Sanne Verlinden

'De diversiteit van de opleiding was een van de punten waarop ik mijn studie selecteerde'

Sanne Verlinden

Bachelor Europese studies (2006)
Master European Integration and EU Global Relations (2007) 

Lid van Kring Europese studies

Werkt bij EP-Nuffic 

Hoe kijk je terug op je studietijd?

In eerste instantie wilde ik rechten studeren aan de Universiteit Maastricht. De opleiding viel echter tegen, waardoor ik koos voor de nummer twee op mijn studiekeuzelijstje: Europese Studies, de inrichting van deze opleiding heeft me naar Amsterdam gertrokken.

Tijdens mijn studietijd heb ik in verschillende studentenhuizen gewoond. Ik begon in Amstelveen op Uilenstede, om vrij snel te verhuizen richting de Stadionpleinbuurt. Het langst heb ik gewoond in de Watergraafsmeer, met vier huisgenoten. Eerst op de Linnaeuskade op een kamertje van nog geen 12m2, vervolgens iets ruimer aan de Linnaeushof. Van hieruit kon ik me vol in het studentenleven storten.

Ik ging altijd met veel plezier naar de colleges van Joep Leerssen en Menno Spiering. Dit had ongetwijfeld zowel met de inhoud (de culturele en literaire thema’s) als de sprekers te maken. Beiden herinner ik met als boeiende vertellers.

Wat heb je sinds je afstuderen gedaan?

Sanne Verlinden

Na het afronden van mijn master ben ik terecht gekomen bij de Faculteit Geesteswetenschappen waar ik werkte als bestuurssecretaresse, admissions officer en coördinator contractonderwijs. Vastigheid kon de UvA me helaas niet bieden.

Ik ben naar Tilburg verhuisd en niet lang daarna startte ik een MA Journalistiek in Antwerpen. Als forenzende student had ik een beperkte binding tot de stad en het opleidingsinstituut. Ik kwam bewust kennis halen, maar heb me niet vol in het Vlaamse studentenleven gestort.

Inmiddels werk ik alweer dik twee jaar bij EP-Nuffic, het expertise- en dienstencentrum voor internationalisering van onderwijs. Bij deze stichting begon ik als redacteur en communicatiemedewerker. Momenteel houd ik me bezig met de begeleiding van een netwerk voor stagecoördinatoren in het Hoger Onderwijs en de promotie van het Nederlandse onderwijs op internationale beurzen.

Heb je in je werk profijt van je opleiding, en in welke zin?

Europese studies is een brede opleiding, te breed heb ik soms wel eens gedacht toen ik bij een sollicitatie wel eens het deksel op mijn neus kreeg. Toch heeft juist dat aspect ervoor gezorgd dat ik me gedurende die vijf jaar nooit heb verveeld. De diversiteit was zelfs een van de punten waarop ik mijn studie selecteerde!

Omdat ik inmiddels werkzaam ben in de internationalisering ben ik geneigd vooral te kijken naar de talenkennis die ik opdeed tijdens mijn studie, maar ook mijn uitwisseling naar Brighton en de kans die ik kreeg om tijdens mijn afstuderen een zomer naar Kosovo te gaan blijven me sterk bij. Daarbij was mijn studietijd voor mij een periode om uit te zoeken wat bij me paste, waar ik enthousiast van werd. Doordat je bij ES grotendeels je eigen programma kunt samenstellen leende de opleiding zich prima voor studenten als ik die nog zoekende waren.

Wat is voor jou de meerwaarde van een alumnikring op jouw vakgebied? 

Ik ben lid geworden om in contact te blijven met oud-studiegenoten en een plek te hebben waar ik mensen met dezelfde opleidingsachtergrond kan ontmoeten. Ik hoop te kunnen leren van de carrièrepaden van anderen en zo op interessante ideeën te komen voor mijn eigen keuzes en opties op dit gebied. 

In de rubriek 'Leden aan 't woord' vertellen kringbestuurders en leden over hun studie aan de Universiteit van Amsterdam en hun banen. Ook geven ze hun visie op het belang van een alumnivereniging.

Wil je ook je verhaal delen? Stuur dan een e-mail naar auv@uva.nl.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

1 december 2016