Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Alumni Talks

Serie met interdisciplinaire bijeenkomsten

Alumni Talks is de AUV-serie waarin meerdere kringen samenwerken om een actueel thema vanuit verschillende invalshoeken en disciplines te benaderen.

De interdisciplinaire kringactiviteiten vinden gedurende het jaar plaats. De vorm varieert, van lezing tot debat en rondleidingen tot filmavond. Of een combinatie ervan. De bijeenkomsten worden georganiseerd door enkele samenwerkende kringen en staan open voor alle AUV-leden, dus niet alleen leden van de betreffende kringen.

De interdisciplinaire reeks staat los van de activiteiten die de kringen gedurende het jaar voor vakgenoten organiseren.

Meest recente Alumni Talks: De Kunstmarkt Toen & Nu

Op 23 november 2021 organiseerden de kring Cultuur, de kring van Amsterdamse Economen en de kring Kunstgeschiedenis in de Amstelkerk een Alumni Talks over de kunstwereld.

De internationale kunstmarkt lijkt een wereld op zich, met een eigen economie en eigen regels. Al in de 17e eeuw ontstond in Nederland de kunstmarkt zoals we die nu kennen. In hoogstaande galeries en veilingen gaan gigantische bedragen rond, terwijl aan de onderkant van de markt jonge ondernemingen en kunstenaars met moeite het hoofd boven water houden. Toch hebben de grote en kleine spelers elkaar nodig om de markt in stand te houden.

Eerdere edities Alumni Talks

De Mentale Teststraat (maart 2021) 

De kringen Religiestudies en Wijsbegeerte organiseerden met ondersteuning van de kringen Kunstgeschiedenis, UvA-senioren en de Kring van Amsterdamse Economen (KAE) een ommegang door de Waalse Kerk. De zintuigen van alumni werden aangesproken door een weelde aan bloemen, kunst en live muziek. Solisten voerden korte stukken uit met als thema één van de basisemoties: vreugde, verdriet, woede, angst, afschuw en verbazing.

De Psyche en de stad (december 2020)

Angst, depressie en verslaving komen relatief vaak voor in de stad. Hoe komt dit? Deze vraag vormt het uitgangspunt van het onderzoek van het Centrum Urban Mental Health van de UvA. De Amsterdamse Universiteits-Vereniging organiseerde een avond over dit thema vanuit De Balie.

Several Sides of Selfies (maart 2020)

De film Several Sides of Selfies over de fenomenen zelfportret en selfie is een coproductie van de kringen Mediastudies en Kunstgeschiedenis.

Privacy (juni 2018)

Georganiseerd door de Kring Oudemanhuispoort (Rechtsgeleerdheid) en de Kring van Amsterdamse Economen.

All about Her (April 2018)

Georganiseerd door alumnikringen Mediastudies, Psychobiologie en Brain and Cognitive Sciences. 

De rol van wetenschap bij maatschappelijke transities (februari 2018)

Georganiseerd door alumnikringen Andragologie en Economie.

Segregatie door de eeuwen heen (november 2017)

Georganiseerd door Kringen Geografie en Planologie, Politicologie en Geschiedenis.

Opnieuw beginnen in Amsterdam (juni 2017)

Woensdag 20 juni 2017. Georganiseerd door Kring Europese studies en AMC alumnipunt.