Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Alumni Talks

Serie met interdisciplinaire bijeenkomsten

Alumni Talks is de AUV-serie waarin meerdere kringen samenwerken om een actueel thema vanuit verschillende invalshoeken en disciplines te benaderen.

De interdisciplinaire kringactiviteiten vinden gedurende het jaar plaats. De vorm varieert, van lezing tot debat en rondleidingen tot filmavond. Of een combinatie ervan. De bijeenkomsten worden georganiseerd door enkele samenwerkende kringen en staan open voor alle AUV-leden, dus niet alleen leden van de betreffende kringen.

De interdisciplinaire reeks staat los van de activiteiten die de kringen gedurende het jaar voor vakgenoten organiseren.

Meest recente Alumni Talks: Fire & Retire

Op 5 april 2022 organiseerden de kring van Amsterdamse Economen, de kring IANA, de kring Wijsbegeerte en de kring Religiestudies in de Waalse Kerk een Alumni Talks over de beweging FIRE: Financially Independent, Retire Early.

Het streven is om door zuinig te leven, slim te sparen en nog slimmer te beleggen, vervroegd met pensioen te kunnen. De methode is zo populair geworden dat er inmiddels duizenden Nederlanders mee aan de slag zijn gegaan. Aan de hand van een drie stellingen wisselen de aanwezigen van gedachten over de zin en onzin van werken. Werk je omdat je gelooft in wat je doet of omdat je wel moet?

Alumni Talks - Fire & Retire

Eerdere edities Alumni Talks

De kunstmarkt Toen & Nu (november 2021)

De kringen Cultuur, Amsterdamse Economen en Kunstgeschiedenis organiseerden een Alumni Talks over de kunstwereld in de Amstelkerk. In hoogstaande galeries en veilingen gaan gigantische bedragen rond, terwijl aan de onderkant van de markt jonge ondernemingen en kunstenaars met moeite het hoofd boven water houden. Toch hebben de grote en kleine spelers elkaar nodig om de markt in stand te houden.

De Mentale Teststraat (maart 2021) 

De kringen Religiestudies en Wijsbegeerte organiseerden met ondersteuning van de kringen Kunstgeschiedenis, UvA-senioren en de Kring van Amsterdamse Economen (KAE) een ommegang door de Waalse Kerk. De zintuigen van alumni werden aangesproken door een weelde aan bloemen, kunst en live muziek. Solisten voerden korte stukken uit met als thema één van de basisemoties: vreugde, verdriet, woede, angst, afschuw en verbazing.

De Psyche en de stad (december 2020)

Angst, depressie en verslaving komen relatief vaak voor in de stad. Hoe komt dit? Deze vraag vormt het uitgangspunt van het onderzoek van het Centrum Urban Mental Health van de UvA. De Amsterdamse Universiteits-Vereniging organiseerde een avond over dit thema vanuit De Balie.

Several Sides of Selfies (maart 2020)

De film Several Sides of Selfies over de fenomenen zelfportret en selfie is een coproductie van de kringen Mediastudies en Kunstgeschiedenis.

Privacy (juni 2018)

Georganiseerd door de Kring Oudemanhuispoort (Rechtsgeleerdheid) en de Kring van Amsterdamse Economen.

All about Her (April 2018)

Georganiseerd door alumnikringen Mediastudies, Psychobiologie en Brain and Cognitive Sciences. 

De rol van wetenschap bij maatschappelijke transities (februari 2018)

Georganiseerd door alumnikringen Andragologie en Economie.

Segregatie door de eeuwen heen (november 2017)

Georganiseerd door Kringen Geografie en Planologie, Politicologie en Geschiedenis.

Opnieuw beginnen in Amsterdam (juni 2017)

Woensdag 20 juni 2017. Georganiseerd door Kring Europese studies en AMC alumnipunt.