Kring Publieksgeschiedenis

De Alumnikring Publieksgeschiedenis is opgericht voor alumni en studenten van het mastertraject Publieksgeschiedenis om kennis en ervaringen met elkaar te (blijven) delen tijdens en na de studie.

Activiteiten 

Kring Publieksgeschiedenis houdt zijn leden niet alleen op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied, maar biedt hun ook de mogelijkheid om opgedane ervaringen en kennis uit de praktijk met elkaar delen. Daarbij worden ook de huidige studenten Publieksgeschiedenis betrokken. De kring wil studenten en alumni helpen bij de eerste stappen in hun carrière en bijdragen aan het netwerk van professionals.

Ten minste drie keer per jaar vindt een bijeenkomst plaats: de ene keer met een wetenschappelijk en inhoudelijk karakter, de andere keer binnen een meer informele setting. Na afloop van elk evenement is er gelegenheid om te netwerken tijdens een afsluitende borrel.

Bestuur

Tessel Dekker voorzitter
Lucia Hoenselaars secretaris
Jasmijn van Houten secretaris
Valerie Veenvliet penningmeester
Eva Flipse student-lid
Paul Knevel docent-lid
Bestuur Kring Publieksgeschiedenis

V.l.n.r.: Lucia Hoenselaars, Tessel Dekker, Paul Knevel, Jasmijn van Houten, Valerie Veenvliet en Eva Flipse.

Agenda

De agenda wordt gepubliceerd via de Facebookpagina.

Contact

Het bestuur is bereikbaar via e-mail

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

29 november 2018