Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De kosten en baten van privacy

Alumni Talks

In de serie Alumni Talks, de interdisciplinaire programmareeks van de AUV, organiseerden de alumnikringen Oudemanhuispoort (Rechtsgeleerdheid) en Amsterdamse Economen op maandag 25 juni een bijeenkomst over de ‘De kosten en baten van privacy’.

Alumni Talks Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Tijdens de Alumni Talks over privacy zijn drie deskundigen met elkaar en het publiek in gesprek gegaan over de noodzaak van de bescherming van persoonsgegevens en de kosten die dit met zich meebrengt. Aleid Wolfsen (voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens), D66-kamerlid Kees Verhoeven (D66) en Bart Schermer (Chief Knowledge Officer van Considerati) waren het met elkaar eens dat privacy als burgerrecht onbetaalbaar is. Over de overige kosten verschilden de meningen echter. Daarnaast is gesproken over de toekomst van privacy? Bestaat privacy over 25 jaar nog?

 

Het verzamelen van gegevens die zijn te herleiden tot personen, zoals medische en financiële gegevens en gegevens over zoekgedrag op internet, is sinds de AVG onderhevig aan strenge regels. En de burger heeft verregaande rechten verkregen rond het inzicht in en het opslaan of bewaren van zijn gegevens.

AP-voorzitter Aleid Wolfsen nam het voortouw, en wilde het juist niet over de kosten hebben. Hij hield een gloedvol pleidooi voor het beschermen van persoonsgegevens, en noemde privacy een der basis grondrechten van de mens. Kees Verhoeven ging hier gedeeltelijk in mee, maar zag de kostenkant en de registratielast als een niet te onderschatten aspect van de privacybescherming. Bart Schermer putte uit zijn consultancyervaring bij zeer grote bedrijven, en de grote belangstelling die zij hebben voor data van hun klanten, maar ook voor de beveiliging er van.

In de levendige discussie liet moderator Serge Wallgh de verschillende invalshoeken van privacy, databescherming en cyberveiligheid professioneel aan de orde komen. Wolfsen gaf nog aan dat de AP de AVG na twee jaar van voorbereiding nu echt gaat handhaven, zonder dat er een heksenjacht op goedwillende ondernemers wordt gestart. Hij was positief gestemd over de Europese werking van de AVG, en voorzag dat ook de andere Europese landen gelijkelijk gaan optreden tegen privacyschending.

Of het MKB nu inderdaad een half miljard euro kwijt is aan de invoering van de AVG, en het totale bedrijfsleven anderhalf miljard, zoals een medewerker van werkgeversorganisatie VNO-NCW onlangs becijferde, werd deze avond niet bevestigd. Wel bleek dat het aanwezige publiek zeer geïnteresseerd was in het onderwerp privacy en daarom ook actief aan de discussie deel nam.  

Na een levendig vraaggesprek werd de bijeenkomst afgesloten met een borrel.