Kring Antieke cultuur

De Kring Antieke cultuur is de vereniging van alumni van de opleidingen Griekse en Latijnse taal en cultuur, Latinistiek, Oude geschiedenis, Antieke wijsbegeerte en Mediterrane archeologie. Kortom de antieke cultuur in brede zin.

De kring is voortgekomen uit het alumniverband Klassiek Seminarium, dat jarenlang bijeenkomsten organiseerde waar alumni werden bijgepraat over ontwikkelingen op het vakgebied en oud-studiegenoten konden ontmoeten.

Activiteiten

Alumnikring Antieke cultuur wil de contacten tussen de leden onderling en tussen de leden en de opleidingen bevorderen en onderhouden. De kring houdt haar leden op de hoogte van de ontwikkelingen in het vakgebied en biedt diverse activiteiten aan.

De kring organiseert jaarlijks in het voorjaar een middag rond een klassiek thema. De afgelopen edities gingen onder meer over de tragedie, Alexander de Grote, het Romeinse leger en emoties in de Griekse wereld.

Bestuur 

Naam Functie
drs. Elly Jans    Voorzitter/penningmeester
dr. Lucinda Dirven  
prof. dr. Irene de Jong  
drs. Patrick Nieuwenhuyse   
Saskia Willigers, MA  

Contact

Het bestuur is bereikbaar via e-mail.

Mis je nog iets? Laat het ons weten.

Agenda

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

1 augustus 2017