Praktische informatie

De AUV-dag vindt plaats op zaterdag 3 november in de Aula van de Universiteit van Amsterdam.

Aanmelden

Aanmelden voor de AUV-dag kan via deze website. Je ontvangt een bevestiging per e-mail.

Beschikbare plaatsen

Voor de AUV-dag is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De plaatsen worden toegewezen op volgorde van aanmelding.  

Catering

In de Aula is tijdens de inloop koffie en thee verkrijgbaar. In het Maagdenhuis vindt de borrel plaats, deze begint om 16.30 uur en duurt tot 18.30 uur.

Fotografie

Tijdens de AUV-dag maakt Monique Kooijmans foto’s. Deze foto’s zijn een week na het evenement via deze website te bekijken en te downloaden.  

Kosten

Deelname is gratis voor leden van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging en genodigden.

Voor het aanvullende programma, te weten de rondleiding door de tentoonstelling De wereld in kleur. Kleurenfotografie voor 1918 met vroege kleurenfotografie in het Allard Pierson Museum en de aansluitenden lunch en/of het diner in de Amsterdamse Academische Club, dient wel betaald te worden.

Locatie: Aula

Locatie: Maagdenhuis

Organisatie

De organisatie van de AUV-dag is in handen van het Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds van de UvA. Dit bureau verzorgt de universitaire taken op het terrein van alumnibeleid, fondsenbeheer, fondsenwerving en relatiemanagement en is het aanspreekpunt voor alumni en donateurs.

In samenwerking met de Amsterdamse Universiteits-Vereniging ontwikkelt het bureau activiteiten en voorzieningen voor alumni en alumnikringen. In samenwerking met Stichting Amsterdams Universiteitsfonds worden fondsen geworven en beheerd en worden subsidies verstrekt voor de wetenschapsbeoefening en het studentenleven aan de UvA.

Rolstoelgebruikers

De faciliteiten voor rolstoelgebruikers zijn beperkt. Minder valide bezoekers wordt daarom vriendelijk verzocht vooraf contact op te nemen via auv@uva.nl.

Toegang en badge

Bij binnenkomst in de Aula ontvangt u een naambadge.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

10 oktober 2018