Europese universiteitsnetwerken willen verdubbeling onderzoeks- en onderwijsbudget

21 maart 2018

De Europese universitaire wereld roept Brussel op om het budget voor onderwijs, onderzoek en innovatie te verdubbelen naar 160 miljard euro. Dit moet leiden tot 650 duizend nieuwe banen in 2040.

De gemeenschappelijke 13 associaties van universiteiten in Europa doen deze oproep aan de vooravond van het nieuwe Multi-Annual Financial Framework (MFF).

Minder ongelijkheid

Met het extra geld kan Europa een leidende positie verwerven op gebieden als de circulaire economie, bestrijding van infectieziekten en duurzame ontwikkeling. Een groter budget is volgens de associaties van universiteiten ook nodig voor een veerkrachtiger samenleving met minder ongelijkheid.

Horizons 2020-programma

Het huidige Horizons 2020-programma van de Europese commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren, is met 80 miljard euro voor 7 jaar succesvol. Ondanks dit budget kan slechts 1 op de 5 onderzoeksvoorstellen worden gehonoreerd en is de studentenmobiliteit slechts 5%. Dit is ver onder de in Bologna afgesproken norm van 20%.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam