Stabiliteit in logica’s

Logica

15jun2018 12.00

Promotie

Julia Ilin onderzoekt de klasse van stabiele modale logica’s en veralgemeniseringen naar zogenoemde M-stabiele logica’s. Daarnaast bestudeert Ilin de relaties tussen stabiele logica’s in de modale en de intuïtionistische setting, en bekijkt ze stabiliteit in de context van dynamische (epistemische) logica.

Mw. J. Ilin: Filtration Revisited: Lattices of Stable Non-Classical Logics. Promotor is prof. dr. Y. Venema. Copromotor is dr. N. Bezhanishvili.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting