Kring Amsterdams Netwerk Cultureel Antropologen

Kring Amsterdams Netwerk Cultureel Antropologen (ANCA) is de alumnivereniging van de opleiding Culturele antropologie/niet-westerse sociologie van de Universiteit van Amsterdam.

De kring stelt afgestudeerde antropologen in staat betrokken te blijven bij antropologie en de universiteit. Daartoe organiseren wij verschillende activiteiten waarbij de mogelijkheid is om met andere oud-studenten en docenten in contact te komen, ervaringen uit te wisselen en te discussiëren over uiteenlopende antropologische onderwerpen.

Activiteiten

Alumnikring ANCA wil de contacten tussen de leden onderling en tussen de leden en de opleidingen bevorderen en onderhouden. De kring houdt haar leden op de hoogte van de ontwikkelingen in het vakgebied en biedt diverse activiteiten aan. 

ANCA organiseert meerdere malen per jaar lezingen, discussiebijeenkomsten en bezoeken aan manifestaties of tentoonstellingen. Het streven is drie, met elkaar verband houdende, bijeenkomsten per jaar. De eerste heeft specifiek aandacht voor de beroepspraktijk, een tweede is specifiek gericht op een regio en een derde gaat in op een specifiek antropologisch thema. De bijeenkomsten zijn ook voor anderen dan AUV-leden toegankelijk, maar dan soms tegen een schappelijke toegangsprijs.

Bestuur 

Naam Functie
drs. Felice Gaughan Voorzitter
drs. Alice van Deinsen  Penningmeester
drs. Marijke Schrier  
drs. Carien van Beek  
drs. Ingrid de Jong  
drs. Roelof Ilsink  
Jasmijn Ouwendijk Studentlid

Contact

Het bestuur is bereikbaar via e-mail.  

Blijf op de hoogte

Volg de actualiteit in ons boeiende vakgebied via onderstaande link:

Mis je nog iets? Laat het  ons weten.

Agenda

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

26 april 2019