Berno Bucker

'Het mooiste van deze ontdekkingstocht binnen de wetenschappelijke wereld vind ik dat veel docenten uit mijn opleiding op dit moment de collega’s zijn die ik op congressen tegenkom en met wie ik nu kan sparren over mijn eigen onderzoek.'

Berno Bucker

Bachelor Psychobiologie 2010

Master Brain and Cognitive Sciences 2013

Bestuurslid van Alumni Network Brain and Cognitive Sciences

Hoe kijk je terug op je studietijd? Wie was je favoriete docent en waarom?

Ik houd van interactie met de docent, vragen stellen, discussiëren en napraten na college. Hier kwam het eerste jaar van mijn bachelor Psychobiologie niet veel van aangezien ik de meeste docenten moest delen met meer dan honderd, tweehonderd of soms wel driehonderd medestudenten van Psychobiologie, Biologie en Biomedische wetenschappen. Het tweede jaar kon ik alvast warm draaien voor meer interactie met docenten aangezien de meeste vakken alleen binnen het curriculum van Psychobiologie vielen en wij destijds met ongeveer zestig studenten waren. Toen ik in het derde studiejaar een op onderzoek gerichte Neuroscience track kon kiezen, kon voor mij de pret beginnen. Veel colleges en werkgroepen werden gegeven aan groepen van minder dan dertig studenten en er was veel tijd en ruimte voor eigen input en discussie.

De colleges van Ilja Sligte heb ik met veel plezier gevold door zijn kundigheid en enthousiasme als zowel onderzoeker en docent. Daarnaast hebben de colleges Neuro-economie van Andries van der Leij een speciale plek in mijn herinnering, omdat ik achteraf denk dat de ambitie om een wetenschappelijke carrière na te streven hier ontstaan is. Een interessant interdisciplinair vak, met breed georiënteerde gastsprekers die open stonden voor vragen van leergierige onbevangen studenten. Een vak dat voor een groot deel heeft bijgedragen aan mijn keuze voor de master Brain and Cognitive Sciences, en mij indirect gebracht heeft op de plek waar ik nu ben. 

Wat heb je sinds je afstuderen gedaan en voor werk/baan heb je nu?

Dankzij de leuke interactie met Andries van der Leij tijdens mijn bachelor kon ik later een geweldige stage bij hem en Steven Scholte lopen toen ik mijn master Brain and Cognitive Sciences deed. Hierdoor ben ik daarna met veel plezier MRI scan-assistent geworden bij het Spinoza Centrum Amsterdam en heb ik veel contacten kunnen leggen binnen de wetenschappelijke wereld. Na twee en half jaar samen gewerkt te hebben, heeft Steven Scholte op zijn beurt mij doen vernemen van de PhD-positie bij Jan Theeuwes op de Vrije Universiteit Amsterdam, waar ik momenteel met veel plezier werkzaam ben. Het mooiste van deze ontdekkingstocht binnen de wetenschappelijke wereld vind ik dat de bovengenoemden en nog veel meer docenten uit zowel mijn bachelor- als masteropleiding op dit moment de collega’s zijn die ik op congressen tegenkom en met wie ik nu kan sparren over mijn eigen onderzoek.

Je bent sinds 2015 actief als voorzitter van het Alumni Network Brain and Cognitive Sciences. Hoe ben je als vrijwilliger actief geworden bij de Amsterdamse Universiteits-Vereniging? 

De studenten en docenten binnen de opleiding Brain and Cognitive Sciences vormen een hechte groep. Vandaar dat ik bij mijn afstuderen heb aangegeven graag betrokken te willen blijven bij de master. Na mentor geweest te zijn en een aantal maal op voorlichtingsdagen gesproken te hebben voelde ik mij dan ook zeer vereerd toen ik vanuit de opleiding gevraagd werd deel uit te maken van het bestuur dat de alumnikring mocht oprichten. Met veel plezier en vol trots stond ik op 7 november 2015 op het podium tijdens het officiële oprichtingsmoment van het Alumni Network Brain and Cognitive Sciences. 

Bestuur Brain and Cognition

Bestuur Alumni Network Brain and Cognitive Sciences

Wat is voor jou de meerwaarde van een alumnikring op jouw vakgebied? Welke toekomstplannen heeft het Alumni Network Brain and Cognitive Sciences?

Brain and Cognitive Sciences is een relatief jonge en kleine master met een alumnibestand van ongeveer vijfhonderd mensen. Door de internationale en interdisciplinaire allure van de master zijn deze alumni over de hele wereld verspreid en werkzaam in uiteenlopende vakgebieden. Volgens ons motto ‘Wire Together’ is ons hoofddoel om een groot deel van deze groep minimaal één keer per jaar samen te laten komen. Daarnaast willen we de interactie tussen huidige studenten en alumni faciliteren om zo samen te bouwen aan de toekomst van de master opleiding en het alumninetwerk.

Heb je nog een speciale boodschap voor AUV-leden?

Ik heb tijdens mijn opleiding erg veel plezier gehad van interdisciplinair onderzoek en de verassende invalshoeken die aangrenzende vakgebieden op dezelfde materie kunnen hebben. Vandaar dat ik graag de samenwerking met andere alumnikringen aan zou gaan in het organiseren van toekomstige symposia: Wire Together!

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

1 december 2016