Kring Andragologie

De Kring Andragologie is de kring voor alumni van de opleiding Andragologie die de Universiteit van Amsterdam tot 1986 bood. Het lidmaatschap staat open voor alumni Andragologie en iedereen die dit vakgebied een warm hart toe draagt.

De kring Andragologie is een zelfstandige vereniging binnen de AUV. Leden van de Kring Andragologie zijn ook lid van de AUV.

Activiteiten

De kring geeft andragologen de mogelijkheid elkaar te treffen in recreatief en sociaal verband en informatie uit te wisselen over de eigen beroepspraktijk. Leden van de kring kunnen debatten en lezingen bijwonen en deelnemen aan excursies.

De Kring Andragologie organiseert colleges, masterclasses en bijeenkomsten op bachelor, master en post-masterniveau om de wetenschapsbeoefening in de Andragologie te bevorderen. Inmiddels zijn er leergangen Filosofie, Methoden van Andragologisch handelen, Praktijkgericht Innovatief onderzoek, Organisatieontwikkeling en Veranderkunde. Er zijn diverse collegereeksen met vrije inschrijving voor leden en niet leden.

Daarnaast beheert de Kring Andragologie de 'T.T. ten Have - G.M.W. van Enckevort bibliotheek' met de canon van andragologische basisliteratuur van de belangrijkste werkterreinen van de Andragologie.

Andragologie in het kort

Andragologie is de wetenschap van de andragogie. Andragogie is een specialisme binnen de sociale wetenschappen en stelt zich tot doel de volwassen mens bij te staan in zijn ontwikkeling tot mondigheid, autonomie, humaniteit en verantwoordelijkheid. Andragogie is het deskundig en bewust gehanteerd beïnvloedingsproces, waarbij gestreefd wordt naar gedragsverandering en verbetering van een bestaande toestand bij volwassenen.

De andragologie is belangrijk in allerlei toegepaste wetenschapsvormen in de psychologie, pedagogie en organisatiesociologie, zij het soms in een eigentijds jasje gestoken.

Naam en faam

Andragologie is ‘en vogue’, ten minste als je afgaat op de vele beroepsmatige veranderaars die in wetenschap en praktijk werkzaam zijn. In de rubriek Naam en Faam op www.andragologie.org vind je korte beschrijvingen van andragologen die hun sporen hebben verdiend. 

Bestuur

Naam Functie
drs. Paul Oomen voorzitter
drs. Evelien ten Napel secretaris
drs. Gerrit Kappert penningmeester
drs. Wilfred Diekmann  
dr. Gerard Donkers  
drs. Dinie Goezinne  
drs. Truus Ophuysen  

Contact

Het bestuur is goed bereikbaar via e-mail.

Tel: 020-525 5880, dit nummer is zeer beperkt bereikbaar.

Kamer B.63

  • Roeterseilandcampus - gebouw J/K

    Valckenierstraat 65-67 | 1018 XE Amsterdam
    +31 (0)20 525 5663

    Ga naar detailpagina

Lidmaatschap

Draagt u de Andragologie een warm hart toe? Wordt dan lid van de Kring Andragologie. De Kring Andragologie is aangesloten bij de Amsterdamse Universiteits-Vereniging, de algemene alumnivereniging van de Universiteit van Amsterdam. Het lidmaatschap van de Kring staat open voor alumni Andragologie van alle universiteiten en iedereen die belangstelling heeft voor de activiteiten van de Kring Andragologie. Als lid ontvangt u korting bij deelname aan onze programma’s.

Word lid

Fonds Andragologie

Kring Andragologie wil het aanbod van andragologische activiteiten een vaste plaats geven binnen het universitaire curriculum en waar mogelijk uitbreiden. Steun ons en help het andragologisch gedachtegoed te bewaren.

Het Fonds Andragologie is ingesteld bij het Amsterdams Universiteitsfonds met als doel de wetenschapsbeoefening in de Andragologie te bevorderen en te behouden voor de toekomst. De opleiding is dan wel in 1986 opgeheven, de wetenschappelijke betekenis van de Andragologie is nog altijd zeer actueel.

Volg de actualiteit in ons boeiende vakgebied met onderstaande link:

Mis je nog iets? Laat het ons weten.

Agenda

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

18 juli 2019