Kring Mediastudies

De Kring Mediastudies is de vereniging van alumni van de opleidingen Mediastudies. De alumnikring Mediastudies wil de contacten tussen de leden onderling en tussen de leden en de opleiding bevorderen en onderhouden.

De kring houdt haar leden op de hoogte van de ontwikkelingen in het vakgebied en biedt diverse activiteiten aan. Daarnaast richt de kring zich op het bij een breder publiek bekendmaken van activiteiten die vanuit het de opleidingen Mediastudies aan de UvA worden georganiseerd en waar alumni Mediastudies welkom zijn. De kring organiseert diverse activiteiten rond actuele thema’s, zoals lezingen, debatten, workshops en netwerkborrels. 

Geschiedenis

De kring is opgericht naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de opleidingen Mediastudies aan de UvA in 2016.

Bestuur

Drs. Marnix van Wijk voorzitter
Drs. Marit Ligthart penningmeester
Drs. Anna Pedroli secretaris
Drs. Judith Tromp  
Drs. Eelke Hermens  
Drs. Daisy van der Zande  
Julia Wegman studentlid vanuit Offscreen

Contact

Het bestuur is bereikbaar via e-mail: mediastudies-auv@uva.nl.

Volg de actualiteit in ons boeiende vakgebied met onderstaande link:

mediastudies.nl

Agenda

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

27 september 2019