Kring NT2

Kring Nederlands als tweede taal

De Kring Nederlands als tweede taal richt zich op alumni en studenten van de duale master Nederlands als tweede taal. De kring wil haar leden op de hoogte houden van ontwikkelingen in het en de mogelijkheid bieden om te netwerken en contact te houden met oud-studiegenoten en de opleiding.

Achtergrond

Tot de jaren zestig was de Nederlandse samenleving - met uitzondering van Friesland - vrijwel volledig Nederlandstalig. De laatste decennia zijn binnen onze landsgrenzen grote groepen mensen komen wonen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. Om goed te kunnen functioneren is het nodig dat zij het Nederlands als tweede taal goed leren beheersen. Min of meer gelijk met de maatschappelijke ontwikkelingen is het vak Nederlands als tweede taal en meertaligheid (NT2) ontstaan.

Om het onderwijs in NT2 te verbeteren, is veel kennis nodig. Academisch geschoolden op dit gebied kunnen een belangrijke bijdrage hieraan leveren, bijvoorbeeld door de begeleiding en training van docenten NT2, advies aan diverse instellingen die NT2-onderwijs verzorgen, ontwikkeling van NT2-leermiddelen en onderzoek naar de onderwijspraktijk. Nederlands als tweede taal is een duaal programma: een academische voorbereiding op een specifiek beroep. Duale programma's duren anderhalf jaar; de praktijkperiode van een half jaar is een belangrijk onderdeel van het curriculum.

Activiteiten

We organiseren twee keer per jaar een themabijeenkomst met interessante sprekers, een borrel en een etentje na afloop, en we hebben een Facebookpagina waarop we nieuwe ontwikkelingen signaleren en bespreken.

Bestuur

NT2 kringbestuur

Het bestuur van de Kring NT2. Susan Rosink, Alois Ruitenbeek, Meike Korpershoek en Folkert Kuiken (vlnr). Sible Andringa was helaas verhinderd.

prof. dr. Folkert Kuiken voorzitter
Alois Ruitenbeek penningmeester
Meike Korpershoek secretaris
dr. Sible Andrina docentlid
Susan Rosink studentlid

Contact

Voor suggesties voor onze bijeenkomsten, voor opmerkingen over onze bijeenkomsten en voor allerlei andere zaken, kunt u met ons contact opnemen via e-mail

Agenda

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

25 juli 2017