AMC Alumnipunt

AMC Alumnipunt is de kring voor alumni van het AMC. De kring staat open voor alumni Geneeskunde en Medische Informatiekunde en voor iedereen die aan het Academisch Medisch Centrum, het voormalige Wilhelmina Gasthuis en het voormalige Binnen Gasthuis verbonden is geweest als promovendus, arts in opleiding of hoogleraar.

AMC Alumnipunt is een zelfstandige vereniging binnen de AUV. Leden van AMC Alumnipunt zijn ook lid van de AUV.

Activiteiten

AMC Alumnipunt wil de contacten tussen de leden onderling en tussen de leden en het AMC bevorderen en onderhouden. De kring houdt haar leden op de hoogte van de ontwikkelingen in het vakgebied en biedt diverse activiteiten aan.

AMC Alumnipunt organiseert diverse activiteiten waaronder de jaarbijeenkomst in het Concertgebouw, voorafgaand aan de Anatomische Les (november) en AMC Magazine Live (in het AMC, jaarlijks in maart). Ook hebben leden toegang tot de Gasthuislezingen van de historische commissie in het AMC. Leden hebben gratis (of tegen sterk gereduceerd tarief) toegang tot deze activiteiten. Ook ontvangen zij AMC Magazine.

Bestuur

Naam Functie
prof. drs. Joep Bartelsman  Voorzitter
dr. Caroline Aalbers Penningmeester
drs. Nienke Fleuren  
Ishtu Hageman  
drs. Agita Sanders  
dr. Mieke Godfried  
prof. dr. Wilmar Wiersinga  

Ondersteuning vanuit AMC congresorganisatie: Manon Drieshen.

Verbindend netwerk

Het AMC behoort in medisch-wetenschappelijk opzicht tot de Europese top, op diverse terreinen zelfs tot de wereldtop. Het AMC staat vaker in de belangstelling dan enig ander medisch centrum in ons land. Dat komt door de resultaten van het medisch-wetenschappelijk onderzoek, maar ook door haar actieve betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen.

Via AMC Alumnipunt wil het AMC een goede, duurzame relatie onderhouden met zijn alumni, voormalige artsen in opleiding (specialisten, huisartsen en bedrijfsartsen) en oud-promovendi. Omgekeerd blijken alumni prijs te stellen op een duurzame band met het AMC. Ze blijven graag op de hoogte van wat er zich binnen de instelling afspeelt en vinden het prettig van tijd tot tijd contact te hebben met jaargenoten, voormalige collega-onderzoekers, maar ook met verschillende lichtingen oud-studenten en promovendi. AMC Alumnipunt is het netwerk dat verleden, heden en toekomst met elkaar verbindt.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van AMC Alumnipunt bedraagt € 35,- per jaar, en is inclusief het lidmaatschap voor de Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV).

Alumni van UvA/AMC-opleidingen die de afgelopen vijf jaar zijn afgestudeerd, kunnen gratis lid worden van het AMC Alumnipunt. (Dit gratis lidmaatschap geldt niet voor de Amsterdamse Universiteits-Vereniging.) 

Contact

Het bestuur is bereikbaar via e-mail.

Volg de actualiteit in ons boeiende vakgebied op amc.nl

Agenda

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

18 maart 2019