Blootstelling aan oligomeren

Biologie/Scheikunde

14jun2018 10.00

Promotie

Het aantal monomeren dat gebruikt kan worden voor de productie van polyesters, groeit nog steeds. Onder meer hierom is het noodzakelijk dat de identiteit, de hoeveelheden en de migratie van oligomeren (die ontstaan tijdens de productie van polymeren) wordt onderzocht en dat bekeken wordt of de blootstelling eraan een risico vormt voor de consument. Maria Hoppe bestudeert vier verschillende polyesters - polyethyleen tereftalaat, polyethyleen furanoaat, polyethyleen naftalaat en polybutyleen tereftalaat - op de daarin aanwezige oligomeren.

Mw. M. Hoppe: Oligomers in Polyester Food Contact Materials: Identification and Migration Studies. Promotor is prof. dr. W.P. de Voogt. Copromotor is dr. R.H. Franz (Fraunhofer IVV).

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting