Kring van Amsterdamse Economen

De Kring van Amsterdamse Economen (KAE) is de vereniging van alumni van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.

De kring biedt een breed georiënteerd netwerk met leden die werkzaam zijn op verschillende posities en terreinen, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Dit netwerk is interessant voor elke econoom: door de grote diversiteit in het ledenbestand kunnen de leden gemakkelijk in contact komen met personen in de verschillende fasen van hun loopbaan en uit allerlei bedrijven en organisaties.

De KAE is opgericht in 1929 en is een zelfstandige vereniging binnen de AUV. Leden van de KAE zijn ook lid van de AUV.

Activiteiten

De KAE heeft als doel het bevorderen en onderhouden van contacten tussen de leden onderling en tussen de leden en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Ook wil de kring haar leden op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de economische wetenschap alsmede in beleid en strategie van bedrijfsleven en overheden. Om deze doelstellingen te bereiken organiseert de kring onder meer lezingen, debatten, excursies, studiereizen en borrels. 

Verslagen van bijeenkomsten

H.K. Nieuwenhuis-scriptieprijs

De Kring van Amsterdamse Economen reikt jaarlijks de H.K. Nieuwenhuisprijs uit aan een schrijver van een economische of bedrijfskundige scriptie van uitmuntende kwaliteit. Scripties worden beoordeeld op academische kwaliteit, originaliteit, leesbaarheid en sociale relevantie. 
Meer informatie over de prijs en zijn winnaars staat op de pagina van het Amsterdams Universiteitsfonds

Ambassadeurs gezocht

Ontmoet je weleens oud studiegenoten? En heb je het dan weleens over de KAE? Het zou geweldig zijn als je als ambassadeur meewerkt om ons ledenbestand uit te breiden. Meer leden betekenen immers meer activiteiten! Tegenwoordig is dit nog makkelijker. Je vindt ons op LinkedIn en Facebook. 

Verenigingszaken

De statuten van de vereniging (PDF) zijn in 2012 aangepast en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van 26 januari 2012.

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Lid van Verdienste

De Kring van Amsterdamse Economen eert bijzondere leden door hen  Lid van Verdienste (PDF) te maken.

80 jaar KAE

In 2009 bestond de KAE 80 jaar. Bekijk  een impressie van ruim 80 jaar KAE (PDF).

Bestuur

Naam Functie
Bert Aukema Voorzitter
Nol Westermann Penningmeester
Annette Dekker Secretaris
Alex Grassi  
Roderique Veldhuizen  
Vincent Wanders  
Henk van der Zwaag   

Contact

Neem voor informatie over de Kring van Amsterdams Economen en haar activiteiten contact op met het secretariaat.

Postadres 

Kring van Amsterdamse Economen
p/a Geertruida van Lierstraat 23
1069 PD Amsterdam

Links

Volg de actualiteit in ons vakgebied met onderstaande links!

Mis je nog iets? Laat het  ons weten.

Agenda

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

15 juli 2019