Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Kring van Amsterdamse Economen

De Kring van Amsterdamse Economen (KAE) is de vereniging van alumni van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.

De kring biedt een breed georiënteerd netwerk met leden die werkzaam zijn op verschillende posities en terreinen, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Dit netwerk is interessant voor elke econoom: door de grote diversiteit in het ledenbestand kunnen de leden gemakkelijk in contact komen met personen in de verschillende fasen van hun loopbaan en uit allerlei bedrijven en organisaties.

De KAE is opgericht in 1929 en is een zelfstandige vereniging binnen de AUV. Leden van de KAE zijn ook lid van de AUV.

In memoriam Arnold Heertje (1934-2020)

Op 4 april 2020 overleed Arnold Heertje. Hij was van 1964 tot zijn emeritaat als hoogleraar Staathuishoudkunde verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en van 1997 tot en met 2005 ook als bijzonder hoogleraar Economische geschiedenis aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA. Zie in memoriam Arnold Heertje

Algemene Ledenvergadering 2020

De Algemene Ledenvergadering zal 1 oktober 2020 digitaal plaatsvinden. Tijdens de ALV zal het bestuur de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 ter goedkeuring voorleggen. 

Activiteiten

De KAE heeft als doel het bevorderen en onderhouden van contacten tussen de leden onderling en tussen de leden en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Ook wil de kring haar leden op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de economische wetenschap alsmede in beleid en strategie van bedrijfsleven en overheden. Om deze doelstellingen te bereiken organiseert de kring onder meer lezingen, debatten, excursies, studiereizen en borrels. 

 • Terugblik op lustrum

  In 2019 bestond de KAE negentig jaar. Dit is gevierd met een groot lustrumseminar. Voor een terublik opent u onderstaande video's. 

  Video wordt geladen..
  KAE 90 jaar
  Video wordt geladen..
  KAE lustrum Impressiefilm
 • H.K. Nieuwenhuis-scriptieprijs

  De Kring van Amsterdamse Economen reikt jaarlijks de H.K. Nieuwenhuisprijs uit aan een schrijver van een economische of bedrijfskundige scriptie van uitmuntende kwaliteit. Scripties worden beoordeeld op academische kwaliteit, originaliteit, leesbaarheid en sociale relevantie. 
  Meer informatie over de prijs en zijn winnaars staat op de pagina van het Amsterdams Universiteitsfonds

 • Bestuur
  Naam Functie
  Bert Aukema Voorzitter
  Nol Westermann Penningmeester
  Annette Dekker Secretaris
  Alex Grassi  
  Roderick Veldhuizen  
  Vincent Wanders  
  Henk van der Zwaag   
 • Ambassadeurs gezocht

  Ontmoet je weleens oud studiegenoten? En heb je het dan weleens over de KAE? Het zou geweldig zijn als je als ambassadeur meewerkt om ons ledenbestand uit te breiden. Meer leden betekenen immers meer activiteiten! Tegenwoordig is dit nog makkelijker. Je vindt ons op LinkedIn en Facebook. 

 • Contact

  Neem voor informatie over de Kring van Amsterdams Economen en haar activiteiten contact op met het secretariaat

  Postadres 

  Kring van Amsterdamse Economen
  p/a Geertruida van Lierstraat 23
  1069 PD Amsterdam