Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Expo Floriade 2022 in Almere

Door Walter Kanning

Op deze pagina:

Expo Floriade 2022 in Almere.

30 oktober 2018

De heer Remco Schnieders is vanaf 2016 interim directeur vanuit de gemeente Almere van de Floriade Almere 2022 bv. Hij verving de aangekondigde heer van der Burg die president commissaris was geworden bij Floriade Almere 2022 bv. 

Remco Schnieders

Almere is een stad waarin de kwaliteit van wonen door de inwoners als hoog wordt ervaren. De stad is een ´slaapstad´, het merendeel van het inkomen van de mensen wordt rondom Amsterdam verdiend. Almere is een gezond groeiende stad met ruim 207.000 inwoners. Bij de Floriade worden 2 miljoen bezoekers verwacht van wie de helft uit het buitenland. De bereikbaarheid van Almere wordt verbeterd door de uitbreiding van de A6. 

De floriade van 2022 in Almere zal vergeleken met de vorige Floriades op verscheidene punten bijzonder zijn. 

  1. De locatie is op een natuurgebied, een arboretum, op een schiereiland midden in de stad.
  2. De aandacht verplaatst zich van uitsluitend tuinbouwtentoonstelling naar een evenement over de groene stad. 
  3. Het thema duurzaamheid (circulair denken) speelt daarbij een belangrijke rol.
  4. Duurzame voedselvraagstukken zullen de aandacht vragen. De Flevopolder is een belangrijke voedselproducent.

De groene leefbare stad is bij deze Floriade een belangrijk thema. Het is de bedoeling dat het Floriadeterrein een woonwijk wordt. Alle gebouwen moeten daarin passen, later gebruikt kunnen worden en verhuurbaar zijn. Er komen geen gebouwen na afloop van de Floriade leeg te staan. Hiertoe is de gemeente Almere een samenwerking aangegaan met Amvest. Amvest kwam als beste uit een Europese aanbesteding met onderhandeling. Amvest zal een bamboegebouw en een notenpaviljoen ontwikkelen. De gevels van de gebouwen moeten zijn gemaakt vanuit een energieopwekkingsperspectief. 

5% van de inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt moeten worden betrokken bij fysieke investeringen. Hierbij is ook Randstad betrokken. De gemeente Almere werkt met een groot aantal partners samen: Universiteit Wageningen, TU-Delft, tuinbouwraad en de Rijksoverheid.

In de kosten/batenanalyse gaat men uit van 100 mln. aan kosten, waarbij  de gemeente voor subsidiëring onmisbaar is. Na de Floriade heeft het gebied zelf als woonwijk een verdienpotentieel.  

Tijdens de discussie werd onder meer gewezen op de afhankelijkheid van één partner zoals Amvest en kwam de vraag aan de orde of de gemeente Almere de prioriteiten niet anders zou moeten stellen, denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen.