het meisjes- en vrouwenvoetbal in zowel de breedte- als topsport.

Peter Schoenmakers
emeritus hoogleraar Analytische chemie, is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij ontving de onderscheiding tijdens zijn afscheidscollege voor zijn uitzonderlijke verdiensten op het gebied van analytische chemie.

Jessica Taylor Piotrowski
is benoemd tot hoogleraar Communicatie in de digitale samenleving aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Peter-Paul Verbeek
wordt de nieuwe rector magnificus van de UvA. De benoeming is voor een periode van vier jaar en gaat in op 1 oktober 2022. Hij volgt de voormalige rector Karen Maex op die in juli is vertrokken.

Guido de Wilde e.a.
manager Global Student Experience & Engagement bij Studenten Services, ontving net als Peter Sloot, hoogleraar Complexe adaptieve systemen aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Annelies Dijkstra, afdelingshoofd van het Bureau van de Rector, Hotze Mulder, oud-stafmedewerker Academische zaken aan de Faculteit der Geesteswetenschappen, en Peter Vonk, huisarts en directeur Bureau Studentenartsen, de UvA Erepenning. Deze mochten zij in ontvangst nemen voor hun buitengewone inzet en verdiensten voor de universiteit.

Bert Zwiep
is de nieuwe directeur Facility Services voor HvA en UvA. Hij vervulde de functie eerder op waarnemende basis, na het vertrek van Harold Swartjes per 1 mei 2022.