Amsterdam krijgt eigen Young Academy

5 juni 2018

Dit najaar gaat de Amsterdam Young Academy (AYA) van start met dertig jonge getalenteerde wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). De AYA wordt een onafhankelijk platform waarin uiteindelijk veertig excellente onderzoekers uit verschillende disciplines elkaar ontmoeten om visies ontwikkelen op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Het initiatief tot de oprichting van AYA komt van vijf (ex-)leden van De Jonge Akademie van de KNAW. Dit zijn Kristine Steenbergh, Rens Vliegenthart, Sjoerd Repping, Hilde Geurts en Jeroen de Ridder.  Zij vinden dat Amsterdam - in navolging van steden als Utrecht, Maastricht en Twente - een eigen  jonge Akademie verdient.

Samenwerking tussen disciplines

Steenbergh, universitair docent aan de VU: ‘AYA geeft haar leden de mogelijkheid om enthousiaste wetenschappers uit andere disciplines te ontmoeten en advies uit te brengen over wetenschapsbeleid. Daarnaast bevordert AYA de samenwerking tussen UvA en VU, en tussen de twee universiteiten en de stad Amsterdam. En voor de leden kan het een springplank vormen naar De Jonge Akademie.‘

Unaniem loven de kwartiermakers de meerwaarde van het lidmaatschap van De Jonge Akademie. ‘Het heeft mijn visie op de wetenschap verscherpt doordat ik beter ben gaan zien wat de overeenkomsten zijn tussen wetenschappers van verschillende vakgebieden. De verbondenheid tussen onderzoekers met gelijke motivatie en enthousiasme was sterk en aanstekelijk en samen hebben we onze visie naar buiten toe uitgedragen, naar de KNAW, de universiteiten, de politiek en samenleving. Daarnaast heeft het lidmaatschap me zeer waardevolle vriendschappen gebracht en het heeft ook nog eens geleid tot nieuwe interdisciplinaire wetenschappelijke projecten,’ aldus Repping (UvA), voorzitter van het kwartiermakersbestuur.

Kwartiermakers Amsterdam Young Academy

Vlnr: Kristine Steenbergh, Rens Vliegenthart, Sjoerd Repping, Hilde Geurts en Jeroen de Ridder. Foto: Sander Nieuwenhuys

Jonge doelgroep

De doelgroep van AYA is iets jonger dan die van De Jonge Akademie. Steenbergh: ‘De categorie waar we op mikken is postdoc/universitair docent, wetenschappers die aan het begin staan van hun carrière en vaak bruisen van vernieuwende ideeën. Juist deze groep kan met de mogelijkheden die AYA biedt nieuwe interdisciplinaire contacten leggen. Het is ook een groep die nog niet zo heel goed vertegenwoordigd is in discussies over wetenschapsbeleid; het is goed dat AYA daar een platform voor biedt.’

Het vrije, intellectuele debat staat centraal binnen AYA, die jaarlijks verschillende interne en externe activiteiten zal gaan organiseren. Het genootschap krijgt een onafhankelijke, opiniërende rol en het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de leden regulier deel gaan uitmaken van allerlei (bestuurlijke) overlegstructuren.

Nomineren

De decanen van de UvA en VU kunnen tot  18 juni kandidaten nomineren voor lidmaatschap van de AYA. Zij zijn maximaal 8 jaar geleden gepromoveerd, hebben zich wetenschappelijk bewezen en willen zich ook buiten hun eigen vakgebied inzetten voor de wetenschap.

Voor meer informatie, mail naar aya@uva.nl of aya@vu.nl.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam