Kring Natuurkunde

De alumnikring Natuurkunde is er voor alumni die de bacheloropleiding Natuur- en sterrenkunde of de masteropleiding Physics (of een van de voorgangers) hebben gevolgd.

De alumnikring Natuurkunde wil de contacten tussen de leden onderling en tussen de leden en de opleidingen bevorderen en onderhouden. Naast alumni zijn ook voormalig natuurkundig medewerkers (promovendi, postdocs, stafleden) van het Institute of Physics van de UvA (of één van de talrijke voorgangers) van harte welkom.

Activiteiten 

De kring houdt haar leden op de hoogte van de ontwikkelingen in het vakgebied en plant gevarieerde activiteiten zoals lezingen en netwerkbijeenkomsten. Heb je een idee voor een lezing of bijeenkomst dan kun je dit bij het bestuur (in oprichting) melden

Geschiedenis

De alumnikring is opgericht tijdens de AUV-dag op 7 november 2015. De openingsspreker bij de oprichting was Erik Verlinde met de inspirerende lezing 'Emergente zwaartekracht en donkere materie'. In deze lezing liet Verlinde zien welke omwenteling plaatsvindt in de theoretische natuurkunde, die zich bezighoudt met de oorsprong van zwaartekracht, ruimte en tijd.

Bestuur

Joost van Mameren voorzitter
Ben van Linden van den Heuvell secretaris
Willem Mattens  
Peter Stops  

Contact

Het bestuur is bereikbaar via  e-mail.  

Mis je nog iets? Laat het  ons weten.

Agenda

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

5 februari 2019