UvA-scriptieprijs 2019

De beste en origineelste aan de UvA geschreven masterscriptie wordt elk jaar beloond met de UvA-scriptieprijs. Deze prijs is een extra bekroning op het universitaire diploma.

De winnaars van de UvA-scriptieprijs 2019 worden bekendgemaakt tijdens de Universiteitsdag, dit jaar zaterdag 15 juni.

Inzenden voor scripties voor de UvA-scriptieprijs 2019 is niet meer mogelijk. 

Selectieprocedure

Inzendingen worden beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit en originaliteit. Na de sluiting van de inzendtermijn, op woensdag 3 april 2019,  worden uit de inzendingen maximaal zeven scripties genomineerd, van elke faculteit één. De juryleden maken hiertoe ieder een voorselectie uit de inzendingen uit hun faculteit. De genomineerden worden hierover ingelicht.

Uit de genomineerden selecteren de juryleden in een gezamenlijke zitting de winnaar. De winnaar van de UvA-scriptieprijs ontvangt € 3.000, de overige facultaire winnaars ontvangen ieder € 1.000.

Jury

De jury wordt gevormd door de decanen van de faculteiten of hun vervangers.

De jury wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris: Rixt Polder (scriptieprijs-alumni@uva.nl, telefoon 020-525 1406).

Inzending scriptie

Via onderstaande link opent het formulier waarmee je de scriptie kunt inzenden. De inzending moet vergezeld gaan van de volgende bijlagen in Word of PDF. Zorg dat de bijlagen van een duidelijke documentnaam hebben, bijvoorbeeld: scriptie [naam] of aanbevelingsbrief [naam].

  1. een door een bevoegde examinator ondertekend bewijs van het cijfer waarmee de scriptie is beoordeeld, of een door de onderwijsbalie ondertekende uitdraai van SIS of een kopie van de bij het diloma geleverde cijferlijst;
  2. een bewijs waaruit (de datum van) afstuderen blijkt, zoals een kopie van het diploma of een ondertekende uitdraai van SIS waaruit afstuderen blijkt;
  3. een publiekssamenvatting. Hierin staan de centrale vraag, gebruikte onderzoeksmethodiek en het onderzoeksresultaat;
  4. twee aanbevelingsbrieven van deskundigen, van wie één geen scriptiebegeleider is. In deze aanbevelingsbrieven moet zijn gemotiveerd waarom de scriptie bij uitstek voldoet aan de criteria van wetenschappelijkheid en originaliteit en wordt bij voorkeur toegelicht wat de meerwaarde van het onderzoek is voor het betreffende vakgebied;
  5. een curriculum vitae van maximaal twee pagina’s.

DE INZENDTERMIJN IS GESLOTEN.

Reglement

Bekijk het volledige reglement met daarin de voorwaarden voor deelname, eisen waaraan de inzending moet voldoen, beoordelingscriteria en jurering.

Staat je vraag over de UvA-scriptieprijs er niet tussen? Stel hem dan per e-mail aan scriptieprijs-alumni@uva.nl.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

8 april 2019