Vrije wetenschap onder vuur: open brief van rectoren in NRC

17 februari 2017

Op 17 februari is in de NRC een gezamenlijke open brief verschenen uit naam van de rectoren van Nederlandse universiteiten. Ze uiten daarin hun bezorgdheid over recente ontwikkelingen in de VS en elders in de wereld die een bedreiging vormen voor de vrije uitoefening van wetenschap.

Het rectorencollege doet een oproep aan de Nederlandse regering, aan de regeringen van de EU-staten, aan de Europese Commissie, het Europese Parlement en aan overheden overal ter wereld om zich met kracht te keren tegen inperkingen van de vrije wetenschap.

Lees hieronder de open brief. Zie ook het rapport ‘Free to Think’ van Scholars at Risk, een netwerk van universiteiten en andere instellingen die zich inzetten voor de bescherming van wetenschappers en academische vrijheid.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam