Anne Maren Kruse

'Je houdt naast een diploma, ook een bepaald gevoel voor humor over aan je studie'

Anne Maren Kruse (foto Jurgen Koopmanschap)

Foto Jurgen Koopmanschap

Bachelor Algemene taalwetenschap (2009)
Research Master Brain and Cognitive Sciences (2011)

Bestuurslid van Kring Taalwetenschap 

Werkt bij TNO 

 

Hoe kijk je terug op je studietijd? 

In mijn studietijd leek alles mogelijk. Ik had de tijd en de vrijheid om op woensdagen naar het gratis lunchpauzeconcert in het Concertgebouw te gaan. Ik heb djembé leren spelen, zangles genomen en een cursus wandklimmen gedaan. Ik heb vanaf mijn eerste jaar in verschillende besturen gezeten: van de studievereniging en van commissies. Ook ben ik actief geweest voor de stichting Students for Children. Deze organisatie zet zich in voor beter en toegankelijker onderwijs in ontwikkelingslanden. 

Aan het einde van mijn studietijd had ik een bijbaantje bij een soort touroperator op de Wallen, waar vrijgezellenfeestjes, bedrijfsuitjes en familiefeestjes door oud-dienders van de Warmoesstraat of verschoten hippies door de smalle steegjes werden geloodst. Zo leerde ik kleine stukjes van Amsterdam tot in detail kennen. Het beeld dat ik koesterde van Amsterdam, bleek helemaal te kloppen. 

En natuurlijk was het ook een tijd van hard studeren, veel papers schrijven en flink doorwerken. Naarmate het afstuderen dichterbij kwam, werd het feit dat alles mogelijk was steeds lastiger, want ik had absoluut geen idee wat ik na mijn studie wilde doen. Om op tijd af te studeren heb ik in één maand mijn masterscriptie geschreven. 

Wie was je favoriete docent en waarom?

De colleges Fonetische Transcriptie van Paul Boersma zijn echte klassiekers in mijn bachelorstudie Algemene taalwetenschap. In dit vak leerden wij het International Phonetic Alphabet te lezen, schrijven en te spreken. Tijdens tentamens maakte de docent de vreemdste geluiden die wij moesten transcriberen. Andersom moest je bij het mondeling de tekens die hij aanwees uitspreken. Sommige klanken zijn een behoorlijke uitdaging, zeker als er iemand in je keel staat te gluren. 

Wat heb je sinds je afstuderen gedaan? 

Na het behalen van mijn masterdiploma heb meegedaan aan de Nationale DenkTank. Deze stichting slaat een brug tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap door ieder jaar een groep studenten, recentelijk afgestudeerden en promovendi hun tanden in een maatschappelijk probleem te laten zetten. Vier maanden lang heb ik me samen met eenentwintig andere enthousiastelingen bezig gehouden met het werken van de toekomst en arbeidsmarkt gerelateerde problematiek. 

Na de Nationale DenkTank heb ik kort als secretaresse gewerkt bij Engelse Taalkunde aan de UvA, totdat ik kon beginnen als trainee bij TNO. Het traineeship bij TNO houdt in dat je drie periodes van acht maanden op een afdeling werkt. Ik heb onderzoek gedaan naar de oorzaken van stress bij militairen, gelobbyd in de Tweede Kamer en me beziggehouden met de marketing van optisch onderzoek. Inmiddels heb ik het traineeship afgerond en ben ik projectmanager bij een afdeling die technische ondersteuning biedt aan Defensie.  

Heb je in je werk profijt van je opleiding?

Mijn researchmaster bood de link naar de eerste afdeling waar ik aan de slag kon bij TNO: een afdeling die onderzoek doet naar menselijke prestatie in extreme omstandigheden. Zonder mijn opleiding als (neuro)cognitief wetenschapper was ik daar niet binnengekomen.  Op inhoudelijk gebied doe ik niks meer met mijn opleiding, maar ik kan altijd terugvallen op de academische vaardigheden die ik tijdens mijn opleiding heb geleerd: snel nieuwe onderwerpen eigen maken, een goede argumentatiestructuur opzetten, hoofd- en bijzaken scheiden.  

Hoe ben je actief geworden bij de kring Taalwetenschap? 

Ik raakte tijdens een lezing aan de praat met een professor waarvan ik nog college heb gehad. Zij vertelde dat ze bezig was om de alumnikring Taalwetenschap op te richten, wat gepaard zou gaan met een groot feest. Ik bood aan wat mensen uit mijn jaar te enthousiasmeren en rolde zo het bestuur in.  Tijdens vergaderingen van het bestuur moet ik soms grinniken als we weer eens blijven hangen bij de etymologie van een woord of als iedereen zich massaal over een interessante verspreking buigt. Je houdt kennelijk niet alleen een diploma, maar ook een bepaald gevoel voor humor over aan je studie. Die humor mis ik wel eens in mijn huidige baan. 

Wat is voor jou de meerwaarde van een alumnikring op jouw vakgebied? 

Ik zie de meerwaarde van een alumnikring in het samenkomen van theorie en praktijk. De universiteit produceert fundamentele kennis en alumni zwermen uit om deze kennis toe te passen in hun dagelijkse bezigheden. Het optimaal versterken van deze banden zorgt dat alumni toegang hebben tot de meest recente kennis en studenten de meerwaarde van hun studie weerspiegeld zien in de praktische toepassing. Kring Taalwetenschap organiseert activiteiten voor alumni én studenten om zo ons steentje bij te dragen aan de brug tussen theorie en praktijk.  

In de rubriek 'Leden aan 't woord' vertellen kringbestuurders en leden over hun studie aan de Universiteit van Amsterdam en hun banen. Ook geven ze hun visie op het belang van een alumnivereniging.

Wil je ook je verhaal delen? Stuur dan een e-mail naar auv@uva.nl.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

1 december 2016