Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

130 jaar AUV

Het lustrum van de alumnivereniging van de UvA

Veertig alumnikringen, van het AMC Alumnipunt tot Kring Wijsbegeerte, en in totaal meer dan 8.500 leden. Dat is het resultaat van 130 jaar Amsterdamse Universiteits-Vereniging. Iets om trots op te zijn én om te vieren!

Het begon allemaal met een inzamelingsactie voor de bouw van de vroegere Aula van de UvA in de Oudemanhuispoort in 1889. Deze actie bleek zo veel op te leveren dat de AUV werd opgericht om de fondsen te beheren en de band tussen alumni en de universiteit te versterken. Het vermogen werd later ondergebracht in het Amsterdams Universiteitsfonds. In 130 jaar tijd heeft de AUV zich dankzij haar leden weten te ontwikkelen tot het brede alumninetwerk dat het nu is.

Ter ere van het lustrum besteedt het AUV-bestuur graag aandacht aan de bijzondere relatie die al die tijd tussen de vereniging en het universiteitsfonds is blijven bestaan.

Lustrumcadeau: wervingsactie voor het universiteitsfonds

Bij wijze van lustrumcadeau wil de AUV werven voor twee projecten van het universiteitsfonds: het oudste boek van Amsterdam, De Bello Gallico, en het Fonds Studie Zonder Grenzen, dat beurzen verstrekt aan vluchtelingstudenten. Helpt u mee?

De Bello Gallico – gevraagde bijdrage: 5.000 euro

Het is het oudste afschrift van het verslag dat Julius Caesar schreef over zijn verovering van Gallië, en een van de topstukken uit de collecties van het Allard Pierson. Vanwege de kwetsbaarheid en lichtgevoeligheid van dit negende-eeuwse manuscript kan het helaas maar zelden worden tentoongesteld. Om het de aandacht te geven die het verdient, wil een team van specialisten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het veilig te exposeren. 

De Bello Gallico
Het kwetsbare negende-eeuwse manuscript (foto: Mitchell van Voorbergen)
Gert jan Schinkel
Gert Jan Schinkel

AUV-penningmeester Gert Jan Schinkel: ‘We mogen trots zijn op de bijzondere collecties die de UvA in haar beheer heeft. Ik vind het belangrijk dat we ons cultureel erfgoed koesteren en zorgen voor de beste omstandigheden voor het bewaren en beheren ervan.  Wanneer we hiervoor kunnen instaan, kunnen we een uniek manuscript als De Bello Gallico ook laten zien aan het publiek.’

Fonds Studie Zonder Grenzen – gevraagde bijdrage: 5.000 euro

Het Fonds Studie Zonder Grenzen biedt financiële ondersteuning aan vluchtelingen die aan de UvA studeren of onderzoek doen. Jonge mensen die hun toekomst zoeken in Nederland, omdat zij die niet meer hebben in hun thuisland. Hrayr Manukyan is een van hen.

Hrayr Manukyan
Hrayr Manukyan
Lenneke Hoedemaker

AUV-secretaris Lenneke Hoedemaker: ‘Het verhaal van Hrayr heeft grote indruk op mij gemaakt. Hij werd in Armenië vanwege zijn politieke activiteiten gevolgd door de geheime dienst en gechanteerd toen men erachter kwam dat hij homoseksueel is. Toen hij besloot zijn land te ontvluchten, liet hij alles achter. Ik zou iedereen willen vragen eens een moment écht stil te staan bij wat dit voor iemand betekent. Ik vind het belangrijk dat vluchtelingen naast onderdak en veiligheid ook een toekomst wordt geboden. Dat is waar het Fonds Studie Zonder Grenzen voor staat.’