Constance Schultsz, hoogleraar Global Health

19 januari 2017

Mw. dr. C. Schultsz (1965) is benoemd tot hoogleraar Global Health, in particular emerging infectious diseases and antibiotic resistance, aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

Constance Schultsz doet onderzoek naar antimicrobiële resistentie en opkomende infectieziekten. Ze richt haar onderzoek in het bijzonder op bacteriële infecties die worden overgebracht van dier op mens, diagnostisch en epidemiologisch onderzoek, in het bijzonder op het gebied van antibioticaresistentie en gezondheidszorginterventies in lage- en middeninkomenslanden. 

Schultsz is arts-microbioloog bij het AMC. Ze is plaatsvervangend hoofd bij de afdeling Global Health en is eveneens werkzaam bij de afdeling Medische Microbiologie. Tevens is zij lid van het bestuur van het Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD), de interdisciplinaire netwerkorganisatie van UvA, AMC en VU, die zich richt op onderzoek, onderwijs, training en beleid op het gebied van Global Health en ontwikkeling. Schultsz werkte eerder aan het International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh in Dhaka en aan de Oxford University Clinical Research Unit, Vietnam in Ho Chi Minh City. Ze is honorary visiting research fellow Tropical Medicine/Vaccinology bij Nuffield Department of Medicine van de University of Oxford.

Schultsz was in 1985 medeoprichter van Medische Onderwijsstages in Ontwikkelingslanden (MOSO), een uitwisselingsprogramma van studenten Geneeskunde in Nederland en in Ontwikkelingslanden (thans IFMSA-Amsterdam). Ze is thans betrokken bij het bachelor- en masteronderwijs op het gebied van Global Health aan studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en de Research Master Global Health van de VU. 

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting