Kring Geografie en Planologie

De Alumnikring Geografie en Planologie heeft als doel het uitwisselen van kennis en ervaring tussen alumni, de opleiding en studenten van de opleiding Geografie en Planologie.

Alumnikring Geografie en Planologie wil de contacten tussen de leden onderling en tussen de leden en de opleidingen bevorderen en onderhouden. De kring houdt haar leden op de hoogte van de ontwikkelingen in het vakgebied en biedt diverse activiteiten aan.

Activiteiten 

Jaarlijks organiseert de Kring bijeenkomsten zoals workshops, lezingen en netwerkseminars. De kring zal je op de hoogte houden van interessante lezingen, het contact met oud-medestudenten nieuw leven inblazen en je tweejaarlijks trakteren op diepgaand inzicht in de recente ontwikkelingen via ons incrowd symposium. We zijn constant in ontwikkeling en bieden graag iets aan waar alumni behoefte aan hebben.  Laat van je horen en mail ons met ideeën, klachten en wensen. Ook je gedachten over wat de functie van een alumnivereniging kan/moet zijn horen we graag.

Bestuur

Naam

Functie

Dorrit Gruijters  Voorzitter
Sannah Nagelkerken Secretaris
Luc Keller Penningmeester
Lotte Bloemendaal  
Bas Hissink Muller  
Stan Majoor  
Piet Rennooy   
Jeroen Slot  

Leden

De kring heeft ruim 100 actieve leden afkomstige uit vrijwel alle jaargangen. De meer dan 3000 oud studenten van wie we een emailadres hebben benaderen we 2x per jaar om de bijeenkomst bij te wonen en lid te worden. Maar dat kan ook nu al! Dan weet je zeker dan je aan de activiteiten kan deelnemen. 

Contact

Neem voor informatie over de Kring Geografie en Planologie en haar activiteiten contact op met de voorzitter of via  geografie-planologie-auv@uva.nl.

De Linkedin groep van oud studenten Sociale Geografie, Planologie & Internationale Ontwikkelingsstudies wordt beheerd door Reyna Veldhuis van de UvA. Wordt lid van de groep:  

UvA Alumni Sociale geografie, Planologie, en Internationale ontwikkelingsstudies 

Volg de actualiteit in ons boeiende vakgebied via de studievereniging Sarphati. Sarphati is de studievereniging voor studenten Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Mis je nog iets? Laat het  ons weten. 

Sponsoring

Als je de kring financieel wilt steunen als bedrijf dan waarderen we dat zeer! Extra fondsen worden gebruikt voor organisatie van evenementen waar we de naam van de sponsor bij zullen vermelden. 

Agenda

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

5 februari 2019